Zeeuwse oogst start vroeg AkkerbouwFoto

Zeeuwse oogst start vroeg

De oogst van wintergerst en graszaad komt in dit warme en droge jaar vroeg op gang.

Niettemin komt het meeste zaad wel in de container van graszaadbedrijf Barenbrug terecht.

Tot een uur of 7 's avonds kan geoogst worden, daarna loopt het vochtgehalte alweer op.

Dit is gerst voor vermeerdering en deze wordt niet in silo's op het bedrijf opgeslagen, maar gaat rechtstreeks naar CZAV in Wemeldinge.

Het is wel zaak om te voorkomen dat nog groene delen in de combine komen.

De KMWP in Wilhelminadorp is gestart met de oogst van een perceel Rafaella-wintergerst. De gerst heeft een vochtgehalte van 15,2%. Dat is acceptabel.

De wintergerst in het Zuiden is overal bijna rijp. De hangende aren vooraan zijn rijp, maar de aren die nog overeind staan, zijn nog niet rijp. Een proefbemonstering gaf 16,5 % vocht aan. Te veel om te oogsten.

Het zaad gaat in kisten om te worden opgeslagen. Met dit vochtgehalte hoeven de volle kisten niet voor de droogwand.

Aan de opvoerband wordt tijdens het lossen steeds een handje zaad genomen voor monstering in het laboratorium.

De vochtmeter geeft 8,3% aan. Behoorlijk laag, maar volgens medewerkers van DLF is het vochtgehalte van al het zaad dat tot nu toe binnenkwam, erg laag.

Een medewerker van DLF neemt een monster tijdens het lossen, om het vochtgehalte te meten.

Marinus Steijn verdeelt het zaad tijdens het lossen over de bijna volle wagen. Dan kan het zeil erover. Het zaad wordt naar graszaadbedrijf DLF in Kapelle gebracht.

Omdat het zaad van veldbeemd beter vast blijft zitten dan van bijvoorbeeld roodzwenk, wordt dit zo goed als altijd op zwad gemaaid. Het enige risico is dat door regen niet gedorst kan worden en het gras door het zwad groeit, zodat opnieuw gemaaid moet worden.

Ook deze zwaden laten zien dat het flink waaide bij het maaien.

Een 9 hectare groot perceel veldbeemd van akkerbouwbedrijf Steijn in Lewedorp wordt door loonbedrijf Knuit uit Heinkenszand met 3 combines gedorst.

Ligt het gras te plat, dan is op zwad maaien de enige optie. Onderaan op de foto is te zien dat een plek redelijk gelegerd is. Dat bleek achterin het perceel nog sterker te zijn, daar was het ook minder ver afgerijpt. Daarom is besloten om toch maar te maaien. Dat het tijdens het dorsen flink waaide, is te zien aan het hooi: dat waaide helemaal naar de kant.

Bij van stam dorsen is het vochtgehalte in de regel hoger dan van zwad dorsen. De hogere droogkosten worden dan min of meer gecompenseerd door besparing op kosten voor het zwadmaaien.

Een ander perceel van hetzelfde ras was vanwege de sterke wind niet gemaaid en dat is ook van stam gedorst.

Het oogsten van stam ging prima. Achter het maaibord blijft een geschoren veld achter. Hiervan is al het zaad in de tank terechtgekomen.

Het betreft hier een gewasbeschermingproef van Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve. De proefnemingen zijn afgerond en het resterende deel van de proefveldjes wordt nu van stam gedorst.

Nadat de zwaden zijn gedorst, moet nog een perceel roodzwenk van stam worden gedorst. Stefan de Jager monteert daarvoor samen met zijn vader de torpedo's aan de combine.

Hoewel de roodzwenk vroeg in de ochtend in de dauw werd gemaaid, trad er door de harde wind toch nog zaadverlies op.

Tijdens het maaien stond er een dermate harde wind dat het gras verwaaid op het zwad viel. Nu er een paar dagen later wordt gedorst, is het verschil tussen gedorst en niet-gedorst zwad nauwelijks te zien.

De maaidorsers zijn weer uit de schuur gekomen om de eerste percelen wintergerst en graszaad te dorsen. Door het droge en warme weer is de afrijping wat versneld. Akkerbouw-en loonbedrijf De Jager uit Nieuwdorp dorst hier 2,5 hectare eigen roodzwenk graszaad.

Beheer
WP Admin