Home

Achtergrond 3 reacties

Bedrijven zoeken naarstig naar agrarisch personeel

Personeel voor agrarische functies is moeilijk te vinden in de krappe arbeidsmarkt. Dat er grote behoefte is aan mensen, blijkt ook uit de grote belangstelling voor de Agri & Food Carrièredag.

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds krapper geworden. Ook in de land- en tuinbouw. Door de goed draaiende economie is er meer werkgelegenheid en daalt de werkeloosheid. Er zijn volop vacatures: bedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuwe mensen. Voor een deel van de agrarische vacatures is het lastig om mensen te vinden. Volgens een rapport van Colland Arbeidsmarkt, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de agrarische en groene sector, was in 2017 26% van de agrarische vacatures moeilijk vervulbaar. Volgens het UWV is dat zelfs 50%.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Het aantal vacatures in de landbouw, bosbouw en visserij stijgt al jaren. Sinds 2016 is het aantal vacatures zelfs verdubbeld.

Ook uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vacatures in de landbouw de afgelopen jaren is toegenomen. Colland wijt het toegenomen aantal vacatures aan schaalvergroting in de sector. Het totaal aantal werknemers op de loonlijst steeg harder dan het totaal aantal agrarische bedrijven.

Te weinig studenten voor vraag

Het onderwijs merkt de grote behoefte aan personeel ook. Studenten hebben vaak al een baan voordat ze klaar zijn met hun studie. Studenten komen tijdens hun stage of projecten in contact met bedrijven, die hen vervolgens al snel een baan aanbieden. Dit geldt voor studenten van zowel hoger als middelbaar onderwijs.
Helicon, de onderwijsinstelling voor groene vmbo- en mbo-opleidingen, ziet een toenemende vraag vanuit werkgevers naar studenten om stage te komen lopen of na hun studie bij hen te komen werken. De scholen kunnen lang niet voldoen aan de vraag die komt vanuit de werkgevers.
De instroom van studenten is dit schooljaar voor de 3 opleidingen Bedrijfskunde en agri-foodbusiness, Dier- en veehouderij en Tuinbouw en akkerbouw binnen HAS Hogeschool lager dan het jaar ervoor. De hogeschool merkt een grote behoefte aan medewerkers in de veehouderij. Met name in de intensieve sector is de vraag veel groter dan het aantal studenten. Binnen Tuinbouw en akkerbouw is vooral een tekort aan afstudeerders die teeltkennis combineren met IT-kennis.

Lees ook: ‘Wie wil er werken voor grote boeren?’

Meeste vraag naar oogst- en productiemedewerkers

De personeelsvraag in de agrarische sector hangt voor een groot deel af van piekmomenten als de oogst. De meeste vraag is er volgens Colland dan ook naar oogst- en productiemedewerkers.

Volgens Christianne Kraan, communicatiemanager bij AB Werkt, wordt het ook steeds moeilijker om hiervoor personeel uit Oost-Europa te halen. “Vroeger was het geen enkel probleem om Poolse medewerkers te krijgen voor de fruitpluk. Dat is nu veel moeilijker. We kijken nu al meer naar landen als Bulgarije en Roemenië.”

Kasper van der Molen, commercieel directeur bij AB Vakwerk, merkt dat ook. Volgens hem is het arbeidsethos onder Oost-Europese arbeidsmigranten de laatste jaren veranderd. “De economie draait ook in landen als Polen goed. De werkloosheid is er laag en de lonen stijgen. Daarom hebben steeds minder mensen de behoefte om in Nederland te komen werken”, legt Van der Molen uit.

Banen en studenten op de Agri & Food Carrièredag

Dat de behoefte aan personeel – zowel ongeschoold als middelbaar en hoger opgeleid – groot is, blijkt uit de vele exposanten op de Agri & Food Carrièredag op vrijdag 16 november. Een daarvan is MS Schippers in Bladel. HR-adviseur Martijn Michiels hoopt dat hij en zijn collega’s mensen kunnen inspireren. Het is de eerste keer dat MS Schippers present is. Michiels: “Ik verwacht zowel studenten die weten wat ze willen als studenten die het nog niet weten, te ontmoeten. We hebben een goed verhaal en zoeken goede mensen en talent.” Het liefst zou Michiels gelijk enkele van de tientallen vacatures die MS Schippers in Nederland heeft openstaan, vervullen. Esther van der Tang, communicatieadviseur bij Interpolis, wil graag in gesprek komen met studenten en afgestudeerden en laten zien wat de verzekeraar als agrarisch dienstverlener te bieden heeft. “Het is voor ons de kans om op 1 dag veel mensen te spreken. We bieden banen die dichter bij de agrarische sector staan dan mensen verwachten.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Personeelskrapte op alle fronten

