Home

Achtergrond 8 reactieslaatste update:3 mei 2018

Minder geld voor en meer eisen aan GLB

Het Europese landbouwbudget wordt in 2021-‘28 met 5% verlaagd naar € 365 miljard. Het budget voor directe inkomenssteun wordt 4% verlaagd.

Dat blijkt uit de presentatie van de meerjarenbegroting (MFK) van de Europese Commissie door eurocommissaris Günther Oettinger. De daling van het landbouwbudget is daarmee iets lager dan de eerder genoemde 6%.

De totale Europese begroting stijgt in de periode 2021 tot en met 2027 met € 300 miljard naar € 1.135 miljard, ondanks het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De ruime verhoging is nodig voor nieuwe taken als versterkte grensbewaking aan de randen van de EU en migratie. Daarvoor wordt het budget verhoogd van € 13 naar € 35 miljard. Er gaat ook meer naar onderzoek, innovatie en investeringen. Tevens moeten de kosten van de brexit worden opgevangen. Daardoor komt na 2020 jaarlijks circa € 13 miljard minder binnen.

Nederland is fel tegen verhoging van de begroting. Premier Rutte vindt de begroting ‘oneerlijk en onacceptabel’, mede omdat de Nederlandse korting van € 1 miljard op de Europese afdracht wordt geschrapt.

Hogere eisen inkomenssteun

Het budget voor het landbouwbeleid blijft verdeeld over twee pijlers: de directe betalingen en het plattelandsbeleid. De Europese Commissie wil de mogelijkheden voor het verschuiven van budget tussen de pijlers en voor nationale cofinanciering verhogen, zodat het landbouwbeleid meer past bij de nationale behoeftes. Daarnaast wordt € 10 miljard gereserveerd voor onderzoek en innovatie op het gebied van voedsel, landbouw, platteland en bio-economie.

Om een betere verdeling van het budget te krijgen tussen bedrijven gaat de directe inkomenssteun meer naar middelgrote en kleine bedrijven. Per bedrijf wordt een maximale toelage ingesteld, de hoogte van de bijdrage wordt lager naarmate het bedrijf groter is. Een concrete grens van de toelage – zoals de eerder uitgelekte € 60.000 per bedrijf, staat niet in de officiële documenten. Om bedrijfstoeslagen te krijgen, gelden extra voorwaarden op het gebied van milieu en klimaat. Bij alle uitgaven van de EU moet minimaal 25% gelieerd zijn aan het behalen van klimaatdoelen.

LTO pleit voor gelijkblijvend landbouwbudget

Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland vindt dat de korting op het GLB wringt. “Een lager budget zal niet bijdragen, en kan zelfs ontmoedigend werken, aan het hogere ambitieniveau”, vindt hij. LTO pleit voor minimaal een gelijkblijvend landbouwbudget. LTO vindt dat het kabinet te veel kijkt naar de kosten van de EU en te weinig naar de opbrengsten ervan. “Dit is een verkeerde benadering, die nadelig zal uitpakken voor de landbouwsector. We zijn als agrarische sector een van de stevigste pijlers onder de Nederlandse economie”, zegt Calon.

Europarlementariërs bezorgd over daling landbouwbudget

Verschillende europarlementariërs spraken hun zorgen uit over de daling van het landbouwbudget. Voorzitter Czesław Siekierski van de landbouwcommissie vreest voor een achteruitgang van het platteland als de steun aan boeren wordt verlaagd.

Het Europees Parlement en de Europese Raad nemen het voorstel van de Europese Commissie nu in behandeling. Eurocommissaris Jean Claude Jüncker hoopt dat er voor de Europese verkiezingen in 2019 een akkoord komt over het budget. Oettinger benadrukte dat er zeer selectief is begroot. Als alle wensen worden nagekomen, zou de begroting ongeveer twee keer zo hoog zijn.

‘Ik vind dat de boeren er in de begroting goed vanaf komen’

Phil Hogan, EU-landbouwcommissaris

Landbouwcommissaris Phil Hogan spreekt van een faire begroting. “Ik vind dat de boeren er goed vanaf komen, gezien het gat in de begroting van € 12 miljard door de brexit en de extra uitdagingen in de EU”, aldus Hogan. Hij verwacht dat kleine en middelgrote gezinsbedrijven nauwelijks gekort worden op hun premie als lidstaten de voorstellen voor het begrenzen van de maximale toeslag goed toepassen.

Copa Cogeca: landbouwbudget minimaal gelijk houden

Europese landbouworganisatie Copa Cogeca reageert afwijzend op de korting op het landbouwbudget. “Het inkomen van de boer is al 40% lager dan het gemiddelde inkomen in andere sectoren. Terwijl boeren dagelijks zorgen voor hoogwaardig voedsel en bovendien een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het klimaatvraagstuk”, zegt Joachim Rukwied, voorzitter van Copa Cogeca. Hij wil het EU-landbouwbudget minimaal gelijk houden.

Laatste reacties

 • theoscheers

  Als de boeren wel 60000 EURO voor 1 Hectaren kunnen betalen dan is de
  EU steun niet nodig, de rente is ook al abnormaal laag

 • melkveehouder .

  De steun volledig afbouwen is het beste. De gemiddelde boer zal uiteindelijk hetzelfde of meer in de beurs overhouden, maar wel verlost zijn van alle onzinnige regelgeving, bureaucratie en het eeuwige gezeur over ‘subsidieboeren’.

 • van der berg

  ga daar maar niet vanuit,die onzinnige regelgeving blijft wel en word vast nog meer,dan komen er wel gewoon dikke boetes voor in de plaats, en die ""subsidieboeren"" dat beeld word heus wel in stand gehouden

 • krulsaart

  Subsidies zijn de manier om oost Europese boeren te helpen en subsidies korten is een makkelijke straf als je niet meewerkt aan de vergroening. Maw subsidies zijn er niet voor de boer maar juist voor de EU. Die gaan er helaas dus echt niet vanaf.

 • mariapeel

  de rest van Europa lacht zich dood als nederland de boeren minder geeft . jonge boeren stoppen bijna allemaal . de rest van Europa geeft gewoon subsidie het is immers gewoon geld rond pompen . heel Europa zou moeten stoppen anders heeft het geen nut!!

 • krulsaart

  100% mee eens

 • farmerbn

  Er moet een studie komen naar het bedrag dat echt naar boeren gaat. Zo moeilijk is het niet om dat boven water te krijgen. Gemeenschapshuizen of ecologische waterwerken betaald van 'Europese plattelandssubsidies' is waanzin. Er zijn zelfs 'plattelandssubsidies' gegeven voor zaken in Nederlandse steden!!!!!!!!!!

 • koestal

  voor jonge boeren wordt niks gedaan ,ze voldoen meestal niet aan de lastige voorwaarden

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.