Home

Achtergrond 10 reacties

Actieprogramma nitraatrichtlijn vooral aanscherping akkerbouw

De hoofdlijnen voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, voor de periode van 2018 tot 2021 zijn geschetst. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil naar meer maatwerk gericht op regio’s waar de norm van 50 milligram nitraat in het grondwater niet wordt gehaald.

De uitgangspunten van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn helder. Verbetering van de waterkwaliteit en behoud van derogatie staan centraal. Daarnaast kijkt hij naar de landbouwkundige effecten van de maatregelen, de gevolgen voor de regeldruk van de boer en de overheid en de handhaafbaarheid van de regels.

Van Dam overweegt ingrijpen in bouwplan

Van Dam overweegt in de akkerbouw extra maatregelen te nemen, omdat met name bij bouwland in het zuidelijk zand- en lössgebied de normen worden overschreden. Hij wil bij de extra maatregelen niet alleen aan de knop van de gebruiksnormen draaien, maar ook aan andere knoppen om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te verlagen. Van Dam overweegt in te grijpen in het bouwplan. Een intensief bouwplan met uitspoelingsgevoelige gewassen als mais, aardappelen en vollegrondsgroente zorgt namelijk voor een hogere uitspoeling naar het grondwater dan teelten met een lang groeiseizoen zoals wintertarwe of grasland.

Eventuele verschuiving uitrijdperiode mest

Een eventuele verschuiving van de uitrijdperiode van dierlijke mest moet minder doelmatig bemesten in het voorjaar voorkomen en de groei van vanggewassen in het najaar een extra stimulans geven. Ook overweegt Van Dam de periode waarop vaste mest mag worden uitgereden aan te passen. Dat mag nu op klei en veen jaarrond en op zand en löss van 1 februari tot 1 september.

Het fosfaatgebruiksnormenstelsel wil Van Dam actualiseren. De bepaling van het fosfaatgehalte van de bodem wordt aangepast, net als de indeling van de fosfaatklassen en de fosfaatnormen per klasse.

Het definitieve actieprogramma moet nog gemaakt worden, maar het ziet ernaar uit dat de aanscherping vooral in de akkerbouw plaatsvindt, voor de veehouderij zijn nog geen extra maatregelen aangekondigd. Omdat Nederland derogatie wil, moet de Europese Commissie goedkeuring geven aan het actieprogramma. In het nieuwe actieprogramma wil Van Dam naast verruiming van de mestnormen voor graasdiermest ook derogatie voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger.

Eerst onder fosfaatplafond komen

Vooralsnog wil de Commissie over het nieuwe derogatieverzoek nog niet in gesprek, omdat Nederland eerst moet aantonen voldoende maatregelen te nemen om in 2017 onder het fosfaatplafond te komen. In de loop van 2017 moeten de onderhandelingen starten, om alles voor 2018 te kunnen regelen.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  De Commissie wil niet met van Dram om de tafel, dus mijnheer kan de skikoffer op de dienstwagen gaan monteren (kan die waarschijnlijk ook niet zelf) en tot 1 maart de piste op. Ondertussen kan de sector zelf de rotzooi opruimen die veroorzaakt is onder toeziend oog van Rutte cs. Wie kan de arme drommel van Dam uit zijn lijden verlossen en een mooi baantje verzorgen liefst op EU pluche.

 • chila

  Kunstmest stikstof verbieden vermindert ook veel N uitspoeling.

 • John*

  mineralen concentraat is grote nonsens. in belgië mogen ze het stuk van 170 kg tot 240 kg bemesten met dunne fractie uit gescheiden mest (varkens en koeien). al dat ontwateren is zinloos.

 • HenriBusger

  Zou nu het PAE-getal gelden ipv het PAL-getal? Zou mooi zijn, hier veel "vast" fosfaat in de grond.

 • doener

  Dus als ik het goed begrijp moet de akkerbouwer boeten voor het mestprobleem. Om zo de derogatie in de benen te houden. TRIEST noem ik dit. Ik was er al bang voor dat de wij moeten boeten voor de melkvee uitbreiding. Op deze manier zou er ook nog een groot probleem komen om varkensmest af te zetten.

 • a van Gerwen

  @doener, Nederland is een dolgedraaid land aan het geworden waarbij milieuproblemen eenzijdig richting de landbouw geschoven worden. Eerst was de intensieve veehouderij het probleem, daarna de melkveehouderij en nu is ook de akkerbouw aan de beurt. Wen er maar vast aan.

 • jaantjes1

  Beste Mariska/redactie: uitrijden van vaste mest o[p klei en veen mag tot 16 sept.

 • Case1056

  Hoezo moeten de Akkerbouwers boeten ik lees; ''Een intensief bouwplan met uitspoelingsgevoelige gewassen als mais, aardappelen en vollegrondsgroente zorgt namelijk voor een hogere uitspoeling naar het grondwater dan teelten met een lang groeiseizoen zoals wintertarwe of grasland. "" Het geld dus voor iedereen. Maar dan ook voor de overheden die het oppervlakte water met riool overstorten beïnvloeden. In Landbouw arme gebieden bleek de norm ook wel eens te hoog te zijn. En het kan ook door ganzenmest en andere vliegende vogels komen. Onafhankelijk onderzoek is op zijn plaats.

 • aardappelboer

  En weer is de akkerbouwer de klos ten gunste van de veehouderij. Zou de hogere uitspoeling niet komen door de derogatie,immers er mag veel meer mest op dan in de akkerbouw met alle gevolgen van dien. Ten tweede zou ik direkt de uitrijmogelijkheid in februari stoppen, immers er groeit dan nog niks op het veld en gras neemt dan meestal nog niks op, wel veel kans op neerslag in die periode met uitspoelingskansen. Ten derde wordt hier in de buurt de meeste aardappeln geteeld op percelen waar gras heeft gestaan en wordt er weinig tot geen mest gebruikt omdat uit de zode al voeding beschikbaar komt dus om nu de aardappel de schuld te geven gaat mij veel te ver. Komt bij dat wij als akkerbouwer geen geld kunnen verdienen aan tarwe of grasland maar dat zal Van Dam wel niet snappen.

 • oorspronkelijk

  duurzaam is niet alleen koeien ouderlaten worden
  mestaanwending graslandvernieuwing kunnen ook duurzamer
  later beginnen vroeger stoppen
  zie veel roest vanaf september teken van onevenwichtig aanbod nitraat
  al adviezen gezien van later in het jaar kunstmest in het voorjaar mest-meer tijd voor bodemleven de mest geschikt te maken voor opname
  mijn vader deed nitraat zaaien snelle benutting op gras of spuiten in de fruitteelt
  of dit nu nog past weet ik niet.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.