Met veel neerslag in het vooruitzicht hebben telers er voor gekozen om niet langer te wachten en toch maar te gaan zaaien. – Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Inhaalslag bij suikerbieten zaaien, 45% al in de grond

In de tweede week van april hebben bietentelers ruim een derde van het suikerbietenareaal weten te zaaien. In totaal is daarmee 45% van het geplande areaal gezaaid. Het zaaien van suikerbieten loopt daarmee voor op vorig jaar toen om deze tijd nog maar zo’n 10% gezaaid was. Dat blijkt uit cijfers van Cosun Beet Company. Door de regen van deze week stokt het zaaien weer.

In Flevoland is met ruim 90% het meeste gebeurd. In Zuidoost-Nederland is met ongeveer een kwart tot een derde het meeste nog te zaaien. De kwaliteit van het zaaibed is volgens Cosun Beet Company zeer wisselend. Ook de ondergrond was nog niet overal voldoende bekwaam.

Met veel neerslag in het vooruitzicht hebben telers er voor gekozen om niet langer te wachten en toch maar te gaan zaaien. Vaak is het gelukt om na het zaaien ook de eerste bodemherbicide toe te passen.

Schade door slakkenvraat

De Agrarische Dienst meldt dat met name op de randen van kleipercelen met een grof zaaibed schade door slakkenvraat is gevonden. Ook wordt er al vraatschade door emelten en ritnaalden gemeld. Vanwege slakkenvraat zijn de eerste vroeg gezaaide percelen alweer overgezaaid.

Het advies is het tweedbladstadium van de bieten regelmatig te controleren op aantasting en bij schade slakkenkorrels te strooien.

Beheer
WP Admin