Home

Achtergrond 7 reacties

Vertrouwen in Schouten blijft, maar het volk mort

Carola Schouten geniet van alle ministers het meeste vertrouwen van de Nederlander, volgens een peiling van Maurice de Hond. In boerenkringen lijkt haar populariteit echter af te nemen. De minister zal de komende maanden nog een paar lastige debatten moeten voeren.

Minister Carola Schouten heeft geen benijdenswaardige baan. Want hoe graag ze ook wil, ze ziet zich met regelmaat door de omstandigheden gedwongen maatregelen te nemen die haar zwaar vallen. En misschien erger nog: maatregelen die bij de boer en tuinder niet goed vallen. Deze week maakte ze bekend dat ze graag een ruimere knelgevallenregeling had gewild bij het fosfaatrechtenstelsel, maar dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij daar de ruimte niet voor biedt.

Derogatie

Eerder had ze in Brussel graag een derogatie voor een periode van 4 jaar geregeld, maar ze kwam uit Brussel terug met een derogatie voor een periode van 2 jaar.

Meeste vertrouwen

Toch was er ook nog goed nieuws voor haar. Van de ministers in het huidige kabinet krijgt ze volgens de opiniepeiling van Maurice de Hond nog steeds het meeste vertrouwen. Terwijl Schoutens vertrouwen goed blijft, zakten minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en minister-president Mark Rutte tot de onderste regionen af. Rutte staat inmiddels voorlaatste.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Gemor in de sector

Afgaande op de reacties in boerenkringen wordt de peiling van De Hond niet uitsluitend door bedrijfsgenoten in de land- en tuinbouw ingevuld. Het gemor in de sector is de laatste maanden slechts toegenomen – sinds het aantreden van Schouten lijkt haar populariteit eerder af te nemen dat toe te nemen bij agrarisch ondernemers: de affaire rond de identificatie en registratie speelt daarin een rol, maar ook haar opstelling rond de toelating (of eigenlijk het verbod) op neonicotinoïden en nu weer het bericht over de beperkte knelgevallenregeling bij de fosfaatrechten.

I&R-affaire

Deze week was er nog een meevallertje, althans voor de minister. De Algemene Rekenkamer meldde dat de overtredingen in het identificatie- en registratiesysteem en de overtredingen van de wet- en regelgeving voor mest niet leiden tot een stijging in de onrechtmatigheden die worden geconstateerd in de verstrekte Europese subsidies. Misschien goed nieuw voor de minister, maar voor de betrokken boeren lood om oud ijzer. Zij kunnen nog steeds op hun directe inkomenssteun, de graasdierpremie en de subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden gekort bij overtreding van de regels.

De minister moet nog volop aan de bak

Fipronil-crisis

De Algemene Rekenkamer voegde daar nog een zinnetje aan toe: “Buiten de reikwijdte van dit rapport valt ook of de NVWA en RVO.nl de niet-naleving van wet- en regelgeving tijdig hebben gesignaleerd, en of de geconstateerde overtredingen vervolgens tijdig en correct zijn afgehandeld.” Daar zal de komende maanden in diverse debatten nog wel over gesproken worden, nadat de omvang en aard van de I&R-affaire is uitgekristalliseerd en nadat de Commissie Sorgdrager haar oordeel over de fipronil-crisis heeft gevormd. De minister moet nog volop aan de bak voor ze na de traditionele parlementaire barbecue aan het zomerreces kan beginnen.

Minister Carola Schouten op het Binnenhof in Den Haag. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten op het Binnenhof in Den Haag. - Foto: ANP

Laatste reacties

 • koestal

  Vertrouwen is al weg ,na de I en R of tweelingen affaire, ze vond het prachtig om de veehouders in de hoek te zetten,lekker stoer gedrag als nieuwe minister

 • info36

  Dit is wat zij wilt, populair zijn bij de bevolking zodat zij een hogere ministerspositie krijgt bij een volgende gelegenheid want daarmee scoor je punten in de politiek.

 • Marco22

  Ik denk dat zo'n minister ook maar een trekpop is van haar departement. En dat diegene die echt aan de touwtjes trekken slinkse ambtenaren uit groenlinks hoek zijn. Kijkend naar de NVWA en afdeling natuur en milieu van LNV die de de boventoon voeren.

 • koestal

  Koningin van de Oostvaardersplassen,ze had medelijden met de boswachters,maar niet met de dieren !

 • koestal

  vertrouwen is al weg,het is een treuzelaar

 • koestal

  Als er droogtecrisis is.dan zie je haar niet.Voor schadevergoeding voor de droogte is ze ook niet thuis.

 • koestal

  Haar departement wordt bemand door juristen,een gewone ambtenaar kan daar niks doen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.