Home

Achtergrond 6 reacties

Subsidieregelingen: verschil in provinciale aanpak

De wijze waarop het saneren van asbestdaken wordt aangejaagd, verschilt per provincie. In enkele provincies zijn nieuwe (subsidie)regelingen gepresenteerd, terwijl elders geen aanvullende stimulerende maatregelen worden getroffen. Een overzicht van de provinciale plannen.

Voor het saneren van asbestdaken is tot 1 januari 2020 een rijkssubsidie beschikbaar van € 4,50 per vierkante meter, met een maximum van € 25.000 per project. De provinciale stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is inmiddels in alle provincies gesloten. Verschillende provincies presenteerden de afgelopen maanden nieuwe subsidieregelingen voor het saneren van asbestdaken. Boerderij zette ze op een rij.

Subsidieregelingen in Zuid-Holland en Friesland

In Zuid-Holland is deze zomer een nieuwe regeling geopend. Om te profiteren van ‘Asbest eraf? Zon erop!’ dienen boeren hun asbestdak te vervangen en minimaal 40 kilowattpiek aan zonnepanelen te plaatsen. De subsidie bedraagt € 80 per kilowattpiek. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling is € 850.000. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 100.000.

In Friesland is vorige week de regeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ gepresenteerd. Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties gebruikmaken van deze regeling die als proef wordt beschouwd. In totaal is er € 150.000 beschikbaar; € 100.000 voor eigenaren en € 50.000 voor energiecoöperaties. Firma Sinnige maakt gebruik van de regeling (zie ‘Euro’s zijn leidend’ onderaan deze pagina).

Stimuleringsregelingen in Drenthe en Limburg

De provincie Drenthe werkt aan een stimuleringslening voor het saneren van asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een gebouw, op voorwaarde dat zij door de kredietcheck komen. Provinciale Staten heeft € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de stimuleringsregeling voor asbestsanering. Hiervan wordt € 2,75 miljoen gebruikt voor het vullen van een risicofonds (revolverend fonds).

Ook de provincie Limburg heeft geld beschikbaar in een revolverend fonds, waarbij eigenaren van een asbestdak geld kunnen lenen voor het saneren van asbest. Voor de zakelijke markt is er het Limburgs Energiefonds.

Geen subsidies, wel extra aandacht

In Overijssel wordt geen subsidie per vierkante meter verstrekt. “Vanuit eerdere projecten hebben we gemerkt dat dit niet de reden is om een asbestdak te saneren”, zo laat woordvoerder Joram van Donk weten. De provincie wil boeren ontzorgen en hen helpen de juiste informatie te krijgen over regelgeving, financieringsmogelijkheden en een goed aanbod. “Op deze manier zorgen wij voor een versnelling van de asbestsanering in Overijssel”, aldus Van Donk.

In Gelderland ligt nog 14 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. De provincie stelt tot en met 2020 € 4 miljoen beschikbaar voor haar bijdrage aan de versnellingsactiviteiten. Het geld wordt niet gebruikt voor een nieuwe subsidieregeling, maar is gereserveerd voor verschillende acties om tot een versnelde sanering te komen.

Noord-Brabant heeft geen provinciale subsidieregelingen voor asbestsanering. BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingswet) stelt in navolging van Gelderland en Overijssel een plan van aanpak op voor asbestsanering. Naar verwachting is deze eind oktober gereed. In het kader van ondersteunende maatregelen wordt extra ingezet op sloop- en asbestsanering. Hierover wordt komende maand een besluit genomen.

Restantbedrag beschikbaar in Noord-Holland?

Net als in andere provincies, konden boeren in Noord-Holland tot en met vorig jaar gebruikmaken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Met 229 subsidieverleningen is in deze provincie 225.403 vierkante meter asbestdak gesaneerd en 8.311.730 megawatt energie uit zon gerealiseerd. “Van het totaal beschikbare bedrag van € 1.289.910 is nog een klein restant van € 200.000 over. Binnenkort nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de inzet van dit restantbedrag”, zo laat woordvoerder Harriët Wijker weten.

Geen concrete plannen

In Flevoland is op dit moment geen subsidieregeling meer om het verwijderen van asbest te stimuleren. De provincie heeft ook geen plannen om een nieuwe regeling in het leven te roepen.

In Groningen geldt feitelijk hetzelfde. “Het is op dit moment niet bekend of er aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld door het Rijk aan de provincies voor provinciale subsidieregelingen”, zo laat de provincie weten.

Ook in Zeeland is op dit moment geen aanvullende subsidieregeling. “In Zeeland kan men wel een beroep doen op de ZLTO. De ZLTO speelt een belangrijke rol in het stimuleren van asbestsanering, door middel van het vormen van collectieven”, aldus een woordvoerder.

Op 17 oktober wordt in Utrecht de evaluatie van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ besproken in de vergadering van Gedeputeerde Staten.

‘Euro’s zijn leidend’

De firma Sinnige in Burdaard profiteert van de nieuwe Friese subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ die vorige week werd gepresenteerd. “Het financiële plaatje klopt”, aldus Arjan Sinnige (31). Hij boert samen met zijn broer Chiel (28), ouders Alex (58) en Marijke (54) en broertje Mark (25) op twee locaties in Hardegarijp en Burdaard. In totaal hebben ze 285 melkkoeien en 160 stuks jongvee op twee locaties in Hardegarijp en Burdaard.

