Home

Achtergrond 1 reactie

CBS: landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter

De Nederlandse landbouw zet mineralen steeds efficiënter om in voeding.

De verliezen van stikstof en fosfor naar bodem en lucht zijn flink verminderd omdat minder wordt aangevoerd. De laatste jaren is de benutting van stikstof nagenoeg gelijkgebleven terwijl bij fosfor de efficiëntie nog toeneemt.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van recent gepubliceerde cijfers. Uit de cijfers blijkt dat in 1990 31% van de stikstof uit veevoer en meststoffen werd omgezet in dierlijke of plantaardige producten. In 2015 was dit percentage, bekend als de benutting, gestegen naar 47. De fosforbenutting steeg in dezelfde periode van 44% naar 93%. Bij fosfor is nul verlies in zicht.

Mestbeleid leidt tot minder overbemesting

Het CBS concludeert dat het mestbeleid en de toenemende bewustwording van boeren in de periode van 1990-2015 heeft geleid tot minder overmatige bemesting. De mesttoediening zelf is minder verspillend. Ook zijn de verliezen uit stallen en mestopslag lager gedaald door het toenemende gebruik van betere systemen.

In 1990 bleef 361 miljoen kilo stikstof in de bodem achter, in 2015 was dit gedaald naar 242 miljoen kilo. Het verlies van stikstof naar de lucht daalde van 263 miljoen kilo in 1990 naar 90 miljoen kilo. Verlies van fosfor vindt alleen plaats via de bodem en is afgenomen van 69 miljoen kilo in 1990 naar 6 miljoen kilo in 2015, aldus het CBS.

Steeds minder aangevoerd

Bij fosfor valt op dat de hoeveelheid die als kunstmest wordt aangevoerd in de onderzoeksperiode met 88% is gedaald. In het algemeen is de afgelopen 25 jaar veel minder stikstof en fosfor aangevoerd naar de veehouderij, via veevoer, en naar de plantaardige sectoren, via mest. De productie van dierlijke mest en ruwvoer – de uitstroom – is ook gedaald.

Eén reactie

  • wvdweijden1

    Dit zijn prachtige cijfers, hulde voor agrarisch Nederland!

    Aan de cijfers over vervluchtiging hecht ik overigens minder waarde omdat ze zijn gebaseerd op omstreden modellen. Ik hoop dat daar de komende jaren meer duidelijkheid over komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.