Home

Achtergrond laatste update:30 dec 2017

Samen alles delen niet meer vanzelfsprekend

Met ingang van 1 januari 2018 gaat een aantal belangrijke fiscale veranderingen in. Een overzicht in 2 delen. Hier het tweede deel.

Het nieuwe kabinet heeft heel veel plannen op belastinggebied. Sommige veranderingen gaan al in 2018 in. En ook het voorgaande kabinet heeft allerlei belastingwijzigingen doorgevoerd die van kracht worden. Voor diegenen die willen trouwen in 2018 zijn de veranderingen in het huwelijksvermogensrecht van groot belang. En natuurlijk worden – zoals ieder jaar – de tarieven in de inkomstenbelasting bijgesteld.

1. Huwelijk en vermogen in 2018 en 2019

De regels rondom trouwen en vermogen zijn ingrijpend veranderd. Voorheen was het standaard de regel dat er getrouwd werd in gemeenschap van goederen. Wilde je dat niet, dan moesten er huwelijkse voorwaarden gemaakt worden. Nu is het de standaard dat er getrouwd wordt in een beperkte gemeenschap van goederen. Niet meer samen alles delen dus.

Het maken van huwelijkse voorwaarden is overigens nog zeer aan te raden voor agrarische ondernemers. De algemene regels van het huwelijksvermogensrecht zijn immers niet geschreven voor ondernemers maar voor particulieren.

De beperkte gemeenschap van goederen en de nieuwe regels gelden overigens alleen voor nieuwe huwelijken. Voor al bestaande huwelijken blijven de oude regels van kracht.

De veranderingen in het huwelijksvermogensrecht waren voor de wetgever aanleiding om de regels voor de schenkbelasting aan te gaan scherpen. Het was de bedoeling om schenkbelasting te gaan heffen als er door een huwelijk in 2018 een verschuiving in vermogen plaatsvindt. Dit gaat vooralsnog niet door.

Het blijft dus nog steeds mogelijk om via het huwelijk vermogen van de ene partner naar de andere partner over te hevelen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn. Maar let op: er is misschien alleen sprake van uitstel. Het voorstel tot wetswijziging wordt opnieuw bekeken en wellicht wordt het in 2019 alsnog ingevoerd. Maak – in voorkomende gevallen – nog dit jaar gebruik van de mogelijkheid om vermogen van de ene naar de ander partner over te hevelen.

Een van de meest opvallende zaken is een voorstel dat het net niet gehaald heeft. De Tweede Kamer heeft op de valreep een wijziging in de schenkbelasting tegengehouden.

2. Tariefswijzigingen en inflatiecorrectie

Zoals in ieder jaar veranderen de belastingtarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting weer. De bedragen worden vaak aangepast met de inflatiecorrectie en er wordt wat geschoven met heffingskortingen. Al met al niet veel nieuws in 2018.

Dat geldt echter niet voor de komende jaren. Het kabinet is immers van plan om van 4 naar 2 belastingschijven te gaan met bijbehorende aanpassingen in aftrekposten en heffingskortingen. Maar dat geldt voor ná 2018. Dit jaar verandert er qua tarief, heffingskortingen en aftrekposten niet veel. Stilte voor de storm wat dat betreft.

3. Normen voor afschrijving gebouwen

Met ingang van belastingjaar 2017 zijn er normen vastgesteld voor het afschrijven van agrarische bedrijfsgebouwen. De afschrijvingsnormen gelden alleen voor nieuwe gebouwen. Eind dit jaar wordt er ook een normering vastgesteld voor de afschrijving op werktuigen die bij de gebouwen horen. Deze normeringen voorkomen discussies met de fiscus.

Of registreer je om te kunnen reageren.