Home

Achtergrond

Nederlands fruit naar Zuid-Afrika

Op zo’n 50 Nederlandse ambassades werken landbouwraden die markttoegang creëren. In gesprek met Jack Vera, landbouwraad in Zuid-Afrika.

Na 4 jaar onderhandelen tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse autoriteiten werd eind mei dit jaar een akkoord bereikt. De grens ging open voor de invoer van Nederlandse appels. Na de ondertekening van het exportprotocol kan de handel op gang komen.

‘Appelakkoorden tussen Zuid-Afrika en Duitsland en Polen zijn ook vrijwel afgerond’

Landbouwraad Jack Vera, gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Pretoria, spreekt van een doorbraak. “Nederland is de eerste lidstaat van de Europese Unie die appels naar Zuid-Afrika kan exporteren. Dat is een succes. Maar ik waarschuw wel alvast; appelakkoorden met Duitsland en Polen zijn vrijwel afgerond. Die landen kunnen hoogstwaarschijnlijk vanaf komend najaar Zuid-Afrika beleveren.”

Jack Vera is landbouwraad in Zuid-Afrika.

Komen er al Nederlandse appels binnen?

“Nog niet. Dat gaat pas gebeuren in het Zuid-Afrikaanse regenseizoen in de komende (Europese) herfst en winter. Dan is hier een grotere behoefte aan fruit van het noordelijk halfrond. Die behoefte is er ook in extreem droge jaren. Amerikaanse en Canadese exporteurs leveren hier al appels. Maar in supermarkten is zeker plek voor Nederlandse kwaliteitsappels.”

Wat was het heikele punt bij de onderhandelingen?

“Bij plantaardige producten gaat het altijd over fytosanitaire zaken. In dit geval is lang gesproken over de bewaartemperatuur. De autoriteiten hier stelden 2 graden voor. Zo’n lage temperatuur is volgens de Nederlandse instanties kostbaar en ook niet nodig.

‘Onderhandelingen duren nu eenmaal lang’

Er is een tussenweg gevonden. Zulke onderhandelingen duren nu eenmaal lang. Het is mijn taak om het proces op gang te houden. Ik loop binnen bij de betrokken instanties en onderhoud contacten met Zuid-Afrikaanse importeurs. Soms is het goed dat vanuit die kant druk wordt uitgeoefend op de eigen instanties.”

Een voorsorteerlijn. Nederland exporteert sinds een paar maanden appels naar Zuid-Afrika - Foto: Marcel van Hoorn.
Een voorsorteerlijn. Nederland exporteert sinds een paar maanden appels naar Zuid-Afrika - Foto: Marcel van Hoorn.

De grens is open, wat is nu uw rol?

“Die is beperkt. De markt is hier goed georganiseerd, Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn gewend om handel te drijven met Europa. Zij vinden hun weg wel. Nederlandse fruitexporteurs hebben afgelopen jaren steeds aangegeven dat zij behoefte hebben aan markttoegang. Zeker na de Russische boycot. Ik neem aan dat ze hier snel contacten weten te leggen. Zo niet, dan sta ik klaar.”

Welke producten gaan volgen?

“We gaan nu mogelijk beginnen met markttoegang voor peren. Dat lukt hopelijk binnen een jaar. Pluimveevlees staat al erg lang op mijn agenda. In 2016 is de grens dichtgegaan vanwege de uitbraak van vogelgriep in Nederland. Het ging om een exportwaarde van € 100 miljoen per jaar. Het is dus een grote afzetmarkt.

‘Helaas heeft Zuid-Afrika een importheffing van 14% ingevoerd voor pluimveevlees en men spreekt zelfs over 34%’

Een inspectiemissie naar Nederland staat voor komend najaar op het programma. Helaas heeft Zuid-Afrika inmiddels een importheffing van 14% ingevoerd voor pluimveevlees. Er wordt zelfs gesproken over een verdere verhoging naar 34%. Dan wordt het wel erg duur om te exporteren.”

Boerderij sprak de afgelopen weken al met Nederlandse landbouwraden in China, Argentinië en Vietnam/Thailand.

Of registreer je om te kunnen reageren.