Commentaar

laatste update:2 mrt 2017

‘Onderhandel over contracten fritesaardappelen’

Verwerkers hebben meer dan ooit graag veel aardappelen op contract. Dat schept ruimte voor nog wat onderhandelen over de standaardcontracten.

De vaste contractprijzen voor fritesaardappelen van oogst 2017 worden ruwweg een cent per kilo hoger dan die van oogst 2016. De verwerkers gaan de boer op met basisprijzen van € 101 tot € 115 per ton.
Over die prijzen is om te beginnen te zeggen dat ze onderling moeilijk zijn te vergelijken. De hoogste basisprijs geeft niet per se de hoogste prijs op de eindafrekening. Verschillen in de pootgoedprijs spelen onder andere een rol, net als voor welke sortering de contractprijs geldt. Ook de bewaarvergoeding speelt een rol, net als soms een plusje voor mechanische koeling.

Contracten doorgelicht

In het vakdeel Boerderij Akkerbouw lichten we van de grote afnemers de contracten door. Dat verduidelijkt veel. Al blijven er moeilijk meetbare zaken over. Aan het eind van de rit speelt bijvoorbeeld een rol hoe de aardappelen worden beoordeeld. Binnen de vastliggende kwaliteitscriteria kan een afnemer keuzes maken die een groter effect op de eindprijs hebben dan een klein verschil in de basiscontractprijs.

Er is om deze reden veel voor te zeggen om de kwaliteitsbepaling uit te besteden aan een onafhankelijk instantie, net als dat bij melk het geval is. Zo’n onafhankelijke tarrering en kwaliteitsbepaling kan snel en aan de poort, zodat die niet voor meer vertraging zorgt dan de huidige tarrering.
Nog een punt: als je kijkt naar de huidige spanning op de aardappelmarkt, de lopende en voorspelde capaciteitsuitbreiding van de verwerkende industrie, dan valt de globale cent extra, waarmee de fabrieken komen, wat tegen. Niemand zou verbaasd hebben opgekeken van 2 cent erbij. Net zomin als twee jaar geleden bijna niemand raar opkeek van een cent minder in de contracten.

Waarom zijn jouw aardappelen aantrekkelijk?

Natuurlijk laat dat onverlet dat het contract waarmee verwerkers rond gaan geen kwestie is van slikken of stikken. In de marge is nog best wat onderhandelbaar. Benoem waarom jouw aardappelen voor de afnemer aantrekkelijk zijn. Kijk vervolgens naar waar in de contracten ruimte is om je specifieke pluspunten te gelde te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.