Akkerbouw

Foto & video

Bijpraten over nieuwe technieken op proefbedrijf Rusthoeve

‘High Tech Farming: goed boeren met precisielandbouw’ is het thema van de open dag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve. Telers willen vooral weten wat ze er in de dagelijkse praktijk mee kunnen.

Foto

 • Van heinde en verre komen akkerbouwers naar de jaarlijkse open dag van coöperatie CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.). Met rondleidingen langs proefvelden en stands van toeleveranciers laten ze zich informeren over nieuwe ontwikkelingen en de laatste stand van zaken in de akkerbouw. Hier een rondleiding bij Themaplein Bodem waar het ploegwerk van een Kverneland ploeg wordt besproken.<br /><em>Foto's: Anton Dingemanse</em>

  Van heinde en verre komen akkerbouwers naar de jaarlijkse open dag van coöperatie CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.). Met rondleidingen langs proefvelden en stands van toeleveranciers laten ze zich informeren over nieuwe ontwikkelingen en de laatste stand van zaken in de akkerbouw. Hier een rondleiding bij Themaplein Bodem waar het ploegwerk van een Kverneland ploeg wordt besproken.
  Foto's: Anton Dingemanse

 • Met ongeveer 3.000 bezoekers is de dag goed bezocht. De Rusthoeve is het centrale punt vanwaar de bussen vertrekken naar de thema-rondleidingen. Het is er de hele dag erg druk, niet in de laatste plaats omdat er gratis friet wordt verstrekt.

  Met ongeveer 3.000 bezoekers is de dag goed bezocht. De Rusthoeve is het centrale punt vanwaar de bussen vertrekken naar de thema-rondleidingen. Het is er de hele dag erg druk, niet in de laatste plaats omdat er gratis friet wordt verstrekt.

 • Een deel van de schuren is, net als de opgezette tent, ingericht voor standhouders. Een ontmoetingsplaats waar contacten worden gelegd of banden worden aangehaald.

  Een deel van de schuren is, net als de opgezette tent, ingericht voor standhouders. Een ontmoetingsplaats waar contacten worden gelegd of banden worden aangehaald.

 • Maar het gaat uiteraard om gerichte informatie over de teelt van verschillende gewassen. Hier een rondleiding uien. Daar wordt ingegaan op bestrijding van ziekten, onkruiden en plaagdieren. Tijdens de 'Uiendag' komt de teeltzorg nog uitgebreider aan de orde.

  Maar het gaat uiteraard om gerichte informatie over de teelt van verschillende gewassen. Hier een rondleiding uien. Daar wordt ingegaan op bestrijding van ziekten, onkruiden en plaagdieren. Tijdens de 'Uiendag' komt de teeltzorg nog uitgebreider aan de orde.

 • Bij de Rondleiding Aardappel wordt onder andere toegelicht wat het effect is van bodemverbeteraars. Ook komt het bemestings- en calciumprogramma van CZAV en Nedato aan bod. Datzelfde geldt voor het toepassen van herbiciden. Hier wordt de werking van het middel Narita van Belchim toegelicht. Dit middel verhindert de ontwikkeling en het functioneren van de celmembranen, waardoor het onkruid ten onder gaat.

  Bij de Rondleiding Aardappel wordt onder andere toegelicht wat het effect is van bodemverbeteraars. Ook komt het bemestings- en calciumprogramma van CZAV en Nedato aan bod. Datzelfde geldt voor het toepassen van herbiciden. Hier wordt de werking van het middel Narita van Belchim toegelicht. Dit middel verhindert de ontwikkeling en het functioneren van de celmembranen, waardoor het onkruid ten onder gaat.

 • Naast groeiregulatie, fungicidenproeven en bemestingsproeven wordt bij de granen ingegaan op de mogelijkheden om met een drone vanuit de lucht percelen te fotograferen in ander spectrum dan zichtbaar licht. Op 5 mei werd in het infraroodspectrum het proefperceel tarwe gefotografeerd.</p>
<p>Peter de Broekert van CZAV geeft hier een interpretatie van de scan. Het gaat hierbij om de stikstoftoediening op de proefveldjes en de weergave van de opname daarvan op de scan.

  Naast groeiregulatie, fungicidenproeven en bemestingsproeven wordt bij de granen ingegaan op de mogelijkheden om met een drone vanuit de lucht percelen te fotograferen in ander spectrum dan zichtbaar licht. Op 5 mei werd in het infraroodspectrum het proefperceel tarwe gefotografeerd.

  Peter de Broekert van CZAV geeft hier een interpretatie van de scan. Het gaat hierbij om de stikstoftoediening op de proefveldjes en de weergave van de opname daarvan op de scan.

 • Rondleidingen bij het Bietenplein staan in het teken van teeltmaatregelen die invloed hebben op de kwaliteit en hogere opbrengst van suiker. Er zijn rassendemo's van de bekende zaadhuizen KWS, SESVanderHave, Strube en Betaseed.

  Rondleidingen bij het Bietenplein staan in het teken van teeltmaatregelen die invloed hebben op de kwaliteit en hogere opbrengst van suiker. Er zijn rassendemo's van de bekende zaadhuizen KWS, SESVanderHave, Strube en Betaseed.

