Home

Achtergrond

Pierre Berntsen: ‘Elke ondernemer doet al aan big data’

Big data is een term die rond gonst, ook in de agrarische sector. Banken maken dankbaar gebruik van de beschikbare gegevens, zo ook ABN Amro.

De toenemende beschikbaarheid van data biedt voor ondernemers vele kansen. Ook banken maken gebruik van de mogelijkheid om data in te zien. Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro, noemt als belangrijk voordeel van de vele gegevens die worden verzameld het beter inschatten van risico’s.

"De positie van bedrijven die innoveren en actief met data aan de slag gaan, wordt sterker", zegt ABN Amro-directeur Pierre Berntsen.
"De positie van bedrijven die innoveren en actief met data aan de slag gaan, wordt sterker", zegt ABN Amro-directeur Pierre Berntsen.

Welke rol spelen data in de agrarische sector?

“In eerste instantie ondersteunt het hetgeen waarin de Nederlandse boer nu al heel goed is: efficiënt produceren. We zien het gebruik van data op twee gebieden toenemen, namelijk op bedrijfsniveau en op ketenniveau. Op bedrijfsniveau worden de gegevens veelal verzameld door meetapparatuur, sensoren en camera’s. Vervolgens kan dat bijdragen aan bijvoorbeeld het vergroten van de efficiëntie of het verlagen van kosten. In de keten zorgt het voor transparantie en inzicht in de waarde die boeren toevoegen. De hoeveelheid aan gegevens neemt toe, het is de hamvraag hoe we al deze gegevens bruikbaar maken. Het is moeilijk om nu al alle mogelijkheden te duiden, we wisten voor de komst van het internet ook niet welke mogelijkheden internet zou bieden.”

‘Elke boer wil prestaties verbeteren en daar is hij al mee bezig, aan de hand van beschikbare data afkomstig van melkrobots, stappentellers, sensoren en gps-systemen’

Welke kansen bieden data voor de individuele boer?

“Het gebruik van verzamelde specifieke informatie over het productieproces kan de waarde die je toevoegt als bedrijf vastleggen en vasthouden en zo de marge vergroten. Een belangrijk deel van de afnemers en consumenten willen betalen voor deze informatie. Dat is volgens mij een interessante kans voor bedrijven die niet kiezen voor het model van ‘kostprijskanjer’. Daarnaast is het gebruik van data en innovatie ook gewoon onderlinge competitie tussen boeren. De positie van bedrijven die innoveren en actief met data aan de slag gaan, wordt sterker. De wereld blijft toch een soort van rat race, waarin je niet achter kunt blijven met innoveren. Zowel voor de kostenkant als voor de positie in de keten biedt het dus kansen.”

Welke rol spelen data in de agrarische sector voor ABN Amro?

“Door inzicht in informatie kunnen risico’s beter ingeschat worden. Als bank probeer je continu een gevoel te krijgen bij de toekomst van de agrarische sector. Dat doen we ten behoeve van onze klanten, maar ook voor onszelf. Als bank nemen we immers risico’s bij het verstrekken van financieringen. Data helpen om kennis op te bouwen van bedrijven en markten waarin de bank investeert. Meer kennis leidt tot betere beslissingen.”

Verandert er iets in de vorm van financieren door de toenemende hoeveelheid gegevens?

“Wat we nu bij banken zien is dat er al veel is geautomatiseerd. Een voorbeeld hiervan is het automatisch inlezen van financiële jaarcijfers. Dat leidt tot snellere en goedkopere processen. Daarnaast hebben banken een relatie met hun klant, waarbij het uitwisselen van gegevens nu eenmaal belangrijk is. De jaarlijkse check van de jaarcijfers wordt bijvoorbeeld aangevuld met actief beheer. We kijken dan niet alleen terug naar prestaties van de voorgaande periode, maar monitoren realtime zodat we beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen.”

Verwacht ABN Amro bijzonder beheer te kunnen voorkomen door betere inzicht in data?

“Ook in de toekomst zullen er bedrijven zijn die in de gevarenzone komen. Specifieke gegevens vergroten het inzicht en het kan ondernemers helpen bij het inschatten van risico’s, maar het zorgt niet voor minder volatiliteit in de markt. Voor een ondernemer verlaagt inzicht in data de risico’s, maar het sluit ze niet uit.”

Zijn ondernemers volgens u voldoende bezig met big data?

“Big data klinkt als een heel gewichtig woord, maar eigenlijk is iedere boer daar al mee bezig. We moeten het alleen praktisch maken. Uiteindelijk wil elke boer prestaties verbeteren en daar is iedere ondernemer al mee bezig, aan de hand van beschikbare data afkomstig van bijvoorbeeld melkrobots, stappentellers, sensoren en gps-systemen. Big data en een term als blockchain klinken misschien als ver-van-mijn-bed, maar ondernemers moeten er mee aan de slag. Niemand weet ook precies hoe een computer werkt, en ook iedereen gebruikt het.”

Of registreer je om te kunnen reageren.