Akkerbouw

Nieuws

Bieten België lopen achter in suikerproductie

De bieten in België lopen achter op vorig jaar wat betreft suikerproductie per hectare. Dat meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet.

De eerste proefrooiing van Tiense Suikerraffinaderij komt op 7.732 kilo suiker per hectare. De proefrooiing is uitgevoerd op 29 juli. Vorig jaar stond de teller op 30 juli op 8.937 kilo suiker.

Eerste proefrooiing België

Het is de eerste proefrooiing van dit jaar, meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB). Wat opvalt, is dat de bieten een hoger wortelgewicht hebben dan vorig jaar. Maar het suikergehalte is nu veel lager, waardoor de suikerproductie toch op een lager peil uitkomt. Vorig jaar was het suikergehalte extreem hoog door de langdurige droogte. De bieten bevatten toen 18,76% suiker tegen 16,01% dit jaar. Het wortelgewicht zat vorig jaar op 47.637 kilo per hectare tegen 48.302 kilo dit jaar.

Grote verschillen in opbrengst

Het is te verwachten dat de bieten in België de achterstand nog goed kunnen inhalen. Want het bladapparaat is beter ontwikkeld dan vorig jaar. De bieten in de proefrooiing hadden omgerekend 39.546 kilo blad per hectare, meldt het KBIVB. Dat is 35% meer dan vorig jaar bij de proefrooiing van eind juli, toen er 29.205 kilo blad per hectare was gegroeid. Het KBIVB merkt op dat er regen is gevallen vlak na de proefrooiing. De verschillen in opbrengst in België zijn groot.

Situatie Duitsland nog slechter

De bieten in Duitsland hebben het nog moeilijker dan in België, blijkt uit proefrooiingen van het Duitse veredelingsbedrijf Strube. Daar is niet alleen het suikergehalte veel lager dan eind juli 2018. Ook het wortelgewicht haalt niet het niveau van vorig jaar, ondanks dat er dit jaar meer regen is gevallen op de proefpercelen van Strube. Er is afgelopen winter weinig neerslag gevallen, waardoor de bieten al vroeg in het voorjaar last hadden van een watertekort.

Suiker Unie verwacht gemiddelde opbrengst

Suiker Unie heeft voor Nederland nog geen prognose gepubliceerd. Vooralsnog gaat Suiker Unie uit van een gemiddelde bietenopbrengst in Nederland van ruim 80 ton per hectare. De verschillen zijn groot, stelt Suiker Unie. Regio’s in Oost-Nederland halen mogelijk geen 60 ton en er zijn regio’s zoals de Flevopolders die 100 ton kunnen halen.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.