Home

Achtergrond

Belangrijkste politieke dossiers liggen dit jaar in Brussel

Dit jaar gaat politiek Den Haag aan de slag met nieuwe plannen van het kabinet. De grootste dossiers liggen echter niet in de Haagse arena, maar in Brussel.

2018 wordt voor de landbouwpolitiek een jaar van het ontwikkelen van nieuwe plannen. Na een jaar van ‘de rit uitzitten’ van het vorige kabinet, langdurende regeringsonderhandelingen en het inwerken van nieuwe bewindspersonen, zullen in dit nieuwe jaar de eerste concrete plannen van het nieuwe kabinet op tafel komen.

Warme sanering varkenshouderij

Zo verwacht minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komend voorjaar haar voorstel voor een warme sanering van de varkenshouderij te kunnen presenteren. In het regeerakkoord is hier € 200 miljoen voor gereserveerd en het staat op het prioriteitenlijstje van de minister. Meer dan ‘de gesprekken lopen’ wil Schouten er echter nog niet over kwijt. Dat geldt ook voor de steunmaatregel voor jonge boeren, waar het kabinet € 75 miljoen voor heeft gereserveerd. Ook die plannen worden later dit jaar uit de doeken gedaan.

Derogatie

Minister Schouten kan zich echter niet permitteren om zich het komende jaar alleen te richten op het kabinetsbeleid. Een aantal lopende zaken zullen ook veel van haar tijd vergen.

Om te beginnen de derogatieonderhandelingen. Hoewel de stemming positief is, is de race zeker nog niet gelopen. Het nitraatcomité in Brussel moet nog een besluit nemen over een eventuele nieuwe derogatie, waarvoor er – volgens de publicaties rond het zesde actieprogramma – nog geen concreet voorstel is. Het dossier ligt zeer gevoelig in Brussel, dus dit zal nog veel tijd vergen.

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Daarnaast is ook de discussie over het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gestart. De eerste gesprekken hierover zijn gaande en de contouren worden geschetst. Nederland zet onder leiding van LTO Nederland en het ministerie hierin een stevige eerste stap: volgende week gaat Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw met de minister en met boeren en bestuurders in gesprek in Den Haag. Hoewel nog geen concreet plan te verwachten is, wordt in de eerste helft van 2018 al wel duidelijk welk budget er de komende periode zal zijn voor het landbouwbeleid. Eén ding is duidelijk: het budget staat zwaar onder druk.

‘Brexit zal minister Carola Schouten veel tijd gaan kosten; het kan daarbij gunstig zijn dat ze tevens vicepremier is’

De onderhandelingen over de Brexit zullen hierbij een heel belangrijke rol spelen. Groot-Brittannië is nettobetaler aan de EU. LTO-voorman Marc Calon gaf al aan dat zijn organisatie stevig aan het lobbyen is voor een zachte Brexit, vanwege het grote exportbelang van de agrarische sector. De Brexit zal ook voor Schouten de nodige tijd vergen. Het feit dat Schouten naast landbouwminister ook vicepremier is, biedt op dit punt wellicht voordelen. Het belang van de land- en tuinbouw zal hierdoor meer aandacht krijgen dan toen het landbouwbelang in het kabinet door een staatssecretaris werd vertegenwoordigd.

Eén dissident in Den Haag en de meerderheid is weg

Al met al staat minister Schouten een vol programma te wachten. En ondertussen heeft het kabinet ook de pittige taak om in het zadel te blijven, met de geringe meerderheid die er is. Eén dissident en de meerderheid is weg. Met de nieuwe politieke werkelijkheid, met partijen als Denk en Forum voor Democratie, die op een nieuwe manier politiek bedrijven, wordt ook dat een grote uitdaging.

Of registreer je om te kunnen reageren.