Akkerbouw

Nieuws laatste update:25 jan 2018

Aviko mag hoofdvestiging Steenderen uitbreiden

De laatste horde voor de uitbreidingsplannen van aardappelverwerker Aviko in Steenderen is genomen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko’ goed gekeurd. Dat blijkt uit een uitspraak van woensdag 24 januari.

Er was door omwonenden bezwaar gemaakt tegen de uitbreidingsplannen van de aardappelverwerker. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de hoofdvestiging van Aviko uit te breiden met een nieuw vrieshuis dat 35 meter hoog mag worden. Het vrieshuis komt op een stuk grond te staan van 85 bij 89 meter. In het vrieshuis kunnen ongeveer 40.000 pallets worden opgeslagen. De omvang en hoogte van het vrieshuis werd door omwonenden aangevochten. Ze vinden dat het vrieshuis het dorpsaangezicht van Steenderen ernstig aantast. Ook vrezen ze voor geluidsoverlast en waardedaling van hun woningen. Daarnaast zijn er volgens hen goede alternatieve locaties beschikbaar.

In juli 2017 was de RvS al grotendeels akkoord gegaan met het bestemmingsplan blijkt uit een tussenuitspraak. Alleen had de gemeente Bronckhorst, naar het oordeel van de RvS, onvoldoende onderzocht of Aviko volledig in de eigen parkeerbehoefte van zowel vrachtwagens als personenauto’s zou kunnen voorzien.

242 vrachtwagenbewegingen

De gemeente heeft dit vervolgens door Arcadis laten onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat er in totaal 242 vrachtwagenbewegingen per etmaal bij Aviko plaatsvinden. Bij deze verkeersbewegingen wordt onderscheid gemaakt tussen de aanvoer van aardappelen, de aanvoer van hulpstoffen en verpakkingsmateriaal, de aanvoer van goederen voor het magazijn en de huishoudelijke dienst, het externe gebruik van de weegbrug, de afvoer van gereed product en de afvoer van reststoffen. Er is daarvoor behoefte aan 84 parkeerplaatsen voor vrachtwagens, er zijn er 93 beschikbaar volgens het rapport. Voor personenauto’s is er behoefte aan 217 parkeerplaatsen. Feitelijk zijn er 242 beschikbaar, stelt Arcadis.

Daarmee is volgens de RvS voldaan aan de eis die ze aan de gemeente Bronckhorst stelde in de tussenuitspraak. De omwonenden gaven ter zitting aan twijfelen aan de uitkomsten van het Arcadis-rapport. Daar ziet de RvS echter geen reden voor. Met deze beslissing van de RvS is plan voor realisatie van het 35 meter hoge vrieshuis in het bestemmingsplan definitief geworden. Wel loopt er nog een rechtszaak tegen de door de provincie verleende omgevingsvergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.