 • Ook staat hier een Kverneland Monopil bietenzaaimachine opgesteld, geleend van loonbedrijf Joossen. Deze machine is voorzien van snijschijven om, in met name zware grond, een mooi scherpe zaaivoor te maken. De machine heeft E-drive elektro voor precisiezaai-instellingen. Ook kunnen daardoor vanuit de trekkercabine zaairijen worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij geren of spuitpaden.

  Ook staat hier een Kverneland Monopil bietenzaaimachine opgesteld, geleend van loonbedrijf Joossen. Deze machine is voorzien van snijschijven om, in met name zware grond, een mooi scherpe zaaivoor te maken. De machine heeft E-drive elektro voor precisiezaai-instellingen. Ook kunnen daardoor vanuit de trekkercabine zaairijen worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij geren of spuitpaden.

 • De weersomstandigheden zitten niet altijd mee. Aan het begin van de middag komen de paraplu's te voorschijn.

  De weersomstandigheden zitten niet altijd mee. Aan het begin van de middag komen de paraplu's te voorschijn.

 • Het blijft gelukkig bij die ene bui en die heeft geen invloed op het humeur van de bezoekers. Directeur CZAV Antoon van Vugt (rechts) in gesprek met vice-voorzitter Rusthoeve Bert Noteboom (links) en akkerbouwer Bas van 't Westeinde (midden).

  Het blijft gelukkig bij die ene bui en die heeft geen invloed op het humeur van de bezoekers. Directeur CZAV Antoon van Vugt (rechts) in gesprek met vice-voorzitter Rusthoeve Bert Noteboom (links) en akkerbouwer Bas van 't Westeinde (midden).

 • Binnen zijn verschillende workshops met onderwerpen als: data delen, bodembeheer met climate smart farming en het effect van bodemverbeteraars.

  Binnen zijn verschillende workshops met onderwerpen als: data delen, bodembeheer met climate smart farming en het effect van bodemverbeteraars.

 • Welk gewas je ook teelt, de bodem heeft altijd zorg en aandacht nodig. Nelis van der Bok van Delphy informeert een groep bezoekers over de teelt van groenbemesters. De proefveldjes zijn op verschillende manieren voorbewerkt en nu wordt het tussentijdse resultaat toegelicht.

  Welk gewas je ook teelt, de bodem heeft altijd zorg en aandacht nodig. Nelis van der Bok van Delphy informeert een groep bezoekers over de teelt van groenbemesters. De proefveldjes zijn op verschillende manieren voorbewerkt en nu wordt het tussentijdse resultaat toegelicht.

 • Op het Themaplein Bodem staat ook een stand met verschillende organische meststoffen en bodemverbeteraars. Over producten als gips, compost, champost, betafert, betacal en neosol is informatie te vinden.

  Op het Themaplein Bodem staat ook een stand met verschillende organische meststoffen en bodemverbeteraars. Over producten als gips, compost, champost, betafert, betacal en neosol is informatie te vinden.

 • Een ander interessant item is de Erosion-stop. Een apparaat dat tijdens het ruggen frezen met een hak dammetjes tussen de ruggen opwerpt. Die voorkomen, bij niet al te overdreven regenval, dat regenwater met aarde en meststoffen de sloot in spoelt.

  Een ander interessant item is de Erosion-stop. Een apparaat dat tijdens het ruggen frezen met een hak dammetjes tussen de ruggen opwerpt. Die voorkomen, bij niet al te overdreven regenval, dat regenwater met aarde en meststoffen de sloot in spoelt.

 • Hier in detail hoe dat eruit ziet tussen de ruggen. Dit perceel op de Rusthoeve loopt iets af. Een deel werd gewoon gefreesd, terwijl de rest werd gefreesd met Erosion-stop. Later is met een giertank water geloosd. Waar gewoon was gefreesd, liep het water zo de sloot in. Terwijl het water op het gedeelte met Erosion-stop al na een meter of vijf zes in de grond was gezakt. Een ontwikkeling die erop inspeelt dat overheden, zoals waterschappen, steeds alerter worden op afspoeling naar sloten.

  Hier in detail hoe dat eruit ziet tussen de ruggen. Dit perceel op de Rusthoeve loopt iets af. Een deel werd gewoon gefreesd, terwijl de rest werd gefreesd met Erosion-stop. Later is met een giertank water geloosd. Waar gewoon was gefreesd, liep het water zo de sloot in. Terwijl het water op het gedeelte met Erosion-stop al na een meter of vijf zes in de grond was gezakt. Een ontwikkeling die erop inspeelt dat overheden, zoals waterschappen, steeds alerter worden op afspoeling naar sloten.

 • Op de open dag wordt ook de Veris MSP3 bodemscanner getoond. Deze brengt in een werkgang 7 variabelen in kaart. Dat zijn: percentage organische stof, pH-waarde, lutum, cec (kationencomplex), electrische geleidbaarheid tot 30 centimeter en tot 90 centimeter diep en de hoogteverschillen. Hier maakt de bodemscanner een demonstratierondje door het proefveld groenbemester.

