Home

Achtergrond 3 reacties

Deense boer torst zware schuldenlast

Deense boeren zijn in de EU koplopers als het gaat om kredietlast. Nieuwe inkomensprognoses tonen dat de problemen voor de agrarische sector er niet minder op worden.

De Deense landbouw staat er financieel-economisch buitengewoon slecht voor; mogelijk flink slechter dan elders in de EU. De problematische situatie blijkt niet alleen uit vorige week gepubliceerde inkomensprognoses voor het lopende jaar, maar ook uit een rapport van de financiële toezichthouder in 
Kopenhagen (Finanstilsynet), de Deense tegenhanger van de AFM.

“Het aandeel zwakke kredieten blijft toenemen en de landbouw is daarmee de bedrijfstak die in vergelijking met het overige bedrijfsleven voor de grootste uitdaging staat”, aldus Finanstilsynet.

30% kredieten Deense landbouw gezond

Volgens de toezichthouder is 37,6% van de door de banken aan de landbouw verstrekte kredieten 'zwak'. Dat wil zeggen dat er rekening mee wordt gehouden dat deze geheel of gedeeltelijk moeten worden afgeschreven. De officiële term voor 'zwak' is overigens 'oiw-krediet' ofwel een krediet met een 'objectieve indicatie voor waardevermindering'. Een teken hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat de kredietnemer liquiditeitsproblemen heeft.

70% van de Deense landbouwkredieten toont tekenen van zwakheid

Nog eens ruim 10% van de landbouwkredieten krijgt de laagste rating mee, wat inhoudt dat door de banken is gereserveerd met het oog op latere verliezen. Uiteindelijk is naar het oordeel van de toezichthouder minder dan 
30% van de landbouwleningen echt gezond. De overige ruim 70% toont op de een of andere manier tekenen van zwakheid. De daadwerkelijk uitgevoerde afschrijvingen groeiden vorig jaar naar 3,5% van de in de agrarische sector uitstaande kredieten tegen 3% in 2014. In totaal is daarmee tot dusver ruim 16% van de landbouwkredieten afgeschreven. In ieder geval groeiden alleen in de landbouw de afschrijvingen met een dergelijk hoog cijfer.

Hoogste schuldenlast in EU

Deense boeren torsen al geruime tijd de hoogste schuldenlast in vergelijking met boeren in andere EU-landen. Vorig jaar liep de kredietlast echter voor het eerst in jaren iets terug, met € 0,9 miljard naar € 12,5 miljard. Dat komt neer op 4,3% van het totaal aan het bedrijfsleven verstrekte kredieten. Met name de kleinere banken op het platteland hebben veelal echter een aanzienlijk groter aandeel landbouw in de kredietportefeuille, soms tot meer dan 20%.

Kleine banken op platteland hebben groot aandeel in kredietportefeuille landbouw

Die banken konden vorige week constateren dat de risico's er voorlopig niet minder op worden. De prognoses van landbouwsectorfederatie LF voorzien dit jaar gemiddeld een negatief resultaat (nog voor de beloning van de eigen arbeidsinzet) per bedrijf van zo'n €19.000. Ten opzichte van de prognose in januari is er een forse neerwaartse bijstelling. De (gangbare) melkveehouderij draait het slechtst met een gemiddeld negatief resultaat van naar verwachting €55.000.

Meer faillissementen

Het aantal faillissementen stijgt. Vorig jaar legden 60 melkveebedrijven het loodje, in de eerste 4 maanden van dit jaar 32. Denemarken telde een jaar geleden zo'n 3.400 melkveebedrijven.

Laatste reacties

  • BO(skabout)ER

    over 15 jaar zijn de best economisch draaiende bedrijven gemiddeld te vinden in Denemarken. Geloof mij maar.

  • Heemskerkboerderij

    dat is heel mooi, als je van plan bent om 120 te worden....

  • Robert P

    Over 15 jaar zijn de bedrijven twee keer zo groot, maar het aantal dermate weinig dat de veehouders zij een speelbal van onderbuik gevoelens van de maatschappij zijn en niet interessant voor politiek en financiële machten.

Of registreer je om te kunnen reageren.