Home

Achtergrond

Voorstel bouwstop geitenhouderij onveranderd

Het voorstel voor een bouwstop voor geitenbedrijven in Gelderland blijft ongewijzigd. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om een verbod op nieuwbouw of uitbreiding van geitenbedrijven op te nemen in de Gelderse omgevingsvisie en -verordening heeft ter inzage gelegen.

De visies leiden echter niet tot een wijziging van het voorstel, dat nog door Provinciale Staten moet worden aangenomen. Gelderland heeft de geitenhouderij sinds 30 augustus al met een voorbereidingsbesluit op slot gezet.

Aanleiding voor de maatregelen zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van veehouderij op de volksgezondheid. Hieruit blijkt dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. “Met deze stop voorkomen we een verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Elk jaar overleggen we met de sector, gemeenten, GGD en Provinciale Staten. Als nieuwe onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten, zullen we eerder bij elkaar komen om te bezien hoe we de omgevingsverordening kunnen aanpassen”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Hoogleraar sceptisch over slot op geitensector

Dick Heederik, hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, is sceptisch over de maatregelen die de provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben genomen voor beperking van de geitenhouderij. De onderzoeker van het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden had liever gezien dat alle provincies één lijn hadden getrokken in hun beleid over de geitenhouderij. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek dat omwonenden van geitenbedrijven meer kans hebben op een longontsteking. Daarop stelden Gelderland en Brabant een groeistop in.

Gelderland heeft een bouwstop voor geitenbedrijven, deze loopt tot maart 2018. In Noord-Brabant mogen geitenbedrijven tot 2020 niet uitbreiden. “Deze maatregelen werken louter verwarrend,” vindt Heederik. “Het is niet duidelijk wat het effect van uitbreidingen is en of het dus nut heeft om een slot op de sector te zetten.” De andere provincies hebben (nog) geen maatregelen getroffen over de geitensector. “Dat is verwarrend voor burgers,” vindt Heederik.

‘De bestaande gezondheidsrisico’s die er zijn, worden met de Brabantse en Gelderse maatregelen niet weggenomen’

Daarnaast is het nog niet duidelijk wat de gezondheidsproblemen rondom geitenbedrijven veroorzaakt. “De bestaande risico’s die er zijn, worden met de Brabantse en Gelderse maatregelen niet weggenomen.” Het is daarom zaak dat er verder onderzoek wordt gedaan naar het verband tussen de gezondheidsproblemen en de geiten, vindt Heederik. “Als duidelijk is waar het probleem vandaan komt, kunnen overheden gerichte maatregelen treffen.”

Risico’s geiten Overijssel onderzocht

In Overijssel komt alsnog een onderzoek naar gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen. Dat heeft gedeputeerde Hester Maij woensdag 8 november bekendgemaakt, zo meldt RTV Oost. Eerder weigerde Maij nog een onderzoek, maar dit stuitte op veel kritiek. Soortgelijke onderzoeken in Brabant en Gelderland leidden eerder tot een stop op uitbreiding van geitenhouderijen in deze provincies.

Of registreer je om te kunnen reageren.