Home

Achtergrond

Van Brenk: voorzichtig met aarde voor kleinkinderen

50PLUS stemt in het landbouwdossier vaak mee met de linkerzijde van de Kamer. “We moeten voorzichtig zijn met onze planeet, voor de kinderen en de kleinkinderen”, zegt Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (58) heeft namens 50PLUS landbouw in haar portefeuille, naast Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Milieu. Ze spreekt niet vaak in landbouwdebatten. “We zijn een kleine fractie en moeten dus keuzes maken. Voor ons behoren voedselveiligheid en water wel bij de speerpunten. Dus op die manier zijn we wel zijdelings betrokken bij het landbouwbeleid.”

Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid voor 50Plus. - Foto: ANP
Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid voor 50Plus. - Foto: ANP

Van Brenk woont in Utrecht en heeft geen directe band met de landbouw, al gaat ze wel eens op werkbezoek bij bedrijven. Ze vindt dat de maatschappij hoge eisen stelt aan de landbouw. “Het zijn allemaal mooie plannen, maar dan moeten consumenten daar ook een eerlijke prijs voor betalen. Anders kunnen boeren dat ook niet doen.”

Dat zou betekenen dat het voedsel duurder wordt. Is dat voor 50PLUS acceptabel?

“Het midden- en kleinbedrijf is voor ons heel belangrijk, omdat daar ook de werkgelegenheid zit. Dat moeten we niet vergeten. We moeten ook niet iedereen verplichten biologisch te gaan eten, want dan wordt het leven voor veel mensen wel moeilijk. We moeten daar een middenweg in vinden.”

Hoe ziet die middenweg er volgens u uit?

“We zullen minder vlees moeten gaan eten, maar wel kwalitatief beter vlees. Daarbij mag je best nadenken of we een eerlijke prijs betalen. Als je een kiloknaller koopt, snap je ook wel dat daar iets achter zit. Een reële prijs zou ook in de landbouw en veeteelt een issue moeten zijn. Als we met zijn allen vinden dat de kringlooplandbouw er moet komen, dan moet de minister daar wel de voorwaarde bij stellen dat boeren rond moeten kunnen komen en dat jonge boeren ook een toekomst hebben. De overheid moet iets bedenken om boeren te ondersteunen op een bepaalde manier voedsel te produceren, terwijl het voor de consument ook aantrekkelijk wordt om deze producten te kopen, in plaats van voor de kiloknallers te gaan.”

Het idee dat boeren slecht zijn voor hun dieren, gaat er bij ons echt niet in

Is het Europees landbouwbudget hier geschikt voor?

“We hebben in Europa heel veel uitdagingen. Daarom heeft 50PLUS toch de voorkeur om minder geld aan landbouw te besteden. In EU-verband moet je het budget veel meer besteden aan innovatie om van elkaar te kunnen leren, in plaats van het geld uit te geven aan de traditionele dingen.”

Hoe kan het inkomen van de boer dan wel ondersteund worden?

“Via indirecte regels, zoals het verbeteren van de regelingen voor pensioenen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij willen bijvoorbeeld ook af van de erf- en schenkbelasting. Er is al zoveel belasting over betaald, en dan moet je dat later nog een keer doen. Daar willen wij vanaf.”

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer stemt u vaak mee met de Partij voor de Dieren.

“We hebben wel een heel groen programma. We moeten voorzichtig zijn met onze planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. We hebben ons ook verbonden met het klimaatakkoord van Parijs. Maar we zijn zeker niet een op een te vergelijken met de Partij voor de Dieren. Het idee dat boeren slecht zijn voor hun dieren, gaat er bij ons echt niet in. Dat is hun kapitaal, dus daar zorgen boeren goed voor. Maar deels denken we hetzelfde als PvdD. Vooral onze oudere achterban is heel erg bezig met verminderingen van de CO2-uitstoot en tegengaan van milieuvervuiling. Voor de ouderen is er niets belangrijker dan kleinkinderen. Dus de planeet goed achterlaten, is echt wel een issue.”

Boeren zijn bij uitstek innovatieve mensen die kijken hoe ze zaken slimmer aan kunnen pakken

Neemt u deel aan het debat over de landbouwbegroting?

“Nee. We moeten keuzes maken. We hebben als kleine partij maar een beperkte spreektijd voor alle begrotingsbehandelingen, en onze prioriteit ligt bij andere dossiers. Maar we stemmen uiteraard wel mee over de moties en amendementen.”

Is dat niet lastig als u het debat niet gevolgd hebt?

“Ja, dat is lastig. We baseren ons vooral op de reactie van de minister op de moties, op informatie van belangenorganisaties, en we overleggen met collega’s om onze mening te vormen.”

Spreektijd

De Tweede Kamer behandelt woensdag 31 oktober en donderdag 1 november de begroting van het ministerie van landbouw. Politieke partijen krijgen, afhankelijk van de grootte van de partij, een totale spreektijd voor alle begrotingen, die ze vervolgens zelf mogen indelen. 50PLUS heeft besloten geen tijd te besteden aan de landbouwbegroting. Ook DENK en Forum voor Democratie spreken niet tijdens de begrotingsbehandeling. Partij voor de Dieren reserveert 65 minuten van haar totale spreektijd voor de landbouwbegroting.

Wat zou beter moeten in de landbouw?

“Ik zou wel willen dat mensen kritisch zijn op de dingen die niet goed gaan. Dus dat het zelfreinigende vermogen van de sector verbetert, zodat we niet van die akelige filmpjes uit slachthuizen krijgen. Zorg dan dat je zelf al ingrijpt, omdat je met deze beelden als hele sector een negatieve naam krijgt, terwijl het merendeel goed gaat. Die enkele rotte appels verzieken de hele mand.”

In de klimaatdiscussie wordt veel over krimp van de veehouderij gesproken. Wat vindt u hiervan?

“We gaan zeker niet zo ver dat we rigoureus van het vlees af moeten. Maar alles wat minder grootschalig aanpakken, heeft wel onze voorkeur. We willen zeker niet van onze boeren af, maar we moeten wel zorgvuldig kijken. We moeten goed kijken hoe we kringlopen zo dichtbij mogelijk kunnen sluiten. Dat is de toekomst waar we ook allemaal aan moeten geloven.”

Welke rol heeft de boer hierin?

“Boeren zijn bij uitstek innovatieve mensen die kijken hoe ze zaken slimmer aan kunnen pakken. Als we voor de uitdaging staan hoe we de wereld blijven voeden, dan hebben we de boerenslimheid nodig. Daarom is het prachtig te zien hoe groot de innovatiekracht van de Nederlandse agrosector is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.