Akkerbouw

Foto & video

Zeeuwse oogst start vroeg

De oogst van wintergerst en graszaad komt in dit warme en droge jaar vroeg op gang.

Foto

 • De maaidorsers zijn weer uit de schuur gekomen om de eerste percelen wintergerst en graszaad te dorsen. Door het droge en warme weer is de afrijping wat versneld. Akkerbouw-en loonbedrijf De Jager uit Nieuwdorp dorst hier 2,5 hectare eigen roodzwenk graszaad.

  De maaidorsers zijn weer uit de schuur gekomen om de eerste percelen wintergerst en graszaad te dorsen. Door het droge en warme weer is de afrijping wat versneld. Akkerbouw-en loonbedrijf De Jager uit Nieuwdorp dorst hier 2,5 hectare eigen roodzwenk graszaad.

 • Tijdens het maaien stond er een dermate harde wind dat het gras verwaaid op het zwad viel. Nu er een paar dagen later wordt gedorst, is het verschil tussen gedorst en niet-gedorst zwad nauwelijks te zien.

  Tijdens het maaien stond er een dermate harde wind dat het gras verwaaid op het zwad viel. Nu er een paar dagen later wordt gedorst, is het verschil tussen gedorst en niet-gedorst zwad nauwelijks te zien.

 • Hoewel de roodzwenk vroeg in de ochtend in de dauw werd gemaaid, trad er door de harde wind toch nog zaadverlies op.

  Hoewel de roodzwenk vroeg in de ochtend in de dauw werd gemaaid, trad er door de harde wind toch nog zaadverlies op.

 • Niettemin komt het meeste zaad wel in de container van graszaadbedrijf Barenbrug terecht.

  Niettemin komt het meeste zaad wel in de container van graszaadbedrijf Barenbrug terecht.

 • Nadat de zwaden zijn gedorst, moet nog een perceel roodzwenk van stam worden gedorst. Stefan de Jager monteert daarvoor samen met zijn vader de torpedo's aan de combine.

  Nadat de zwaden zijn gedorst, moet nog een perceel roodzwenk van stam worden gedorst. Stefan de Jager monteert daarvoor samen met zijn vader de torpedo's aan de combine.

 • Het betreft hier een gewasbeschermingproef van Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve. De proefnemingen zijn afgerond en het resterende deel van de proefveldjes wordt nu van stam gedorst.

  Het betreft hier een gewasbeschermingproef van Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve. De proefnemingen zijn afgerond en het resterende deel van de proefveldjes wordt nu van stam gedorst.

 • Het oogsten van stam ging prima. Achter het maaibord blijft een geschoren veld achter. Hiervan is al het zaad in de tank terechtgekomen.

  Het oogsten van stam ging prima. Achter het maaibord blijft een geschoren veld achter. Hiervan is al het zaad in de tank terechtgekomen.

 • Een ander perceel van hetzelfde ras was vanwege de sterke wind niet gemaaid en dat is ook van stam gedorst.

  Een ander perceel van hetzelfde ras was vanwege de sterke wind niet gemaaid en dat is ook van stam gedorst.

 • Bij van stam dorsen is het vochtgehalte in de regel hoger dan van zwad dorsen. De hogere droogkosten worden dan min of meer gecompenseerd door besparing op kosten voor het zwadmaaien.

  Bij van stam dorsen is het vochtgehalte in de regel hoger dan van zwad dorsen. De hogere droogkosten worden dan min of meer gecompenseerd door besparing op kosten voor het zwadmaaien.

 • Ligt het gras te plat, dan is op zwad maaien de enige optie. Onderaan op de foto is te zien dat een plek redelijk gelegerd is. Dat bleek achterin het perceel nog sterker te zijn, daar was het ook minder ver afgerijpt. Daarom is besloten om toch maar te maaien. Dat het tijdens het dorsen flink waaide, is te zien aan het hooi: dat waaide helemaal naar de kant.

  Ligt het gras te plat, dan is op zwad maaien de enige optie. Onderaan op de foto is te zien dat een plek redelijk gelegerd is. Dat bleek achterin het perceel nog sterker te zijn, daar was het ook minder ver afgerijpt. Daarom is besloten om toch maar te maaien. Dat het tijdens het dorsen flink waaide, is te zien aan het hooi: dat waaide helemaal naar de kant.

