Expertblog

1 reactie

‘Niet meer dan 400 millimeter neerslag per jaar’

Hogere temperaturen en vooral droogte bedreigen de akkerbouw in Zuid-Afrika.

Vorige week ben ik teruggekomen van vakantie in Zuid-Afrika. We zijn grofweg van het noordoosten naar het zuiden gereisd. Onderweg van noord naar zuid verandert het landschap, het landgebruik en zie je flinke verschillen in de landbouw tussen Nederland en Zuid-Afrika. Uiteraard is het maar een beperkte waarneming, maar wel interessant.

In het Noorden zag ik grote akkerbouwpercelen, minimaal bewerkt na de vorige oogst, maar vaak ook nog onbewerkte stoppels. Geen geploegd perceel gezien, mindere stukken grond zijn niet in cultuur.

Winter is droge seizoen in Zuid-Afrika

Eind augustus, begin september is het einde van de winter, begin van de lente in Zuid-Afrika. Anders dan in Nederland is de winter (mei tot en met september) in een groot deel van Zuid-Afrika het droge seizoen en dat was te zien. In Nederland is het in het voorjaar veelal wachten totdat het land droog genoeg is om te starten met het voorjaarswerk.

Lees verder onder de foto.

Kurkdroog landschap in Zuid-Afrika. Hogere temperaturen en droogte gaan Zuid-Afrika de komende jaren steeds meer teisteren, zo is de verwachting. Dat vormt een gevaar voor de Zuid-Afrikaanse akkerbouw en veehouderij. De Nederlandse landbouw heeft ook problemen, maar die zijn met goed nadenken en slim boeren in ieder geval nog wel oplosbaar, schrijft columnist Harm Brinks. - Foto: Mirco Wenzel op Unsplash
Kurkdroog landschap in Zuid-Afrika. Hogere temperaturen en droogte gaan Zuid-Afrika de komende jaren steeds meer teisteren, zo is de verwachting. Dat vormt een gevaar voor de Zuid-Afrikaanse akkerbouw en veehouderij. De Nederlandse landbouw heeft ook problemen, maar die zijn met goed nadenken en slim boeren in ieder geval nog wel oplosbaar, schrijft columnist Harm Brinks. - Foto: Mirco Wenzel op Unsplash

Enorme stofwolk waar boer op het land was

De enkele boer die we in Zuid-Afrika op het land zagen, veroorzaakte een enorme stofwolk. Het is hier wachten op de eerste regen om te kunnen zaaien en het zaad te laten ontkiemen. Slechts op enkele plaatsen was een groene cirkel zichtbaar, beregende percelen voor de teelt van vollegrondsgroenten. Ook een deel van de akkerbouwpercelen kan worden beregend, maar grote arealen lijken afhankelijk van natuurlijke neerslag, gemiddeld rond 400 millimeter per jaar.

de veedichtheid in deze regio is beter uit te drukken in hectares per dier dan in dieren per hectare; dierenwelzijn lijkt me hier geen thema

Halverwege naar de kust zien we uitgestrekte, geelgekleurde, verdroogde graslanden. Land met een heel dunne teeltlaag op een rotsachtige bodem, ook wachtend op water om opnieuw uit te kunnen groeien en voer te produceren voor de veestapel.

Her en der in het landschap groepen vleeskoeien; de veedichtheid in deze regio is beter uit te drukken in hectares per dier dan in dieren per hectare. Dierenwelzijn lijkt me hier geen thema.

Hier hebben boeren geen last van beperkende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat

Het land wordt waarschijnlijk niet bemest en gewasbeschermingsmiddelen worden niet gebruikt. Hier hebben boeren geen last van beperkende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en is er geen geneuzel over drukregistratie en drift-reducerende doppen of spuittechnieken.

Enkele beregende percelen staan er goed bij

In de strook langs de zuidkust valt de meeste regen normaal gesproken juist in de winter (mei-september), maar ook hier valt op hoe droog het daar momenteel is. Akkerbouwers verbouwen hier veel graan; veel percelen rijpen te vroeg af of komen nauwelijks in de aar door de droogte. Slechts enkele beregende percelen staan er goed bij.

De weerstatistieken laten zien dat in de afgelopen jaren in Zuid-Afrika veel minder neerslag is gevallen dan normaal. Klimaatmodellen voorspellen dat hogere temperaturen en droge periodes in Zuid-Afrika in de toekomst vaker zullen voorkomen. Geen wenkend perspectief voor de grootschalige akkerbouw in dit land.

Nederlandse landbouwproblemen oplosbaar

Terug in Nederland realiseer ik me dat onze landbouw intensief is en ook niet zonder problemen. De overheid, afnemers en consumenten stellen in toenemende mate eisen aan de productiewijze. Maar voor de problemen en uitdagingen die dit met zich meebrengt, kunnen we zelf oplossingen ontwikkelen. Wat dat betreft staan we er beter voor dan de akkerbouwers in Zuid-Afrika.

Eén reactie

  • farmerbn

    Er zijn misschien wel grote verschillen in inkomen. Liever een dorre boel buiten en een dikke beurs dan een volle schuur prachtige landbouwproducten en helemaal uitgeknepen door de supermarkt en verketterd worden door de burger.

Of registreer je om te kunnen reageren.