Home

Achtergrond 2 reacties

Eenduidige definitie dierenwelzijn ontbreekt

Een eenduidige definitie van dierenwelzijn is er niet. Iedereen ervaart dierenwelzijn anders. Dat maakt het moeilijk om te bepalen wat goed voor een dier is. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens het Diergeneeskunde Debat over dierwelzijn.

“Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat?” Dat was de hoofdvraag tijdens het debat over dierenwelzijn op de faculteit diergeneeskunde op de Universiteit Utrecht op 4 december. Een belangrijk antwoord op de vraag is dat dierenwelzijn voor iedereen anders is en er geen duidelijke definitie van is.

Lees verder onder de tweet.

De meningen over dierenwelzijn lopen flink uiteen. Zo ook tijdens het debat. Anne Hilhorst van Wakker Dier vindt dat dieren pas een hoog dierenwelzijn hebben als ze naar buiten kunnen, en het liefst nog toegang hebben tot een modderpoel: “Eén ster Beter Leven betekent geen hoog dierenwelzijn. Dierenwelzijn is meer dan alleen dieren die niet ziek worden of een goed stalklimaat. Dierenwelzijn betekent: dieren kunnen naar buiten, hebben een modderpoel. Dat is het grootste probleem bij een megastal. Er is daar geen ruimte voor.”

Hilhorst zei dat in reactie op varkenshouder Gerald Deetman, die vindt dat een ‘megastal’ niet automatisch betekent dat er minder dierenwelzijn is. En op Marcel Kuijpers van Kuijpers Kip en het Nieuw Gemengd Bedrijf. Kuijpers vond dat in een ‘megastal’ meer aandacht is voor dieren door onder andere het personeel dat elkaar scherp houdt.

Lees verder onder de tweet.

Saskia Arndt, hoogleraar Diergedrag, stelde dat de mens vaak denkt te weten wat goed voor het dier is, maar dat er te weinig vanuit het dier gedacht wordt. “Het is daarom belangrijk dat we komen tot een concept of definitie van welzijn. Daarnaast moeten we ons bewust zijn dat er nog veel te onderzoeken valt. Wanneer we een definitie hebben, vanuit het dier gedacht, kunnen we de discussie over dierenwelzijn op een heel ander niveau voeren”, aldus Arndt.

Afstand tussen varken en knakworst te groot

Over de stelling ‘de afstand tussen varkens en knakworst is te groot geworden’ was bijna iedereen het eens, zowel in het publiek als in het panel. Volgens Marieke Adriaanse, universitair hoofddocent Sociale Wetenschappen, ligt de verantwoordelijkheid over productinformatie inwinnen niet bij de consument. “Het maken van andere keuzes is niet de verantwoordelijkheid van consumenten. We moeten omarmen dát ze andere keuzes willen maken en er voor willen betalen. Maar er zit een grote kloof tussen wat consumenten willen en daadwerkelijk doen en dat heeft onder andere te maken met hoe een supermarkt is ingericht. We moeten de consument helpen om de voorgenomen keuzes in de praktijk te brengen”, aldus Adriaanse.

Lees verder onder de tweet.

Hilhorst vindt dat de afstand ook te groot is geworden bij de veehouders: “Het gaat alleen maar over hoge productie, over efficiëntie, over voerconversie. Er wordt zo weinig gepraat over de behoeftes van het individuele dier.”

Laatste reacties

  • f.p.zomer

    Hoop mensen die veel gestudeerd hebben zo te lezen.

  • Alco

    Vergaderen met mensen die totaal geen weet hebben van de materie, is het onmogelijk te komen tot akkoorden.

Of registreer je om te kunnen reageren.