Home

Achtergrond 14 reacties

Minister Schouten: toekomst ligt in kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw. Dat is het toverwoord in de landbouwvisie die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zaterdag 8 september presenteerde. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’

“Ik zal de regie op me nemen, het moet niet alleen een mooi stuk op papier zijn, we moeten aan de slag.” Dat zegt minister Carola Schouten bij de presentatie van haar landbouwvisie in een hypermoderne, biologisch-dynamische melkveestal in Delfgauw.

Lees ook: Landbouwvisie: grondstofefficiëntie in plaats van lage kostprijs

De toekomst voor de landbouw ligt volgens haar bij kringlooplandbouw. Brussel zal een belangrijke rol krijgen bij de uitwerking van de landbouwvisie: Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan kringlooplandbouw mogelijk gestimuleerd worden. De EU kan echter ook roet in het eten gooien, omdat er Europese wetgeving aangepast moet worden voor de Nederlandse plannen om de landbouw om te schakelen naar kringlooplandbouw.

Tekst gaat verder onder de foto.

Minister Schouten presenteert haar langverwachte visie op de landbouw. Ze doet dat op locatie, op Hoeve Biesland in Delfgauw. Naast haar staat dagpresentator Erben Wennemars. – Foto: Roel Dijkstra
Minister Schouten presenteert haar langverwachte visie op de landbouw. Ze doet dat op locatie, op Hoeve Biesland in Delfgauw. Naast haar staat dagpresentator Erben Wennemars. – Foto: Roel Dijkstra

De landbouw zoekt naar een heldere richting. Had u het niet liever iets concreter gemaakt?

“Je moet niet onderschatten hoe belangrijk het is om bij veel partijen met allemaal uiteenlopende belangen enthousiasme te krijgen voor een bepaalde richting. Als we straks in gesprek gaan over maatregelen, is de basis waar je uiteindelijk steeds op blijft terugkomen. Je moet een overkoepelende beleidsvisie hebben, die we in de praktijk gaan uitwerken. Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen. Ik voel wel veel enthousiasme om dit verder op te pakken.”

Als ik met één druk op de knop iets kon doen, had ik het al lang gedaan

Een van de boeren zei het hier al: ik heb niks nieuws gelezen, dit doen we al jaren.

“Het is prima dat de boeren gelijk een reflectie geven. Als er breed draagvlak is om te veranderen van produceren voor de laagste kostprijs naar produceren met zo min mogelijk grondstoffen, is dat echt wel een verandering. Als dat allemaal vanzelfsprekend is, waarom is dat dan nog niet overal gebeurd?”

Dat is precies de vraag.

“Als ik het met één druk op de knop iets kon doen, had ik het al lang gedaan. Het is een proces waarin we heel veel partijen mee moeten nemen, net zoals we dat hebben gedaan bij het opstellen van deze visie. De uitwerking zal op onderdelen snel kunnen, andere maatregelen kosten meer tijd. Maar deze visie is er niet alleen voor de boeren. Het is voor iedereen. Als we dit willen gaan realiseren, zal iedereen mee moeten doen. Het vraagt ook wat van consumenten. Het is makkelijk om te zeggen dat boeren moeten produceren voor hoge standaarden, maar ze moeten zich ook realiseren dat daar een prijs tegenover staat.”

Deze visie is er niet alleen voor de boeren maar voor iedereen

Kunt u hiermee de betrouwbare overheid zijn waar de boer zo op zit te wachten?

“Dat is wel wat ik probeer. Ik kan niet garanderen dat dit ook bij de volgende kabinetsperiode staat, maar politiek is hier een breder draagvlak voor dan alleen mijn partij of deze coalitie. Dan heb je wel een visie waarmee je meerjarig kan doorgaan. Als de visie maar voldoende solide en helder is, overstijgt het een kabinetsperiode.”

Wanneer kunnen boeren de eerste concrete maatregelen verwachten?

“Er is al snel de neiging de vraag te stellen welke wet we gaan aanpassen en welke subsidie gaan we verlenen. Maar deze visie is er om een veel bredere bewustwording te krijgen bij iedereen. Hoe gaan we met voedsel om, hoe wordt het geproduceerd en hoe wordt het gewaardeerd? Begin 2019 willen we de agenda met de doelen hebben met daarbij welke maatregelen er op korte termijn gerealiseerd worden. We zijn al bezig met de mestwetgeving. Maar dat is best een klus, ook omdat we met Europese regelgeving te maken hebben. Dat zal zo nog een of twee jaar duren.”

Komt er ook extra geld om boeren te helpen met deze omslag?

“Het kabinet trekt al veel extra geld uit voor boeren. Denk aan de varkenshouderij en de jonge boeren. Het meeste geld hiervoor zal via het GLB komen.”

Dus boeren moeten straks iets extra’s gaan doen voor geld dat ze nu ook al krijgen?

