Akkerbouw

Nieuws

Boete van € 20.000 voor teelt verboden aardappelras in Drenthe

Aardappeltelers uit Drenthe zijn door de rechtbank in Overijssel veroordeeld voor de teelt van een ras dat in verband met ziektebestrijding daar niet is toegestaan.

Hun bedrijven komen er echter genadig af: de hoge boetes die het Openbaar Ministerie wegens overtreding van de Plantenziektewet had gevorderd zijn grotendeels geheel voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van 3 jaar. Alleen één akkerbouwer moet wel betalen: € 20.000 euro.

Niet-gecerticeerd pootgoed

De beboete boer is een van de grootste aardappeltelers van Drenthe, uit Nieuw-Dordrecht. 3 bedrijven van hem hebben in 2015 op meerdere percelen in Drenthe aardappelen geteeld van het ras Innovator waar dat niet is toegestaan. Daarnaast heeft hij gebruik gemaakt van niet-gecertificeerd pootgoed van Fontana. Voor beide zaken is hij beboet wegens overtreding van de Plantenziektenwet.

‘Aanpak van ziektepreventie ondermijnd’

De teler verklaarde op de zitting nog dat hij in Duitsland kwekersrecht heeft betaald voor de pootaardappelen. De rechter constateert daarnaast dat op de percelen waarop de teelt plaatsvond geen besmettingen zijn gevonden met wratziekte of aardappelmoeheid. Toch noemt hij het handelen van de verdachte ‘kwalijk’. “Verdachte heeft kennelijk gemeend op eigen houtje te kunnen bepalen waar hij veilig Innovator aardappelen kon telen en heeft zodoende de noodzakelijke georganiseerde aanpak van ziektepreventie en -bestrijding ondermijnd.” In zijn nadeel telt dat hij eerder is veroordeeld voor een economisch delict. De straf: € 20.000 boete. De 3 bedrijven van hem zijn eveneens veroordeeld tot € 20.000, maar dan geheel voorwaardelijk, omdat het anders een ‘stapeling van sancties’ zou worden.

Kennis nemen van regelgeving

Een maatschap uit Barger Compascuum moest voor een vergelijkbare zaak op het matje komen. De teler heeft voor de rechtbank gezegd dat hij destijds, in 2015, niet op de hoogte was van de regelgeving en dacht een oplossing te hebben gevonden om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Die vlieger ging voor de rechtbank niet op: “Van een professioneel bedrijf mag verwacht worden dat zij kennis neemt van de van toepassing zijnde regelgeving.” De huidige werkwijze is daarmee wel in overeenstemming. Dat alles in ogenschouw nemende, oordeelde de rechtbank dat een boete van € 14.000, maar dan geheel voorwaardelijk, op zijn plaats is. Daarbij telt mee dat de maatschap niet eerder is veroordeeld en dat het vrij lang heeft geduurd voordat de zaak op zitting kwam.

Of registreer je om te kunnen reageren.