Redactieblog

2 reacties

‘Droog, droger, droogst’

Dit jaar wordt vaak vergeleken met 1976, maar hoe zag dat jaar er eigenlijk uit?

Ik las dat Jaap Haanstra in 1976 een Mercedes had gekocht, zo’n goed jaar was dat. Waarmee hij maar wilde zeggen: een droog jaar is een goed jaar. Zullen we dan maar vast juichen over de goede afloop van 2018? Of houdt de vergelijking met 1976 geen stand?

Extreem droge zomer

Even in het archief gedoken en de oogstspecial 1976 van Boerderij erbij gepakt, compleet met tekening van E. van Beest en weerkaartjes van Jan Pelleboer. Het hele voorjaar was droog, maar de zomer sloeg alles. Vooral juli was extreem droog in Zeeland (5 millimeter in Walcheren), augustus in heel West-Nederland (6 millimeter in Monster). De gemiddelde maximumtemperaturen lagen rond 24 graden (normaal 20,5).

‘Een karige oogst’, kopte het hoofdredactioneel commentaar. Het Landbouwschap raamt de schade op 2 miljard gulden. Vooral op de zand- en veenkoloniale gronden zijn de opbrengsten dramatisch laag. Bieten en aardappelen komen op 20 tot 30 ton per hectare. De ruwvoervoorziening is hopeloos, het gras is bruin gekleurd, mais staat tot de knieën. In kleigebieden is de situatie rooskleuriger, de opbrengst is goed te noemen. Door de strenge winter is het graan zelfs bovengemiddeld, aardappels normaal. Alleen de uien doen het overal slecht. En de brouwgerst ook: door een hoog eiwitgehalte schuimt het bier te veel.

Overheidssteun

Van alle kanten komt er hulp. Het leger helpt met pompen (tegen woekerprijzen), de overheid stelt een garantieregeling in voor de inzaai van groenvoedergewassen. Akkerbouwers worden opgeroepen bietenblad apart te oogsten, er komt subsidie om de bietenrooier daarvoor om te bouwen. Er komt een steunregeling voor getroffen zelfstandigen, want bij sommige is de nood hoog. De markt helpt ook. De termijnmarktprijs schiet in de eerste week van juli van 26,90 naar 62,50 gulden. Bintjes gaan voor 60 cent af land.

Verschil met nu

Wat is het verschil met nu? Er zijn veel meer en betere regeninstallaties actief dan toen. Veel boeren beregenen uit bittere noodzaak, maar er wordt ook beregend met dollartekens in de ogen. Duizenden liters diesel per week zijn geen uitzondering, alles voor die hoge opbrengst. Voor 1976 ging die vlieger niet op. Hier en daar ging een vrachtwagen met pootgoed het erf af voor een bedrag waarin 2 keer het inkomen van een veehouder paste. Maar nu doet iedereen zo zijn best voor een topopbrengst dat ik mijn hart vasthoud voor de prijzen.

Hoe dan ook, de verschillen zullen groot zijn. Sommigen met een goed jaar zullen veel belasting gaan betalen, zodat de kloof tussen verdroogde boeren en veelverdieners wat genivelleerd wordt. Maar dan zul je altijd weer boeren hebben die hun Mercedes als bedrijfskosten weten op te voeren.

Laatste reacties

  • landboer

    Vroeger jaren in de NOP bij een grote akkerbouwer gewerkt ,die zei al, als het bij jullie allemaal rood is van de droogte dan zitten wij goed!

  • propalm

    Als men alles zou herberekenen naar 1976 en er de index op aanpassen zou alles minstens 40 keer duurder moeten zijn. Landbouwproducten of het nu een normaal jaar of een droog jaar is: veel te goedkoop. Reden: het via de (Europese) subsidies kunstmatig laag houden van landbouwprijzen. Samengevat: weg met subsidies, en correcte prijzen voor topkwaliteit!

Of registreer je om te kunnen reageren.