“Het hoeft niets extra’s te zijn, ze moeten iets anders gaan doen. Er zijn boeren die het al doen.”

Passen uw plannen binnen de Europese wettelijke kaders?

“Daar zal ik ook nog wat discussies over moeten voeren. Daar ben ik me zeer van bewust. Zeker op het gebied van mest wordt het beleid voor een groot deel in Brussel bepaald. Maar als ik er niet aan begin, weet ik zeker dat het niet verandert. In het GLB zal de nieuwe kijk op de landbouw ook een thema zijn. Onze inzet is om met de GLB-middelen kringlooplandbouw te kunnen stimuleren.”

De toelating van het mineralenconcentraat uit dierlijke mest duurt al meer dan 10 jaar. Waarom gaat het u wel lukken om veranderingen door te voeren in Brussel?

“Het helpt als we hier breed draagvlak hebben. Dat probeer ik met deze visie. Dan gaat het niet alleen om boeren of om mij of om de Tweede Kamerfracties. Het gaat om alle partijen in de keten, de producenten, de afnemers, de leveranciers, de verwerkers, de veevoersector. Als je daarmee een beweging gaat krijgen, heb je massa waarmee je echt wel zaken op de agenda kunt krijgen om ze te veranderen. Dat soort processen gaan heel traag. Maar ik zie wel dat we in een fase zitten waarin een aantal uitdagingen Europa-breed speelt. Kijk naar het aantal boeren dat terug loopt, de prijzen die onder druk staan, de klimaat- en duurzaamheidsopgaves. Als we kringlooplandbouw inbrengen als een oplossing, kan dat mogelijk meer ruimte geven in de wet- en regelgeving.”

Lees ook: Schoutens visie valt goed in landbouw, kritiek uit natuurhoek

De omvang van de veestapel wordt in uw visie niet genoemd. Hebben we te veel dieren?

“Bij deze vraag ontstaat al snel polarisatie. Met deze vraag slaan we een heel groot vraagstuk in één keer plat. De discussie moet gaan over hoe we de kringloop kunnen sluiten.”

‘Als we het alleen over aantallen dieren gaan hebben, missen we de essentie van het gesprek over het sluiten van de kringlopen’

Kunnen we de kringloop wel sluiten met het huidig aantal dieren?

“Dat moet blijken. Daar gaan we mee aan de slag. Stel dat we zeggen dat er minder dieren moeten komen. Dan kan het resultaat zijn dat we meer vlees gaan importeren uit andere landen. Is dat dan de verduurzaming van de landbouw? Als we het alleen over aantallen dieren gaan hebben, missen we de essentie van het gesprek over het sluiten van de kringlopen.”

In het stuk staat herhaaldelijk dat Nederland de koppositie moet behouden. Waarom moeten we koploper zijn?

“Nederland kan een positie innemen in het wereldwijde voedselvraagstuk. Dat hoeft niet altijd met de export van producten, maar dat kan ook met onze kennis, kunde en technologieën. Met handelsmissies gaan nu al innovatieve sectoren mee waarmee we een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Kringlooplandbouw is ook een model dat we wereldwijd kunnen exporteren. Daarvoor heb je wel een goede basis nodig in eigen land. Dat kan met deze visie.”

Mede-auteur: Jan Braakman

Laatste reacties

 • farmerbn

  De keel wordt dus langzaam dichtgeknepen.

 • Alco

  Met GLB stimuleren?
  Met GLB dwingen zal ze bedoelen!
  Maar wat kringloop betreft. Dat deden we al met de Minas, maar dit werd afgeschoten.
  We hebben nu fosfaatrechten en plafonds. Kunnen die nu ook wel verdwijnen?
  Het enigste wat stuurt zijn lege schappen in de super.

 • ENDE902

  Ik heb het bij andere reacties over het plan van mevrouw Schouten ook al gelezen. In Nederland is de samenleving tegen de grenzen aangelopen van hetgeen er qua regelgeving en financiën van boeren verlangd mag worden. Onder druk van milieu- en natuurorganisaties wordt het omgedraaid en wordt er gezegd, dat de landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Als oplossing wordt dan nog aangedragen dat de kringlooplandbouw de oplossing is, terwijl er in den lande al op diverse plaatsen wordt gewerkt om dichter bij deze, niet helemaal waar te maken oplossing, te komen.

 • Jan-Zonderland

  Boeren in Nederland zijn zi'n beetje de veroorzaker van alle (milieuproblemen), zo wil men ons doen geloven: co2 uitstoot, waterverontreiniging, insectensterfte, dierenwelzijn, luchtkwaliteit etc. Of dat allemaal wel of niet terecht is diet er niet terzake. Het MOET anders vind de linkse/groene politiek. Deze minister van landbouw onwaardige vrouw vertelt hier een verhaal met allemaal open eindjes, geen enkel concreet voorbeeld zelfs van hoe het wel zou moeten, laat staan kunnen, en waarom. Echter, ze geeft hiermee de linkse/groene politiek zoveel handvaten om met nieuwe maatregelen te komen dat het eind zoek is. En dat zullen echt geen maatregelen zijn die het voor de boer makkelijker en/of beter (inkomen) maken. Dit is geen minister voor landbouw maar een minister TEGEN landbouw.

