Home

Achtergrond 11 reacties

Lokaal LTO-voorzitter Gerrie Kleene: ‘Zonneveld is te makkelijk’

De aanleg van 7 zonnevelden in Hardenberg (Ov.) verloopt niet zonder slag of stoot. Lokaal LTO-voorzitter Gerrie Kleene sprak in bij de gemeenteraad. Zij is tegen de aanleg, maar toont ook begrip voor de boer die straks zijn grond aan een projectontwikkelaar wil verhuren.

Nee, ze heeft er geen buikpijn van. Maar een heikel thema is het zeker. De gemeente Hardenberg besluit begin december over het toestaan van de aanleg van zonnevelden. Het gaat daar in Overijssel niet om klein bier. Als het aan het college van B&W ligt, komen er in de gemeente 7 velden met zonnepanelen te liggen. Hier 3 hectare, daar 11 hectare, bij elkaar opgeteld 43 hectare.

Hogere grondprijzen

Gerrie Kleene kan er als voorzitter van de afdeling Vechtdal van LTO Noord niet omheen. De ene boer kan straks veel geld verdienen aan de panelen, de andere wordt geconfronteerd met een forse verhoging van de grond- en pachtprijzen. Het zonneveld als splijtzwam in de agrarische sector.

Kleene vraagt om wederzijds begrip. “Voor beide standpunten kun je begrip opbrengen. Verhuur van grond aan een ontwikkelaar is voor een boer zonder opvolger een kans om zijn bedrijf langzaam af te bouwen. Voor bedrijven die willen extensiveren, vormen de zonnevelden juist een obstakel. Ik snap beide kanten en hoop maar dat anderen dat ook kunnen. Het is mijn taak als afdelingsvoorzitter om alle kikkers in de kruiwagen te houden.”

Het kan niet zo zijn dat LTO boeren verbiedt om een aanlokkelijk aanbod af te slaan

Gemeenteraad toespreken

Kleene heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Balkbrug. Een particulier belang bij de zonnevelden heeft ze in ieder geval niet. Wat dat betreft kon ze vorige week met een schoon geweten de gemeenteraad van Hardenberg toespreken. “Daar behartigde ik het algemeen belang van de agrarische sector. Dat is natuurlijk ook mijn taak als voorzitter. Vanuit dat algemene belang pakken de zonnevelden slecht uit voor de landbouw. Maar ik heb er wel bij gezegd dat ik alle begrip heb voor boeren als zij – mocht de aanleg worden toegestaan – hun grond gaan verhuren aan een initiatiefnemer. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat LTO boeren dan verbiedt om een aanlokkelijk aanbod af te slaan.”
Lees verder onder de foto.

Gerrie Kleene: “Er zijn plekken genoeg voor zonnepanelen zonder dat schadelijke neveneffecten optreden.” - Foto: Ruud Ploeg
Gerrie Kleene: “Er zijn plekken genoeg voor zonnepanelen zonder dat schadelijke neveneffecten optreden.” - Foto: Ruud Ploeg

Rekensom verhuur grond voor zonnepark

Kleene maakt een simpele rekensom. Verhuur van een hectare landbouwgrond voor de productie van zonne-energie levert om en nabij € 5.000 op. Dat is een veel hoger bedrag dan met een ander gewas te verdienen is. En dus gaan de zonnevelden invloed krijgen op de regionale grondmarkt, zegt Kleene. “Bijvoorbeeld op de huurprijs van grond. Als de ondernemer die grond verhuurt aan een ontwikkelaar elders grond terug wil huren, kan hij natuurlijk meer betalen dan de gangbare prijs in deze regio. Iedereen begrijpt dat de huurprijs dan omhoog gaat. Daar is de rest van de sector de dupe van.”

Raar dat Schouten pleit voor kringlooplandbouw, maar de zonnevelden aan de markt overlaat

Landbouwvisie

Volgens haar gaat de aanleg van zonnevelden ook in tegen de visie van het ministerie van LNV. “Den Haag wil dat we extensiveren. De samenleving wil dat ook. Niks op tegen, maar daar is wel grond voor nodig. Op dit moment wordt jaarlijks al zo’n 8.000 hectare aan de landbouw onttrokken. Daar komen de zonnevelden nog eens bij. Eigenlijk raar dat onze minister Carola Schouten wel pleit voor kringlooplandbouw, maar de zonnevelden aan de markt overlaat.”

Panelen op daken bedrijfsgebouwen

Kleene snapt best dat de productie van duurzame energie omhoog moet. Ook in Hardenberg. “Maar zo’n zonneveld is mijns inziens een te makkelijke oplossing. Er zijn plekken genoeg waar panelen kunnen worden gelegd zonder schadelijke neveneffecten. Op daken van bedrijfsgebouwen en scholen bijvoorbeeld, op bedrijfsterreinen die braak liggen, als overkapping van parkeerterreinen, in wegbermen. Pak dat op en bereken dan wat Hardenberg nog meer moet opwekken. En kies dan een oplossing met draagvlak. Ik doe het zonneveld niet in de ban, maar zie dat als een laatste optie als er geen betere alternatieven zijn.”

En waar is de grens, vraagt zij zich af. “De discussie in Hardenberg gaat nu over 43 hectare. De kans bestaat dat de raad over een paar jaar besluit nog meer zonnevelden toe te staan. Des te meer reden om eerst goed na te denken over oplossingen met meer draagvlak.”