Op de jongveelocatie in Burdaard ligt in totaal 1.000 vierkante meter asbestdak. Het asbest gaat eraf en op het nieuwe dak komen zonnepanelen.

Samen met hun ouders Alex en Marijke en broertje Mark hebben Arjan (31, links) en Chiel (28) Sinnige 285 melkkoeien en 160 stuks jongvee op twee locaties in Hardegarijp en Burdaard. Firma Sinnige heeft 144 hectare in gebruik. - Foto: Anne van der Woude
Samen met hun ouders Alex en Marijke en broertje Mark hebben Arjan (31, links) en Chiel (28) Sinnige 285 melkkoeien en 160 stuks jongvee op twee locaties in Hardegarijp en Burdaard. Firma Sinnige heeft 144 hectare in gebruik. - Foto: Anne van der Woude

€ 9.000 subsidie

Voor de asbestsanering beuren de ondernemers straks € 9.000 subsidie. Ze profiteren van de landelijke subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken (€ 4,50 per vierkante meter) en van de nieuwe Friese regeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ (nog eens € 4,50 per vierkante meter. Over het algemeen is € 9.000 voldoende om de kosten van de sanering (grotendeels) te vergoeden. Maar bij Sinnige vallen de kosten van asbestsanering waarschijnlijk hoger uit dan gemiddeld. Onder het asbestdak van de stelpboerderij is riet verwerkt. Dat moet worden weggezogen. Dat is arbeidsintensiever, waardoor de kosten oplopen. “Volgens de eerste offerte kost saneren hier € 18 per vierkante meter”, aldus Arjan Sinnige. Vervangende dakplaten kosten nog eens € 35.000.

200 zonnepanelen

Bij Sinnige worden straks 200 zonnepanelen gelegd, met een eigen aansluiting op het net. De energiecoöperatie ‘Mei inoar grien’ en haar leden dragen de investering van € 50.000 in de panelen en aansluiting. De melkveehouders mogen onder de regeling in maximaal 40 zonnepanelen investeren. Alle deelnemers leggen € 100 per paneel in. Daarmee wordt € 20.000 opgehaald. “Voor de aanschaf van de zonnepanelen kan de energiecoöperatie de volledige € 50.000 laten financieren, wij kunnen daarvan het onbenutte deel gebruiken voor de asbestsanering en dakplaten”, aldus Arjan Sinnige.

Belastingvoordeel

Het grote voordeel van de Postcoderoos is het belastingvoordeel. Deelnemers krijgen 4 à 5 cent voor de opgewekte stroom (per kilowattuur) en ontvangen nog eens 12 cent per kilowattuur belastingvoordeel op de energierekening. “Dan heb je het over 16 à 17 cent per kilowattuur. Op die manier kunnen wij met een kleinverbruikersaansluiting toch een terugverdientijd van zeven jaar realiseren. Dat is vergelijkbaar met de terugverdientijd voor particulieren. Het financiële plaatje klopt.”

Relatie tussen boeren en burgers

De jongveelocatie van Sinnige ligt dicht tegen het dorp Burdaard aan. De melkveehouders vinden het mooi dat ze hun buren kunnen betrekken bij en laten profiteren van de gunstige regeling. De relatie tussen boeren en burgers wordt alsmaar belangrijker, zegt Arjan Sinnige. “We boeren nog maar tweeënhalf jaar op deze locatie. Een goede verstandhouding met de buurt is heel belangrijk.” Arjan Sinnige is eerlijk als hem wordt gevraagd wat de belangrijkste reden was om deel te nemen aan ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. “Euro’s zijn leidend. Wij zijn jonge ondernemers en kijken eerst naar het economische rendement. Maar deze regeling heeft meerdere voordelen.”

Laatste reacties

 • koeien15

  Veehouders die het eerst hun daken hebben vervangen profiteren het minst van de subsidie, dus wacht nog even.

 • Koen123

  Eigenlijk een raar verhaal iedere provincie zijn eigen verhaal,uitleg,bedrag,voorwaarden,net of we 400 jaar terug in de tijd gaan 7 provincies met ieder een eigen muntje, zitten we niet in een Europese unie waar alles het zelfde zou worden zoals door de Rabobank uitgelegd werd bij de invoering van de euro, ik denk dat over 400 jaar provincies en zelf dorpen en gemeenten nog steggelen over zulke zaken

 • Eppenzolder

  Inderdaad koeien 15, wachten wordt kennelijk beloond, ronduit belachelijk!

 • Wie kan mij vertellen wat de vierkante meter prijs van asbest verwijdering bij sloop is?
  Het betreft een buiten sanering in Zuidholland.

 • durkje52

  En wat worden de kosten om straks die zonnepanelen te verwijderen.
  Als het maar niet zo wordt als die asbest???????

 • Nieuwstad 86

  September2018 asbestdak gesaneerd 400vierkantemeter
  2 oktober supsidie aan gevraagd de was leeg ,dus niets ontvangen.
  Kan ik nu de susidie nog ontvangen?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.