In tijden van personeelskrapte is het volgens Kraan nog moeilijker mensen te vinden voor agrarische vacatures. “De agrarische sector is nu eenmaal geen aantrekkelijke sector om in te werken; het is niet sexy. In tijden van krapte kiezen werkzoekenden eerder voor andere sectoren. Het is belangrijk dat je als werkgever nadenkt wat je te bieden hebt”, aldus Kraan.

Van der Molen herkent dat. Hij ziet dat agrarische werkgevers concurreren met niet-agrarische bedrijven op arbeidsvoorwaarden als instroomsalaris. “Dat is volgens mij echter niet de oplossing. Het is veel belangrijker dat je als werkgever goed zorgt voor je werknemers en bewust bezig bent met hoe je personeel kunt krijgen én behouden. Dat kan door het bieden van leuk werk, perspectief, goede huisvesting en opleidingen”, zo legt Van der Molen uit.

Kraan ziet dat werkgevers minder kritisch zijn in het aannemen van nieuw personeel: “Als iemand de wil heeft, ook al heeft degene minder of geen ervaring, dan gaan werkgevers met zo iemand aan de slag. Door het bieden van opleidingen en cursussen zorg je dat de medewerker uiteindelijk de functie aan kan.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Vacatures in de agrarische sector worden moeilijk vervuld. Vooral voor functies op primaire bedrijven, zoals melkers, zijn moeilijk mensen te vinden. - Foto: Hans Prinsen
Vacatures in de agrarische sector worden moeilijk vervuld. Vooral voor functies op primaire bedrijven, zoals melkers, zijn moeilijk mensen te vinden. - Foto: Hans Prinsen

Veel vraag naar melkers

De arbeidsbemiddelaars zien vooral in de primaire sectoren moeilijk vervulbare functies als melkers en medewerkers in de varkenshouderij. Melkers zijn moeilijk te vinden, onder meer omdat het een functie is die onregelmatige werktijden heeft. “Op 2 keer per dag 2 uur melken zitten steeds minder mensen te wachten”, aldus Van der Molen.

Daarnaast is er meer vraag naar specialistische beroepen omdat bedrijven steeds groter worden. Dat speelt onder andere in de varkenshouderij: “Het was al nooit makkelijk om mensen voor vacatures in de varkenshouderij te vinden, dat is alleen maar moeilijker geworden”, vertelt Kraan.

Mede-auteur: Eric Beukema

Laatste reacties

 • farmerbn

  Aha, twee artikelen over werken bij de boer in korte tijd. Blijkt het reclame te zijn voor de carrieredag van boerderij te zijn!

 • deB.


  Preciessss, het gaat meer om vorm op zulke dagen, popiejopie gedrag
  Maar werken, nee hoo maar!

 • drikhend

  Ja als er vanuit de overheid niet meer geld voor landbouw onderwijs beschikbaar is dan kunnen scholen meestal niet alle opleidingen bieden omdat ze daarvoor onvoldoende aanmeldingen hebben en moeten kiezen . Meestal vallen dan de opleiding leren en werken af . En dit zijn nou net leerlingen die op bedrijven willen gaan werken . nood gedwongen moeten zij dan kiezen voor gewoon naar school met wat stage lopen of zij gaan buiten de landbouw een school zoeken . Beste deB er zijn best mensen die dat gedrag wat u stelt vertonen . Maar er zijn ook werkgevers die niet beter verdienen . Weinig betalen en werk omstandigheden waarin ze zelf echt niet werken maar een ander wel laten werken . En de wereld staat niet stil men zal met de lonen en alle anderen toeters en bellen die geboden worden mee moeten als aanbod minder is dan de vraag . Wat ik mij afvraag waarom dat er mensen zijn die zich suf soliciteren en er in alle sectoren om mensen gevraagd wordt ?. Willen werkgevers alleen maar mensen die 100 % aan hun eisen voldoen of hoe moet ik dat zien ? . Als iemand van goede bedoeling is kan men in veel gevallen deze ook in eigen bedrijf oplijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.