Home

Achtergrond

‘Verkeerd beeld van rol veeartsen’

Huisdieren zijn geen vee en een huiskamer is geen stal. Dat is de reactie van veel veeartsen op een brandbrief die collega-dierenartsen plaatsten in onder meer NRC Handelsblad.

Volgens de dierenartsen, ‘The Caring Vets’, is de gangbare veehouderij niet verenigbaar met de beroepsethiek van een dierenarts, waarbij het welzijn van het dier altijd het grootste belang zou zijn.

Artsen die met vee werken, zouden te vaak hun oren laten hangen naar economische belangen. The Caring Vets zelf zijn vooral dierenartsen die met gezelschapsdieren of paarden werken.

‘Dierenwelzijn staat voorop’

Volgens voorzitter Mark van der Heijden van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer van de KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen, ontstaat door de brandbrief een verkeerd beeld van de rol van veeartsen: “Voor veeartsen staat dierenwelzijn absoluut voorop”. Van der Heijden vindt dat er sprake is van miskenning van de positieve ontwikkelingen op het gebied van welzijn in de veehouderij, ook door deze groep dierenartsen.

“Deze discussie voeren wij ook met dierenartsen onderling.” Bijvoorbeeld binnenkort, tijdens een discussieavond: ‘Wat is de rol van de veearts in de transitie naar een duurzame dierhouderij?’

Mark van der Heijden. - Foto: Koos Groenewold
Mark van der Heijden. - Foto: Koos Groenewold

‘Blij dat dierenartsen zich roeren’

Veearts Erwin Hoogland is voorzitter van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de KNMvD. Hij zegt blij te zijn dat de dierenartsen zich roeren. “De discussie leeft op en dat is gezond.” Inhoudelijk kan de Groninger zich niet vinden in de nauwe definitie die The Caring Vets lijken te gebruiken voor de functie van dierenarts. “Een dierenarts bekommert zich om het dierenwelzijn, maar heeft ook nadrukkelijk een maatschappelijke taak.”

De dierenarts weegt voortdurend belangen af: de volksgezondheid, gevolgen voor de ecologie en bedrijfseconomische gevolgen. “Soms staan in de grote duurzaamheidsdiscussie onmiskenbaar belangen haaks op elkaar”, aldus Hoogland. “Neem de buitenuitloop voor kippen. Leuk voor de kip, maar de uitstoot van fijn stof is weer een bedreiging voor de mens.”

Of registreer je om te kunnen reageren.