Commentaar

‘Fritesfabrikant is geen coöperatie’

Een betere aardappelprijs? Een producentenorganisatie biedt mogelijkheden.

‘De telers-kostprijs doet voor aardappelverwerkers niet ter zake,’ zei Walter van Stee, hoofd inkoop bij verwerker Farm Frites tijdens een forumdiscussie op de jaarlijkse Themadag Aardappelen. Hij ontving voor zijn uitspraak veel kritiek van telers. Terecht? Nee.

Winst fabrikant

Walter van Stee is in dienst van Farm Frites. Hij is (mede) verantwoordelijk voor de winstgevendheid van de fritesfabrikant. Dat komt er in het kort op neer: duur verkopen van frites en goedkoop inkopen van aardappelen. Als hij dit spel niet goed speelt, is Farm Frites op den duur voer voor concurrenten. Met die eerlijke uitleg schonk Walter van Stee klare wijn, die echter niet bij alle telers in goede aarde viel.

Een ieder moet zijn eigen broek ophouden

Kostprijs

Maar zo steekt de vrijemarktwerking nu eenmaal in elkaar. Een ieder moet zijn eigen broek ophouden. Net zo min telers verantwoordelijk zijn voor de kostprijs van Farm Frites, net zo min is Farm Frites dat voor het financiële reilen en zeilen van de individuele akkerbouwbedrijven die aardappelen telen. Punt.

Droogte

De pijn en hoon van veel aardappeltelers komt vooral voort uit het afgelopen droge teeltseizoen, met grote aardappeltekorten en hoge prijzen tot gevolg. Contracttelers visten hierdoor achter het net en willen nu graag compensatie in de vorm van een hogere aardappelprijs. Ze krijgen hiervoor nu geen gehoor bij fritesfabrikanten.

Producentenorganisatie

Fritesfabrikanten hoeven dat ook niet te doen, want het zijn geen coöperatieve instellingen, zoals Avebe dat wel is. En al kan een coöperatie ook niet alle leed verzachten tijdens extreme oogsten, daar zijn telers wel deeleigenaar. En kunnen zo mede bepalen dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt voor de aardappelprijs. Een andere mogelijkheid: oprichten van een producentenorganisatie, zoals de NAV nu weer bepleit.

Of registreer je om te kunnen reageren.