Commentaar

1 reactie

‘Focussen op teeltspecifieke brancheorganisaties’

De Belgen richten een brancheorganisatie op speciaal voor de aardappelteelt. Hebben teeltspecifieke brancheorganisaties de toekomst?

De consumptieaardappelteelt in België is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een geduchte concurrent van Nederland. Mede met hulp van aardappelinstituut PCA groeide het aardappelareaal in België van 37.000 hectare midden jaren 80 naar bijna 100.000 hectare nu.

Het idee van een ketenorganisatie vloeit voort uit de groei en verdergaande specialisatie van de aardappelteelt in België, minder telers met meer hectares. Hierin moeten zaken als onderzoek en innovaties beter op elkaar worden afgestemd.

Nederlandse aardappelteelt staat voor uitdagingen

In Nederland is de situatie nauwelijks anders, zo niet urgenter. Hier dreigt eerder krimp van de aardappelteelt door maatregelen die op de landbouw afkomen om de milieu- en klimaatdoelstellingen te halen. Die zullen een grote impact krijgen op de teelt met inperkingen voor zoet water, chemie, kunstmest. En dat zal niet meevallen zonder lagere hectare opbrengsten dan wel kostprijsverhoging. Naast hogere eisen aan voedselveiligheid heeft de aardappelverwerkende industrie te maken gezondheidsclaims en snel veranderende voedingspatronen.

In welke vorm organiseer je een efficiënte ketenorganisatie van veredeling, productie en handel en afzet het beste?

Met al deze uitdagingen wint ketensamenwerking aan belang. Bijvoorbeeld voor gemeenschappelijk gedragen onderzoek en een eerlijkere verdeling van de marges binnen de keten, opdat telers voldoende financiële ruimte krijgen om de teelten te verduurzamen.

Werken aan efficiënte ketenorganisatie

De vraag is niet of ketensamenwerking aan belang wint dan wel urgenter wordt. De vraag is in welke vorm een efficiënte ketenorganisatie van veredeling, productie en handel en afzet het beste georganiseerd kan worden. Er zijn in Nederland al succesvolle voorbeelden van ketensamenwerking specifiek gericht op een teelt, zoals voor uien en hennep. Voor voldoende focus dus liever puur per teelt georganiseerd, dan onder de vlag van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.