Home

Achtergrond

Frankrijk blijft volop inzetten op biologisch

Hoewel ook in de Franse biologische sector hier en daar overproductie dreigt, blijft de regering volop inzetten op deze vorm van landbouw.

“Ik ben al vele jaren een fel voorstander van biologisch.” Dit zegt de kersverse Franse landbouwminister Didier Guilllaume. Hij vervolgt: “Het is door bio en de voorbeeldfunctie van bio dat onze landbouw zich kan transformeren. Dankzij de hogere waardering voor die producten, door de manier waarop ze verkocht worden en ook de manier waarop de sector is georganiseerd, kunnen ook alle spelers in de keten inclusief de boeren van een hogere waarde genieten.”

15% biologisch

Didier Guilllaume, pas sinds enkele weken de Franse landbouwminister, is net als een lange reeks voorstanders een warm pleitbezorger voor biolandbouw. “Ik ben al jaren een militant op dat gebied”, zei hij er zelf over tijdens het jaarlijkse topberaad over de sector. De huidige Franse regering zet er op in dat in 2022 15% van het agrarische areaal in het land is omgezet naar biologisch. Bovendien moet dan 20% van alle voeding die wordt geserveerd in de collectieve sector, dus ziekenhuizen, gevangenissen maar ook bij de schoollunch, biologisch zijn. Om die doelen te bereiken, heeft Guillaumes voorganger € 1 miljard beschikbaar gesteld om boeren en tuinders te steunen tijdens de overschakeling. “De markt voor biologische landbouw vertegenwoordigt ruim € 8 miljoen, dat cijfer zet ons des te meer aan om conversie naar bio te stimuleren.”

Lees verder onder de foto.

Frans biologisch melkveebedrijf in de buurt van Nantes. - Foto: ANP
Frans biologisch melkveebedrijf in de buurt van Nantes. - Foto: ANP

Biologisch areaal blijft achter

Of de ambitieuze doelen gehaald worden, is maar de vraag. Begin dit jaar was 1.744.400 hectare in Frankrijk biologisch, waarvan 1.233.800 hectare gecertificeerd door AgenceBio, de organisatie voor de biolandbouw en -voeding. Vorig jaar is het areaal 17% gestegen doordat enkele duizenden boeren en tuinders de omschakeling konden afronden. Maar dat areaal is nog altijd niet meer dan 6,5% van alle Franse landbouwgrond, nog niet de helft van het door de regering nagestreefde aandeel dus. Ook aan de consumentenkant is de bijdrage nog bescheiden, want ondanks die € 7,9 miljard aan bestedingen blijft het aandeel steken op 4,4% van de totale huishoudelijke uitgaven aan eten en drinken.

Als we overproductie krijgen, dan dreigt waardeverlies voor alle spelers

Overproductie dreigt

Bovendien dreigt hier en daar al overproductie. De bond van biopluimveehouders Synalaf waarschuwde onlangs dat de productie van biologische eieren tussen 2014 en eind 2017 met een derde was toegenomen en in de eerste helft van dit jaar met nog eens 7%. “En die trend houdt niet op gezien het grote aantal eierproducenten dat met de conversie bezig is. Als we overproductie krijgen, dan dreigt waardeverlies voor alle spelers. Nu is er nog geen overproductie, maar we willen wel tijdig aan de bel trekken.”

Prijs biomelk omlaag

Een ander slecht teken is dat de grote supermarkten de prijs voor biomelk omlaag drukken. Zo verkocht prijsvechter Leclerc deze soort melk vorig maand soms voor 90 cent per liter terwijl gangbare in dezelfde winkels 94 cent per liter kostte. De door Guillaume geprezen hogere waarde voor biologische boeren is daarmee dus onderuitgehaald.

De minister en zijn baas, president Emmanuel Macron, blijven er echter op inzetten dat zoveel mogelijk boeren en tuinders op biologisch overschakelen. De bewindsman trekt dat ook zo ver dat hij pleit voor een herverdeling van de Europese landbouwgelden. “Het toekomstige landbouwbeleid moet evolueren zodat het beter rekening houdt met bio.”

Of registreer je om te kunnen reageren.