Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

Schouten geeft geen vrijstelling voor neonic Cruiser

Er komt geen vrijstelling voor het gebruik van Cruiser SB voor de bestrijding van de bietenvlieg.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, houdt vast aan het verbod op het gebruik van neonicotinoïden, al is er een landbouwkundige noodzaak voor de bestrijding van de bietenvlieg en al heeft buurland België wel een vrijstelling gegeven. Dat heeft Schouten vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. De minister wil wel meewerken aan een snelle vrijstelling voor een ander middel (niet gebaseerd op neonicotinoïden) dat kan worden ingezet voor de bestrijding van de bietenvlieg.

In een advies aan de minister constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er met het huidige pakket aan middelen en maatregelen onvoldoende mogelijkheden zijn om de bietenvlieg te bestrijden. Op grond daarvan komt NVWA tot de conclusie dat er een landbouwkundige noodzaak is voor de vrijstelling van een middel om de bietenvlieg te bestrijden.

Gewasrotatie troef in risicodekking

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zegt dat de risico’s voor bijen afdoende kunnen worden beperkt als er 4 jaar na de teelt van suikerbieten met gecoat zaad op het betreffende perceel geen bloeiende gewassen meer worden geteeld. Die voorwaarde is echter niet te controleren of te handhaven. Volgens NVWA past zo’n voorwaarde niet in de Nederlandse landbouwpraktijk waarbij in de gewasrotatie aardappelen naast suikerbieten een belangrijke rol spelen. Aardappelen zijn aantrekkelijk voor bijen en worden doorgaans tenminste eens in de 4 jaar op hetzelfde perceel geteeld. Daarnaast kunnen ook bloeiende gewassen als mais, uien, bloembollen en groenbemesters op het perceel geteeld worden.

De minister betreurt het dat in België wel een vrijstelling is gegeven voor het gebruik van neonicotinoïden in bieten, omdat daardoor een ongelijk speelveld ontstaat. Daarom wil ze samen met de suikersector zoeken naar oplossingen die wel veilig kunnen worden toegepast.

Cosun vraagt nieuwe aanvraag ontheffing aan bij NVWA

Cosun is teleurgesteld over de afwijzing van Schouten. De bietentelerscoöperatie heeft daarom een nieuwe aanvraag voor een ontheffing ingediend bij de NVWA, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken bij Suiker Unie, het bietenverwerkingsbedrijf van Cosun. “Dat betreft een insecticide voor een volveldsbespuiting dat is toegelaten in een aantal akkerbouwgewassen. Wij vragen een ontheffing om dat middel ook te mogen gebruiken in suikerbieten voor de bestrijding van risico-insecten, zoals de bietenvlieg en de bietenkever. Die kunnen grote schade aanrichten in bieten. We hopen dat de ontheffing er is aan het begin van de bietenteelt zodat telers schade kunnen beperken.”

Cosun: concurrentienadeel voor Nederlandse bietentelers

Cosun betreurt het besluit van Schouten, omdat diverse andere EU-landen, waaronder België, de overheid wel toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Cruiser SB of vergelijkbare middelen, zegt Sikken. “De Nederlandse bietentelers hebben hierdoor een concurrentienadeel ten opzichte van telers in het buitenland. Met de op dit moment toegelaten middelen kunnen niet alle insecten die schade veroorzaken in suikerbieten, afdoende bestreden worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke opbrengstderving.”

Laatste reacties

 • veehouders

  En dan pleit ze in Brussel voor het Nederlandse belang??

 • Bertus Buizer

  Wijs besluit van de minister. We hebben juist meer biodiversiteit nodig in plaats van minder. Met het inzetten van neonics wordt de biodiversiteit geschaad, onder andere in de bodem. Bij preventieve toepassing des te meer. Dat gaat ook ten koste van de weerstand van andere gewassen, want neonics zijn zeer persistent. En de suikerprijs wordt er niet beter van.
  https://bit.ly/2DW7kKr

 • info36

  Bij de buurlanden mag het nog wel, dus wat voor nut heeft het dan? Dus we krijgen hier meer biodiversiteit en in Belgie niet? Wat een onzin allemaal. Weg met deze minister. Ik kan er voor de landbouw weinig goeds in vinden.

 • Goselink

  De bietentelers worden als wisselgeld gebruikt om de derogatie voor de melkveehouders te behouden.

 • Steyr cvt

  Mijnheer Buizer zouw u nu eens uit willen leggen waarom we meer biodiversiteit nodig hebben de natuur past zich altijd weer aan. Wij mensen schijnen er op een of andere manier niet buiten te kunnen.

 • Jan-Zonderland

  Wie zijn "we" (we hebben meer biodiversiteit nodig) hr Buizer ? U misschien maar ik niet. Als ik uien of bieten op een perceel grond heb staan wil ik daar alleen uien en bieten zien. Als mensen zoals u die alles beter denken te weten, er bloemetjes willen zien, prima, betaal mij netzoveel als wat ik aan uien en bieten maak en ik zaai er wel bloemetjes in. En dan moet u dat aanbod aan alle Nederlandse boeren doen. Maar dan niet zeuren als er niks meer te eten is. U bent een van die stuurlui die vanaf de wal staan te schreeuwen hoe wij boeren het allemaal wel niet moeten doen maar zelf nog niks in die richting gepresteerd hebben. Koop dan zelf een boerderij en laat het maar eens zien.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.