Home

Achtergrond 1 reactie

Minder landbouwgrond gewisseld van eigenaar

In het vierde kwartaal van 2017 is 12% minder landbouwgrond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor.

Landbouwgrond krijgt steeds minder vaak een nieuwe eigenaar. In het vierde kwartaal van 2017 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Het gaat om respectievelijk 10.500 hectare en 11.900 hectare. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Wageningen Economic Research.

Door het seizoenpatroon – waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat – is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2017 is 34.300 hectare landbouwgrond in andere handen overgegaan, wat overeenkomt met de mobiliteit in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt in 2017 1,9%. Hetzelfde als in 2016.

Oorzaak van de lagere grondmobiliteit is onder andere dat de vraag naar landbouwgrond voor bestemmingen buiten de landbouw, zoals natuur en woningbouw, sinds de aankoopstop voor natuur en de economische crisis fors is afgenomen. Ook de vraag vanuit de landbouw nam af, mede door de onzekerheid rondom invoering fosfaatrechten in de melkveehouderij. Melkveehouders zijn traditioneel de grootste groep kopers op de grondmarkt.

Iets meer landbouwgrond verkocht in Noorden

In 2017 is in landsdeel Noord 9.100 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is een fractie meer dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit in dit gedeelte van het land bedraagt op jaarbasis 1,6%.

In Noord steeg de gemiddelde grondprijs in het laatste kwartaal van 2017 fors naar gemiddeld € 57.000 per hectare.

Wanneer alleen de mobiliteitscijfers van het vierde kwartaal naast elkaar worden gelegd, blijkt dat in het vierde kwartaal van 2017 minder grond naar een nieuwe eigenaar is gegaan, vergeleken met dezelfde kwartalen in 2016 en 2015.

Alleen in landsdeel Oost bleef de grondmobiliteit in het vierde kwartaal van 2016 en 2017 op gelijk niveau.

In landsdeel Oost is vorig jaar 10.400 hectare grond verhandeld. Dit is bijna evenveel als in 2016. In het vierde kwartaal van vorig jaar is nagenoeg hetzelfde areaal naar een nieuwe eigenaar gegaan. In tegenstelling tot andere landsdelen is in het laatste kwartaal van 2017 meer grond verkocht, vergeleken met het laatste kwartaal in 2015.

Lagere grondmobiliteit in Westen en Zuiden

In het Westen en Zuiden zijn vorig jaar minder hectares landbouwgrond verkocht, vergeleken met 2016. In het Westen daalde het verkochte areaal van 5.100 hectare in 2016, naar 4.900 hectare in 2017. De relatieve grondmobiliteit bedraagt in beide jaren zo’n 2,3%.

In het Zuiden daalde eveneens het verhandeld areaal landbouwgrond, namelijk van 10.300 hectare in 2016 naar 10.000 hectare vorig jaar. De relatieve grondmobiliteit is in beide jaren 2,1%.

In de landsdelen Westen en Zuiden zijn vorig jaar minder hectares landbouwgrond verkocht, vergeleken met 2016. - Foto: Jan Willem Schouten
In de landsdelen Westen en Zuiden zijn vorig jaar minder hectares landbouwgrond verkocht, vergeleken met 2016. - Foto: Jan Willem Schouten

Grondprijs plust in 2017

De gemiddelde grondprijs in 2017 kwam uit op bijna € 60.000 per hectare. Grasland noteert een gemiddelde prijs van € 55.500 per hectare. Dat is 5 procent meer dan de gemiddelde prijs in 2016. Over heel 2017 bedraagt de prijs van bouwland € 65.500 per hectare, vrijwel gelijk aan die in 2016.

In het derde kwartaal van 2017 zijn in de IJsselmeerpolders transacties geweest van boven een ton per hectare.

Makelaarsorganisaties NVM en VBO Makelaar verwachten dat de grondprijs begin dit jaar stabiel blijft. Grond die geschikt is voor meerdere teelten blijft in waarde stijgen. Wel of geen derogatie? Dat is momenteel de grootste onzekerheid op de grondmarkt, alsmede de vraag hoeveel melkveehouders beslissen om te gaan stoppen nu de waarde van fosfaatrechten ‘hoog’ is.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

  • marc512

    Dat komt zeker omdat de boeren het zo slecht hebben.......

Of registreer je om te kunnen reageren.