Akkerbouw

Nieuws

Nieuwe telers kunnen inschrijven voor cichoreicontract

Sensus heeft twee weken na de start van de contractering van cichorei voor teeltjaar 2021 al de helft van het areaaldoel binnen. Dat meldt het bedrijf op de website.

De contractering is binnen de bestaande telersgroep gerealiseerd. Vanaf 15 oktober kunnen nieuwe kandidaat telers ook een contractaanvraag bij Sensus indienen. Vanwege de toenemende vraag wil Sensus het areaal uitbreiden.

Prima rotatiegewas

Coöperatie CZAV ziet als agent voor Sensus in het Zuid-Westen cichorei als een prima rotatiegewas in het bouwplan. Het gewas zorgt namelijk voor een goede bodemstructuur door de diepe beworteling. Daarnaast zorgt cichorei als enige akkerbouwgewas voor een natuurlijke afname van vrijlevende aaltjes. Op de lichtere gronden wordt dit als een steeds groter probleem ervaren. Cichorei is volgens CZAV een teelt met hoge opbrengstpotentie, die goed bestand is tegen weersextremen. Iets waar telers in steeds grotere mate mee te maken lijken te krijgen.

Onkruidbestrijding uitdaging

Door een smal middelenpakket is chemische onkruidbestrijding in cichorei telkens een uitdaging. De afgelopen jaren is echter veel positieve ervaring opgedaan met mechanische onkruidbestrijding om dit probleem te ondervangen. Steeds meer telers weten hun percelen onkruidvrij te houden zonder de groei van de cichorei te remmen.

Of registreer je om te kunnen reageren.