Home

Achtergrond 3 reacties

Kamer weegt effect van nieuw landbouwbeleid

De contouren van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (na 2020) zijn in mei gepresenteerd.

EU-lidstaten krijgen meer ruimte om een eigen invulling te geven aan het beleid. De Tweede Kamer heeft belangrijke spelers in de land- en tuinbouw uitgenodigd om hun ideeën over het nieuwe beleid voor het voetlicht te brengen.

Enkele weken geleden presenteerden het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR 2 rapporten waarin de gevolgen voor het inkomen van de boer en tuinder werden belicht, en welke effecten het nieuwe beleid zou kunnen hebben voor bodem, klimaat, biodiversiteit en milieu.

Wat bleef hangen: het hangt heel erg af van de invulling die Nederland kiest, wat de effecten zullen zijn. Donderdag komen onder andere Wereld Natuur Fonds, LTO Nederland, de Eurogroup for Animals, Living Lab Fryslân, BoerenNatuur, NAJK en de provincies aan het woord tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Aanbevelingen Rabobank

De Rabobank zit ook aan tafel. De bank komt met 4 aanbevelingen. Volgens directeur duurzaamheid Bas Rüter van de bank is het van belang dat het beleid ondernemers stimuleert om te bewegen in de gewenste richting. “Concreet betekent dit dat het koppelen van steun aan het doen of nalaten van activiteiten de voorkeur heeft boven het koppelen van steun aan productiemiddelen, zoals grond.” Koppeling van steun aan productiemiddelen maakt productiemiddelen duurder en is daardoor belemmerend voor de bedrijfsontwikkeling.

Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank en voorzitter van Biologische ketenkoepel Bionext en Stichting EKO Keurmerk. - Foto: Herbert Wiggerman
Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank en voorzitter van Biologische ketenkoepel Bionext en Stichting EKO Keurmerk. - Foto: Herbert Wiggerman

De bank geeft ook aan hoe het kan: zoals de steun aan jonge boeren, die is gekoppeld aan investeringen. “Een mogelijkheid zou zijn subsidie te koppelen aan ondernemersplannen, waarin doelen zijn opgenomen”, aldus de bank die ook bepleit om het Deltaplan Biodiversiteit en de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij in te passen in het beleid.

Doelen per regio

De bank zegt verder dat het veel beter is om doelen per regio of per sector na te streven, in plaats van doelen te formuleren voor de gehele Europese Unie. Met de nationale strategische plannen wordt daarop ingespeeld door de Europese Commissie. In Nederland zouden we dan volgens de bank moeten denken aan specifieke doelen voor de aardappelteelt, de veenweidegebieden en de glastuinbouw.

Een deel van de publieke middelen zou ingezet moeten worden voor instrumenten zoals inkomensverzekeringen en instrumenten voor het afdekken van prijsrisico’s en gewas- en veeverzekeringen

Het beleid moet eraan bijdragen dat de risico’s die boeren en tuinders lopen (zowel door de markt als door klimaat) beperkt blijven. “Een deel van de publieke middelen zou ingezet moeten worden voor instrumenten zoals inkomensverzekeringen en instrumenten voor het afdekken van prijsrisico’s en gewas- en veeverzekeringen.”

De laatste aanbeveling van de bank is voorspelbaarheid. “Er moet een goede balans zijn tussen nieuwe maatregelen en gerichte ondersteuning om ondernemers de kans te geven zich aan te passen aan nieuwe beleidsprioriteiten.” Rüter schetst dat het aanpassingsvermogen onder melkveehouders en akkerbouwers op korte termijn beperkt is door de lage omzetten en grote kapitaalsintensiteit.

Lees ook: LTO: geef boer menukaart in GLB

Laatste reacties

  • koestal

    Al die hoge heren doen veel te ingewikkeld ,de praktijk is anders. De boer heeft al met zoveel regels te maken. De hoge heren hebben makkelijk praten en hebben een vast salaris.

  • kanaal

    biodiversiteit is net afgeschaft met derogatie ,monocultuur gras heeft niks met kringloop te maken

  • farmerbn

    Mooie dubbele petten heeft die Ruter. Je ziet zo waar hij het geld naar toe wil brengen. De overheid doet hetzelfde. Als je ziet welke organisaties allemaal mogen meepraten hoe het landbouwgeld straks besteedt moet worden dan zie je dat de gangbare boer niks meer krijgt.

Of registreer je om te kunnen reageren.