Home

Achtergrond 3 reactieslaatste update:26 nov 2018

Boeren laten jaarlijks € 12 miljoen liggen aan droogteschadevergoeding

Hydrologisch onderzoek laat zien dat de schade aan de landbouw door drinkwaterwinning jaarlijks zo’n € 15 miljoen bedraagt. Waterbedrijven keren jaarlijks ongeveer € 3 miljoen uit.

Boeren die schade hebben door drinkwaterwinning uit grondwater onder hun percelen, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het proces om aanspraak te maken op een vergoeding verloopt normaliter via provincie of het drinkwaterbedrijf. Maar het proces duurt lang en het is voor boeren lastig te controleren of zij ook voldoende schade vergoed krijgen, merkt Rein Philips. Hij is jurist en is droogteschade.nl gestart om boeren te helpen de overige € 12 miljoen ook uitgekeerd te krijgen.

No-cure-no-pay

De adviseurs willen boeren begeleiden bij het schadevergoedingsproces. Zij gaan dit doen op no-cure-no-pay-basis. Dat houdt in dat er geen kosten in rekening worden gebracht, als er geen schadevergoeding kan worden gerealiseerd voor de boer.

Daling van grondwaterstand

Droogteschade door waterwinning komt door de daling van de grondwaterstand onder landbouwpercelen. Hydrologen van droogteschade.nl hebben in kaart gebracht waar dit het meeste voorkomt. Grote dalingen komen vooral voor in natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, maar ook onder andere in landbouwgebieden in de provincie Noord-Brabant. “De schades voor boeren kunnen enorm uiteenlopen, de een heeft € 20 schade, anderen zullen enkele duizenden mislopen,” verwacht Philips.

Verminderde gewasopbrengst

Vrijwel in heel Nederland, met uitzondering van de provincies Noord-Holland en Zeeland, zullen boeren een verminderde gewasopbrengst hebben door drinkwaterwinning, leert een verdere analyse. Op jaarbasis is de schade enkele procenten. “Maar deze schade is niet alleen in 2018, al sinds jaar en dag ondervinden boeren de gevolgen van drinkwaterwinning. Deze structurele schade kan worden verhaald, ook 10 jaar na dato,” aldus Philips.

Als 50% van de boeren zich bij ons meldt, kunnen we voor hen ook echt wat betekenen

Philips vraagt daarom alle boeren met (mogelijke) droogteschade om bij hem aan te kloppen. “Als 50% van de boeren zich bij ons meldt, kunnen we voor hen ook echt wat betekenen, voor nu en in de toekomst” meent hij.

Laatste reacties

  • agratax.1

    Dat boeren schade ondervinden van Drinkwater winning kan war zijn. Bewijzen is een ander verhaal, een heel moeilijk te bewijzen schade. Uit ervaring weet dat nagenoeg alle water winputten op "veilige diepte" liggen en afgedekt zijn door ondoordringbare lagen volgens de waterleiding maatschappijen. Zij zullen dan ook de landbouw aanwijzen als schade veroorzaker omdat doorgaans de beregeningsputten veel minder diep zijn en dus vaker contact met het voor landbouwgewassen bereikbare grondwater.

  • Rein Philips

    Wij horen dit meer maar bewijs is een minder groot probleem dan u denkt. Ons onderzoek is uitgevoerd met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM, voorheen Nederlands Hydrologisch Instrument). Het LHM is medeontwikkeld door KWR, het kennisinstituut van de waterbedrijven, en Deltares. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van landelijke beleidsstudies, operationele waterbeheersing en regionale uitvoering van maatregelen. Van Bakel (agrohydroloog) en Hoogewoud (voorheen geohydroloog bij Deltares) hebben over een representatieve klimaatperiode doorgerekend wat het verschil in grondwaterstanden is met en zonder de drinkwaterwinning. Het model houdt rekening met de effecten van beregening. De verschillen in de grondwaterstanden zijn met behulp van de HELP-tabellen vertaald naar landbouwschade. Dit geeft een objectief beeld van de opbrengstschade die landelijk wordt veroorzaakt door de drinkwaterwinning en dat is veel minder dan er op dit moment wordt vergoed.

  • agratax.1

    Dit betekent dus ook dat beregenen met bronwater, schade veroorzaakt aan de gewasgroei bij de buren van de boer die irrigeert. Maar ook de boer die irrigeert is doende zijn schade die hij veroorzaakt door beregening te verminderen door nog meer op te pompen. Zou de enige oplossing om deze spiraal te doorbreken zijn "Daling van de bevolking"?

Of registreer je om te kunnen reageren.