Akkerbouw

Nieuws

Steunmaatregel aardappeltelers en sierteelt van kracht

Fritesaardappeltelers en ondernemers uit de sierteelt of specifieke voedingstuinbouw kunnen zich vanaf 7 mei aanmelden bij RVO.nl voor de steunmaatregelen van de overheid.

Na het indienen krijgen aanvragers binnen vijf dagen een voorschot van 30% van de aanvraag. Als achteraf blijkt dat de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorschot teruggevorderd. Hoewel de aanmelding geopend wordt, is de regeling nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Met het oog op de snelheid heeft het ministerie echter besloten de aanmelding alvast te openen.

Sierteelt, fritesaardappeltelers en voedingstuinbouw

Voor de regeling, bestemd voor fritesaardappeltelers die kunnen aantonen dat hun voorraad aardappelen onverkoopbaar is geworden, is € 50 miljoen beschikbaar. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. Telers krijgen maximaal € 150.000. € 600 miljoen is gereserveerd voor siertelers met minimaal 30% omzetverlies voor de periode van maart tot en met mei dit jaar ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de afgelopen drie jaar. In deze categorie vallen ook voedingstuinbouwbedrijven die zich specifiek richten op de horeca, zoals microgroentebedrijven. “De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis tegen acute vraaguitval en schade aanlopen, terwijl de kosten doorlopen. Bedrijven die aan de uitgangspunten voldoen – en het echt nodig hebben – kunnen zich melden”, aldus het ministerie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling voor fritesaardappeltelers moeten een teler kunnen aantonen dat de fritesaardappelen tussen 16 maart tot en met 31 augustus niet geleverd kunnen worden aan de voedingsindustrie, de detailhandel of de groothandel. De steun mag alleen worden aangevraagd voor partijen die niet eerder verhandeld zijn op de termijnmarkt. Wanneer een ondernemer al op een andere manier financiële steun krijgt voor de schade, wordt deze van het steunbedrag van deze regeling afgetrokken. Het gaat dan om steun van bijvoorbeeld een verzekering of een andere tegemoetkoming. Leningen, borgstellingen of fiscale maatregelen tellen niet mee. Voorwaarde voor de regeling is ook dat het bedrijf niet in een faillissement zit en dat de werknemers niet ontslagen worden en dat het loon wordt doorbetaald.

Bewijsstukken

De aanvraagperiode is van 7 mei tot en met 4 juni. Na de aanvraag krijgt een teler 30% van de tegemoetkoming als voorschot. Het resterende bedrag wordt binnen acht weken na de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken uitbetaald. RVO.nl bepaalt wanneer deze aanvraag ingediend kan worden, maar dit moet uiterlijk 15 september gebeuren. Als bewijsstukken moet een teler een certificaat kunnen overhandigen van VVA, VVAK of Global Gap, waaruit blijkt dat het gaat om consumptieaardappelen oogst 2019. Daarnaast moet via CMR-vrachtbrieven, weegbonnen en facturen aangetoond worden dat de aardappelen niet geleverd zijn voor consumptie. Controle van de bewijsstukken is achteraf. Wanneer blijkt dat er niet aan de regels wordt voldaan, kan het geld teruggevorderd worden.

GLB-gelden vanaf juli uitgekeerd

Ondernemers die GLB-landbouwsubsidies aanvragen, kunnen vanaf 1 juli 80% voorschot op de uitbetaling ontvangen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland heeft hiervoor toestemming gekregen van de Europese Commissie. Het GLB-geld zou vervroegd vanaf oktober uitbetaald kunnen worden. Schouten vreest dat dit te laat is en dat ondernemers dan alsnog in liquiditeitsproblemen komen. Via de minimis-verordening van de EU mag Nederland de EU-subsidie vijf maanden nationaal voorfinancieren. Het gaat om een bedrag van ruim € 500 miljoen, ofwel een forfait van € 300 per hectare. Normaal worden de GLB-gelden vanaf december uitbetaald. Ondernemers moeten de vervroegde aanvraag wel aanvragen bij RVO.nl. Dat kan tussen 18 mei en 15 juni.

Particuliere opslag open

De Europese maatregel van particuliere opslag van rundvlees, schapen- en geitenvlees en boter, magere melkpoeder en kaas wordt op donderdag 7 mei opengesteld. Hiervoor is in de hele EU € 76 miljoen beschikbaar. Kalfsvlees valt niet onder de regeling. Voor boter en mageremelkpoeder is sinds maart bovendien een publieke interventie ingesteld, waarbij de EU producten opkoopt voor de interventieprijs. In Nederland liggen de prijzen voor boter en melkpoeder nu nog boven deze interventieprijs. De Europese Commissie heeft ook de mogelijkheden voor het zogenaamde crisiskartel geactiveerd voor zuivel, aardappelen en een aantal sierteeltproducten. Hiermee kunnen producenten vrijwillig afspraken maken om de markt te stabiliseren. Prijsafspraken en afspraken over marktverdeling vallen niet onder de maatregel. “In hoeverre van deze mogelijkheid in Nederland gebruikt gemaakt zal worden, valt te bezien. Voor bepaalde sierteeltproducten kan gezamenlijke productieplanning wenselijk zijn”, aldus Schouten. Ze wilde de regeling vooral openstellen voor de zuivelsector, voor het geval zuivelfabrieken noodgedwongen moeten sluiten als gevolg van de Covid-19 uitbraak.

Schouten: ook voor kalfsvlees regeling nodig

Schouten vindt de Europese maatregelen nog niet voldoende. Ze wil dat er ook voor kalfsvlees op Europese schaal maatregelen worden genomen. Nederland is nog geen voorstander van de inzet van de landbouwcrisisreserve.

‘Arbeidsproblemen niet in Nederland’

In Nederland zijn volgens Schouten geen problemen door onvoldoende beschikbare arbeid in de land- en tuinbouw. “Het vaak in de media gesuggereerde beeld van enorme tekorten van arbeid in landbouw gaat op dit moment in Nederland niet op”, schrijft Schouten. “Het is echter wel noodzakelijk dat werkgevers de arbeidsmigranten goede en veilige arbeidsvoorwaarden moeten blijven bieden om de benodigde arbeid vast te blijven houden”, vindt de minister.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.