  Op de open dag wordt ook de Veris MSP3 bodemscanner getoond. Deze brengt in een werkgang 7 variabelen in kaart. Dat zijn: percentage organische stof, pH-waarde, lutum, cec (kationencomplex), electrische geleidbaarheid tot 30 centimeter en tot 90 centimeter diep en de hoogteverschillen. Hier maakt de bodemscanner een demonstratierondje door het proefveld groenbemester.

 • De weergave van de gemeten waarden op de monitor in de trekker. Om de groenbemesterproef niet te verstoren, zijn alleen de ec-waarden (zoutwaarden) op 30 en 90 centimeter diepte gemeten. De waarden worden op de monitor weergegeven in gekleurde blokjes, die naderhand worden verwerkt tot afleesbare kaarten.

  De weergave van de gemeten waarden op de monitor in de trekker. Om de groenbemesterproef niet te verstoren, zijn alleen de ec-waarden (zoutwaarden) op 30 en 90 centimeter diepte gemeten. De waarden worden op de monitor weergegeven in gekleurde blokjes, die naderhand worden verwerkt tot afleesbare kaarten.

 • Het Cichoreiplatform heeft verschillende interessante zaken te bieden. Hier staat een groep telers bij een proef waarbij de cichorei dieper dan een centimeter is gezaaid. Hier worden niet veel meer dan 9.000 plantjes per hectare geteld. Hieruit blijkt dat cichorei bij voorkeur niet veel dieper dan een halve centimeter gezaaid dient te worden.

  Het Cichoreiplatform heeft verschillende interessante zaken te bieden. Hier staat een groep telers bij een proef waarbij de cichorei dieper dan een centimeter is gezaaid. Hier worden niet veel meer dan 9.000 plantjes per hectare geteld. Hieruit blijkt dat cichorei bij voorkeur niet veel dieper dan een halve centimeter gezaaid dient te worden.

 • Op het veld staan twee wiedmachines opgesteld. Hier een detail van de Steketee IC automatische schoffelmachine. Deze machine bestaat in feite uit twee delen: een camera-unit waar de planten van het teelgewas worden gedetecteerd. Deze geeft de verzamelde gegevens door naar het achterste deel: de schoffelunit. Tussen de rijen wordt gewied met een gewone ganzevoet, maar in de rij met een enkelvoudig draaibaar schoffelmes. Dit mes reageert met een snelheid van 50 milliseconde bij benaderen van het teelgewas en draait naar binnen. Er kan tot een snelheid van 5 kilometer per uur worden geschoffeld. De bladschade hier is veroorzaakt door duiven.

  Op het veld staan twee wiedmachines opgesteld. Hier een detail van de Steketee IC automatische schoffelmachine. Deze machine bestaat in feite uit twee delen: een camera-unit waar de planten van het teelgewas worden gedetecteerd. Deze geeft de verzamelde gegevens door naar het achterste deel: de schoffelunit. Tussen de rijen wordt gewied met een gewone ganzevoet, maar in de rij met een enkelvoudig draaibaar schoffelmes. Dit mes reageert met een snelheid van 50 milliseconde bij benaderen van het teelgewas en draait naar binnen. Er kan tot een snelheid van 5 kilometer per uur worden geschoffeld. De bladschade hier is veroorzaakt door duiven.

 • De andere machine is een Trefler wiedeg, vooral in gebruik in de biologische sector. Alle wiedeggen zijn met veer en kabel verbonden aan de gele spanbuis. Hiermee kan de druk op de tanden worden gevarieerd. Ook is de machine in de hoogte te verstellen om de diepte van het wieden te bepalen.

  De andere machine is een Trefler wiedeg, vooral in gebruik in de biologische sector. Alle wiedeggen zijn met veer en kabel verbonden aan de gele spanbuis. Hiermee kan de druk op de tanden worden gevarieerd. Ook is de machine in de hoogte te verstellen om de diepte van het wieden te bepalen.

 • Interessant is ook de proef van cichoreiteelt onder vliesdoek. Over een gedeelte van de op 20 april gezaaide cichorei werd vliesdoek gelegd. Het resultaat nu op  15 juni spreekt voor zich. Eerdere proeven met vliesdoek wijzen uit dat een meeropbrengst van 25 procent te halen valt.

  Interessant is ook de proef van cichoreiteelt onder vliesdoek. Over een gedeelte van de op 20 april gezaaide cichorei werd vliesdoek gelegd. Het resultaat nu op  15 juni spreekt voor zich. Eerdere proeven met vliesdoek wijzen uit dat een meeropbrengst van 25 procent te halen valt.

 • Het gaat bij cichoreiteelt natuurlijk om de inuline. Een ijsmaker gebruikt de inuline als vervanger van suiker in zijn ijs. De bezoekers van het cichoreiplatform kunnen dat zelf proeven.

  Het gaat bij cichoreiteelt natuurlijk om de inuline. Een ijsmaker gebruikt de inuline als vervanger van suiker in zijn ijs. De bezoekers van het cichoreiplatform kunnen dat zelf proeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.