 • Jan-Zonderland

  Op de vraag waarom het al meer dan 10 jaar duurt om mineralenconcentraat toegelaten te krijgen (als kunstmestvervanger, hoezo KRINGLOOPLANDBOUW !!!! ) verschuilt ze zich weer achter Brussel. Wat klets je nou uit je nek schouten ? Had eens gekomen met een antwoord van: dat ga ik voor het eind van het jaar regelen, Brussel of geen Brussel. Dan doe je wat VOOR boeren en zet je daadwerkelijk een stap richting kringloop landbouw.

 • 8911077012

  wie heeft de kringloop uit zijn verband getrokken juist die zelfde over heid met al haar regels en bemoeienis die alleen maar een goedkoop voedsel pakket willen
  en nu komt Carola met uitspraak wat wij landbouwers al altijd gewild en geroepen hebben
  maar wat gaat ze hier van waar maken?????
  want wie wil er een voedsel pakket wat 25% duurder wordt
  als ze bij jumbo binnen lopen allemaal
  maar als buiten komen kijk dan eens in hun winkel wagentje
  meneer lammer uit Mierlo roept het elke dag wel een keer namens frits jumbo
  op tv ?!?!?!?! dat het goed koop moet en is ?!?!?!

 • 8911077012

  dus frits gun je leverancier ook wat en betaal ze na twee weken in plaats van na 3 maanden

 • 8911077012

  en blijf niet elke dag roepen dat het goed koper moet
  u bent mileu onverantwoord bezig

 • wmeulemanjr1

  Als de boeren steeds meer samenwerken(samenspannen) voor een zo hoog mogelijke prijs komt de NMa weer om de hoek kijken en zegt; Dit mag niet!
  Ben je weer terug bij af...

 • ed12345

  Samenwerken en prijsafspraken maken gaat wel als je maar groot genoeg bent dan doet de NMa helemaal NIETS kijk maar naar de grote olie producenten of de chemie reuzen als je het ene spuitmiddel pakt of het andere voor hetzelfde doel kom je per ha vaak op ongeveer dezelfde prijs Om mij te doen geloven dat dit geen afspraken zijn moet men toch van goede huizen komen

 • Almagro

  <>
  Zo regelt de overheid haar mestoverschot.

 • boerindorp

  Helaas voor de hooggespannen verwachtingen, zonder concrete acties zal deze visie ook weer een lege huls betekenen, zie onder andere de minachtende reactie van het CBL. Boeren zijn nog steeds overgeleverd aan wereldmarktprijzen. Acties die we van Schouten verwachten: meetbare doelen kringlooplandbouw, verbod op verkoop onder kostprijzen voor supermarkten, vermelding van land van productie ipv land van laatste bewerking, zie pluimveevlees Oekraïne en rundvlees Amerika. Groenfinanciering voor kringlooplandbouw. Veranderen is niet moeilijk, maar het ontbreken van de noodzakelijke middelen is het onmogelijk.

 • Henkie H

  Het is een mooi verhaal !!! Ongeveer 80% van ons product gaat direct of indirect naar het buitenland. Gaan we dit nu zelf opeten ??? En hoe gaan we de wereld voeden ??? Zou Brussel dit ook zo zien ???? We hebben hier de meest productieve grond van de wereld te liggen, kijk maar naar de prijs die ervoor wordt betaald. Gaan we dan straks geen kunstmest meer strooien??? Of is het om de veehouderij van hun mest af te helpen, zodat we als akkerbouw straks weer dik mogen betalen voor de mest. Dan ben gelijk maar van de akkerbouw sector af. Het lijkt wel dat daar zo snel mogelijk op afgestuurd wordt.
  HULP voor de RAMP die ons nu overkomt daar hebben we wat aan, maar waar zit u Minister Schouten ??? Kom kijken in Zeeland. Massaal worden hier uien ondergewerkt. De omringende landen krijgen ook steun, noemt u dit nou 1 Europa. Als je hulp geeft doe je dat aan alle landen. Of je geeft niemand hulp. Dit is weer met twee maten meten !!!!!
  Groeten Kees Hanse, akkerbouwer, Zierikzee.

 • info36

  Goede reactie Kees Hanse. Deze minister daar hebben we niets aan.
  Zij is er niet voor de landbouw, zij wil alleen goede sier maken voor zichzelf.
  Ik hou mijn hart vast voor de maatregelen die er straks weer komen.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.