Lees meer over zonneparken op landbouwgrond.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Dat Euro 5000 per hectare een heel bedrag is klopt, maar het zal na aftrek van kosten (waterschap, belastingen etc.) minder zijn dan de binnen beleggingen normaal rendement. De wereld van het grote geld kan geen rekening houden met de minimale rendementen op investeringen binnen de landbouw in Nederland. hebben we in de jaren tachtig van de vorige eeuw de agrarische bosbouwers niet als outlaws gezien. Deze boeren die genoegen namen met een bruto jaar inkomen van ca. Gulden 1500 / hectare genoegen namen en hoopten op een goede houtopbrengst na 15 - 20 jaar. Deze boeren dachten alleen aan zichzelf en vergaten hun "opdracht" voedsel productie voor de hongerende wereld bevolking, De huidige "zonnepanelen boeren" doen precies wat ervan hen verwacht wordt "De wereld duurzaam maken" en ze verdienen er ook nog iets aan. Niemand weet wat de negatieve gevolgen zijn voor de grondwaarde op de lange termijn.

 • info36

  Zolang voedsel niet betaald wordt kun je dit verwachten.

 • massy

  DE GUNFACTOR dat is het. iedereen die nagedacht heeft zou het doen als zij of hij het kon en als LTO nederland dan zorgt dat wij als boeren een normaal inkomen hebben dat komen er minder zonnevelden. dus LTO AAN DE SLAG. maar gun in ieder geval de gene die dit willen hun verdiensten.

 • Peerke1

  Stel je staat voor de keuze: Verder als boer met voedsel produceren en dankzij of ondanks de onvoorspelbare regelgeving FAILLIET gaan.Of: Met zonnepanelen parken en windmolens een gouden toekomst tegemoet gaan. Wat zoude gij doen.

 • massy

  Komt er een manier dat we als boeren zelf de rekening kunnen sturen wordt het op allerlei manieren de grond in getrapt.

 • Albert Albers

  Ik snap de boeren die dit willen c.q. gaan doen. Het is goed en makkelijk geld verdienen. Maar ik vindt het onzin goede en schaarse grond te gebruiken, zolang niet alle daken vol gelegd zijn.
  Maar er is nog wat anders wat ik kwijt wil. Volgens mij gaat iedereen er maar vanuit dat wanneer alle energie duurzaam opgewekt wordt, de opwarming van de aarde ook stopt. Niets is echter minder waar. Uiteraard zal CO2 de opwarming enigszins versnellen, maar het eigenlijke probleem is onze huidige levensstijl en natuurlijk het aantal mensen. Nu gaan we aan het aantal mensen niet wat doen, maar ook de huidige levensstijl veranderen zal niet meevallen. Bij nagenoeg alles wat we doen, produceren we warmte (reizen, verwarming, douchen, tv, computers, mobiel, etc). Dus alle energie die we met zonnepanelen, windmolens, biomassa opwekken, zorgt voor opwarming van de aarde. Het enige wat warmte vastlegt zijn groene planten. Zij leggen (zonne)energie en CO2 vast in biomassa en zorgen dus voor afkoeling van de aarde. Wat we dus sowieso niet moeten doen is op groen land zonnepanelen leggen, dan warmt de aarde twee keer zo snel op. Wanneer we aan onze manier van leven niets veranderen, zullen we met de opwarming moeten leren omgaan en de nodige maatregelen treffen.

 • Peerke1

  Beste Albert Alders een mooi verhaal, maar de mensen willen vliegen en liefst 6 keer per jaar en alle vliegvelden moeten uitbreiden en de industrie moet net als het verkeer groeien samen met de wegen en nog meer autos en files iedere dag weer. Delandbouw moet er zelfs voor inkrimpen.

 • Flepke

  Nu is iedere burger voor duurzame energie opwekking en zullen veel mensen weinig moeite hebben met een paar ha zonnepanelen in de omgeving. Stel over 5 jaar komt er een rapport uit dat die zelfde ha panelen voor extra opwarming zorgen dan word je als zonneboer weer aan de hoogste boom opgehangen.
  De tijd van boeren en draagvlak voor boeren is voorbij hier in dit apenland ben ik bang. Wat je ook doet het is toch nooit goed. Of je nu varken, kippen, rundvee, geiten of zonneboer bent je hebt met de naam boer in je beroep het boetenkleed aan en je krijgt het niet meer uit.

 • Alco

  Typisch LTO.
  Veel woorden maar niets zeggen.
  Het kan zogezegd alle kanten op. Zeg dan niets!!!

 • Kelholt

  Beste Gerrie,
  Misschien moet je iets meer tijd steken in andere problemen van je leden dan je bezig houden met zonnevelden.
  https://www.destentor.nl/salland/boerenclub-lto-onder-vuur-van-eigen-leden-boerin-greet-uit-dronten-solidariteit-was-ver-te-zoeken~abff663f/

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, welke oplossing moet LTO volgens jou bieden? Ik heb de indruk dat de boeren in het door jou genoemde artikel wel heel gemakkelijk alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf plaatsen. Ze wisten toch dat het plafond al overschreden was, maar gingen toch nog bouwen.
  Moet LTO de niet-gegroeide boeren gaan verraden?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.