Akkerbouw

Nieuws 1611 x bekeken

LTO wil herziening bruinrotbeleid

LTO wil dat de overheid het beleid voor de aardappelziekte bruinrot herziet. De boerenorganisatie stelt voor om het oppervlaktewater te controleren in gebieden waar een beregeningsverbod geldt vanwege bruinrot.

"Als de bacterie niet wordt gevonden, kan het beregeningsverbod worden versoepeld", zei bestuurder Anton de Wit van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen en Uien, op een ledenbijeenkomst in Zuid-Beijerland. "Dan zouden consumptieaardappelen weer beregend moeten kunnen worden. Het verbod op het beregenen van pootaardappelen met oppervlaktewater blijft bestaan, omdat dat uitgangsmateriaal betreft. Maar voor consumptieaardappelen kun je het verbod opheffen als de bacterie niet meer is te vinden."

Beregeningsverbod sinds 2005

Pootaardappelen mogen sinds 2005 nergens in Nederland worden beregend met oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor ATR- en TBM-pootgoed. Voor leidingwater, regenwater en bronwater gelden geen beperkingen. De NVWA heeft gebieden aangewezen in Nederland waar het verbod ook geldt voor consumptie- en zetmeelaardappelen en tomaten. Als de NVWA ergens bruinrot aantreft, dan geldt in (een deel van) het stroomgebied een verbod op beregening met oppervlaktewater. De bacterie overleeft op waardplanten in oppervlaktewater en kan zich via beregening verspreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.