Akkerbouw

Nieuws

Schouten: lelieteelt Westerveld is veilig

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt het in de Tweede Kamer op voor de bollenteelt in het Drentse Westerveld, meldt bloembollenorganisatie KAVB.

Schouten stelt dat de 57 chemische stoffen die in grondmonsters zijn gevonden door de lokale actiegroep Meten=Weten onder alle veilige grenswaarden blijven. Dat bewijst dat het invoeren van spuitvrije zones niet nodig is, omdat dit geen meerwaarde heeft voor de gezondheid van omwonenden. Daarnaast bevestigt Schouten de stelling van bollentelers in Westerveld dat de meeste stoffen geen verband hebben met de lelieteelt.

Leliebollen. De productie is niet schadelijk voor omwonenden, bevestigt minister Schouten. - Foto: Marten Sandburg
Leliebollen. De productie is niet schadelijk voor omwonenden, bevestigt minister Schouten. - Foto: Marten Sandburg

Op basis van CBS-cijfers

In een brief geeft minister Schouten antwoord op 60 vragen die in maart zijn gesteld door de vaste commissie van LNV. Ze geeft haar antwoorden op basis van cijfers van het CBS, het onlangs gepubliceerde onderzoek van het RIVM naar de blootstelling van omwonenden en een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

‘Maak je druk om acrylamide’

Schouten haalt ook nog specifiek de uitspraak aan van hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens; dat je je beter druk kunt maken om acrylamide, een stof die vrijkomt bij het maken van toast of patat. Deze stof is schadelijker voor de gezondheid dan de kleine beetjes gewasbeschermingsmiddelen die we binnenkrijgen via ons voedsel en de lucht.

André Hoogendijk, adjunct-directeur van KVAB: onderzoek moet je samen doen. - Foto: Paul Dijkstra
André Hoogendijk, adjunct-directeur van KVAB: onderzoek moet je samen doen. - Foto: Paul Dijkstra

Imagoschade

“We zijn blij dat de minister bevestigt dat er in Westerveld geen sprake is van risico’s voor de gezondheid”, reageert André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB. “We vinden het wel erg jammer dat de ophef over de grondmonsters het imago van de bollenteelt in Westerveld heeft geschaad. Ook zijn onderlinge verstandhoudingen tussen bollentelers en omwonenden op scherp gezet. In plaats van ‘meten is weten’ was het nu meer ‘gissen is missen’. Ons aanbod als sector blijft staan om bij zorgen vooral samen onderzoek te doen. We roepen de lokale politiek, bewoners en telers op om met de juiste nuances en op basis van kennis en feiten het gesprek te blijven voeren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.