 • Een 9 hectare groot perceel veldbeemd van akkerbouwbedrijf Steijn in Lewedorp wordt door loonbedrijf Knuit uit Heinkenszand met 3 combines gedorst.

  Een 9 hectare groot perceel veldbeemd van akkerbouwbedrijf Steijn in Lewedorp wordt door loonbedrijf Knuit uit Heinkenszand met 3 combines gedorst.

 • Ook deze zwaden laten zien dat het flink waaide bij het maaien.

  Ook deze zwaden laten zien dat het flink waaide bij het maaien.

 • Omdat het zaad van veldbeemd beter vast blijft zitten dan van bijvoorbeeld roodzwenk, wordt dit zo goed als altijd op zwad gemaaid. Het enige risico is dat door regen niet gedorst kan worden en het gras door het zwad groeit, zodat opnieuw gemaaid moet worden.

  Omdat het zaad van veldbeemd beter vast blijft zitten dan van bijvoorbeeld roodzwenk, wordt dit zo goed als altijd op zwad gemaaid. Het enige risico is dat door regen niet gedorst kan worden en het gras door het zwad groeit, zodat opnieuw gemaaid moet worden.

 • Marinus Steijn verdeelt het zaad tijdens het lossen over de bijna volle wagen. Dan kan het zeil erover. Het zaad wordt naar graszaadbedrijf DLF in Kapelle gebracht.

  Marinus Steijn verdeelt het zaad tijdens het lossen over de bijna volle wagen. Dan kan het zeil erover. Het zaad wordt naar graszaadbedrijf DLF in Kapelle gebracht.

 • Een medewerker van DLF neemt een monster tijdens het lossen, om het vochtgehalte te meten.

  Een medewerker van DLF neemt een monster tijdens het lossen, om het vochtgehalte te meten.

 • De vochtmeter geeft 8,3% aan. Behoorlijk laag, maar volgens medewerkers van DLF is het vochtgehalte van al het zaad dat tot nu toe binnenkwam, erg laag.

  De vochtmeter geeft 8,3% aan. Behoorlijk laag, maar volgens medewerkers van DLF is het vochtgehalte van al het zaad dat tot nu toe binnenkwam, erg laag.

 • Aan de opvoerband wordt tijdens het lossen steeds een handje zaad genomen voor monstering in het laboratorium.

  Aan de opvoerband wordt tijdens het lossen steeds een handje zaad genomen voor monstering in het laboratorium.

 • Het zaad gaat in kisten om te worden opgeslagen. Met dit vochtgehalte hoeven de volle kisten niet voor de droogwand.

  Het zaad gaat in kisten om te worden opgeslagen. Met dit vochtgehalte hoeven de volle kisten niet voor de droogwand.

 • De wintergerst in het Zuiden is overal bijna rijp. De hangende aren vooraan zijn rijp, maar de aren die nog overeind staan, zijn nog niet rijp. Een proefbemonstering gaf 16,5 % vocht aan. Te veel om te oogsten.

  De wintergerst in het Zuiden is overal bijna rijp. De hangende aren vooraan zijn rijp, maar de aren die nog overeind staan, zijn nog niet rijp. Een proefbemonstering gaf 16,5 % vocht aan. Te veel om te oogsten.

 • De KMWP in Wilhelminadorp is gestart met de oogst van een perceel Rafaella-wintergerst. De gerst heeft een vochtgehalte van 15,2%. Dat is acceptabel.

  De KMWP in Wilhelminadorp is gestart met de oogst van een perceel Rafaella-wintergerst. De gerst heeft een vochtgehalte van 15,2%. Dat is acceptabel.

 • Het is wel zaak om te voorkomen dat nog groene delen in de combine komen.

  Het is wel zaak om te voorkomen dat nog groene delen in de combine komen.

 • Dit is gerst voor vermeerdering en deze wordt niet in silo's op het bedrijf opgeslagen, maar gaat rechtstreeks naar CZAV in Wemeldinge.

  Dit is gerst voor vermeerdering en deze wordt niet in silo's op het bedrijf opgeslagen, maar gaat rechtstreeks naar CZAV in Wemeldinge.

 • Tot een uur of 7 's avonds kan geoogst worden, daarna loopt het vochtgehalte alweer op.

  Tot een uur of 7 's avonds kan geoogst worden, daarna loopt het vochtgehalte alweer op.

Of registreer je om te kunnen reageren.