Akkerbouw

Nieuws

Bieten lopen achter in groei

De bieten lopen iets achter in groei ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. De groeipuntsdatum is dit jaar uitgekomen op 18 juni. Dat is 4 dagen later dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar, meldt bietentelerscoöperatie Cosun.

De groeipuntsdatum is het moment dat de bieten 4 gram suiker hebben geproduceerd. Dan start de diktegroei van de wortel. Op basis hiervan verwacht Cosun een gemiddelde opbrengst van ruim 14 ton suiker per hectare. Het gemiddelde van de laatste 5 jaar is 14,2 ton suiker. Het gemiddelde wordt echter sterk gedrukt door de 13,2 ton van vorig jaar. Toen viel de suikeropbrengst tegen door droogte.

Verschil in ontwikkeling bieten door grote verschillen in neerslag

De opbrengstschatting van Cosun is erop gebaseerd dat het groeiseizoen verder gemiddeld verloopt. Of dat gebeurt, is de vraag, want droogte speelt regionaal een rol. De verschillen in neerslag tussen de regio’s zijn groot. Soms viel krap 40 millimeter en in andere streken ruim 125 millimeter, constateert de coöperatie. “Dat heeft grote invloed op de ontwikkeling van de bieten. In Noord-Holland zien we lokaal waterplekken in de bieten, in het Oosten wordt op dit moment in de bieten beregend. De hoge temperatuur en veel zon zijn uitstekend voor gezonde bieten.”

Na koude start maken bieten inhaalslag dankzij warmte

De gemiddelde groeipuntsdatum is het eerst gehaald in de regio Zeeuws-Vlaanderen, waar de bieten op 14 juni begonnen met de diktegroei. De bieten in de regio’s Noordelijk zand en Noordelijk dal begonnen daar het laatst aan. In deze regio’s ligt de groeipuntsdatum op 22 juni. Volgens Cosun had de koude meimaand veel invloed op het groeipunt. Maar de laatste weken hebben de bieten dankzij het warme weer een inhaalslag gemaakt.

De druk van de groene perzikluis is op dit moment gemiddeld genomen laag, stelt Cosun. “Vanaf nu wordt ook gemonitord op de bladschimmels. Nu de bieten nagenoeg overal gesloten zijn, neemt het risico hierop toe.”

Of registreer je om te kunnen reageren.