Expertblog

8 reactieslaatste update:21 mrt 2016

'Mest is geen afval'

Mest is geen afval, maar een essentiële grondstof voor het produceren van voedsel! Met Nederlandse innovaties kunnen we dierlijke mest opwerken tot een mineralenconcentraat dat kan worden gebruikt als een kunstmestvervanger.

Het gebruik van organische meststoffen is een belangrijk onderdeel van het kringloopdenken dat in Europa hoog op de agenda staat. Afgelopen donderdag kwam de Europese Commissie met een nieuwe meststoffenwetgeving. De intentie hiervan is goed, maar nog steeds mogen we ons mineralenconcentraat niet gebruiken als kunstmestvervanger.

Want hoewel mineralenconcentraat met de nieuwe regels nu kan worden onderkend als meststof, de eisen om hieraan te voldoen zijn vooralsnog te hoog. De Commissie maakt zich nog zorgen om de kwaliteit en veiligheid van het mineralenconcentraat en is bang voor meer nutriëntenuitspoeling, in vergelijking met kunstmest. Maar de Europese Commissie besluit daar niet zomaar alleen over. Haar voorstellen gaan langs de lidstaten én het Europees Parlement. Laatstgenoemde kan het nog wijzigen.

Speerpunt: toelaten van mineralenconcentraat

In het rapport dat ik in het Europees Parlement heb geschreven, heb ik het toelaten van mineralenconcentraat daarom als speerpunt neergezet. We moeten laten zien dat mineralenconcentraat zowel van hoge kwaliteit als veilig is en niet tot extra uitspoeling van meststoffen leidt. Laten we daarbij niet vergeten dat juist het produceren van stikstofkunstmest een enorme negatieve milieu-impact heeft. De kunstmestindustrie is de grootste verbruiker van aardgas in ons land en stoot veel broeikasgassen uit. Bovendien zijn we als EU afhankelijk van de import van minerale fosfaten.

Over twee weken kom ik met de Landbouwcommissie van het Europees Parlement naar Nederland, om naar een mestverwerkingsinstallatie te kijken. Het begin is er; meststoffen uit dierlijke mest worden niet langer gezien als afval, maar als een waardevol product. Nu moeten we alleen nog laten zien dat het een milieuvriendelijk en goed product is; een uitdaging die ik samen met de sector graag aan ga!

Laatste reacties

 • alco1

  Het is eigenlijk te gek voor woorden.
  We zitten vast aan mestaanwendingsnormen.
  Echter als we aan kunnen tonen dat het gewas meer nodig heeft dan mogen we ter aanvulling kunstmest aanvoeren.
  Nu gaan we voor mineralenconcentraat, maar eigenlijk zou toch eerst gewone mest gebruikt moeten kunnen worden?
  Juist kunstmest spoelt eerder uit dan gewone mest met de o zo belangrijke organische stof.

 • alco1

  Trouwens mest wordt ook helemaal vergeten in de discussie rond de opwarming der aarde.
  Men promoot minder vlees en dergelijke als oplossing hieraan.
  Gemakshalve vergeten ze dat dieren planten eten die weer zuurstof produceren en CO2 lachgas en methaan bindt.
  Kortom de beste kringloop die er bestaat en de mest laat dit weer groeien.

 • piethermus1

  Nee hoor.... Het wordt niet vergeten. Het wordt opgepakt omdat juist diverse boeren het in de publiciteit brengen samen met andere mensen die er toe doen in de maatschappij. Maar we staan pas aan het begin van dit soort van omdenken.

 • agratax(1)

  De ene mest is niet de andere mest. Laten we eerlijk zijn de moderne drijfmest loopt niet over van organische stof. Voor de bodemvruchtbaarheid en het milieu is en blijft vastemest de beste oplossing . In vaste mest is de Stikstof nodig om het stro af te breken en om te zetten in humus en micro organismen. Hiermee voorkomen we het vervluchtigen van N in de lucht of inspoelen in diepere lagen. Hiermee zeg ik niet dat drijfmest slecht is, maar de mensen die beweren dat het vervuilend is hebben wel een punt(je). Huitema en zijn collega's willen niet voor niets Mest eerst omzetten in een vorm van kunstmest alvorens het toe te dienen.

 • alco1

  Zo Han. Als mest omgezet wordt in een vorm van kunstmest, komt er dan weer organische stof in?

 • hansvanbergen

  Na een flinke regenbui spoelt zo de helft van de stikstof uit de kunstmest weg. Kunstmest is dus zeer slecht voor het milieu. Daarnaast is er veel aardgas nodig. Zo houden we dus dictators als Poetin in het zadel voor onze kunstmest. Op de dag van de 7 miljoenste Nederlander wordt er veel gesproken over overbevolking. Dmv inpoldering kunnen we nog zeer veel landbouwgrond aanwinnen. Fosfaat echter is bijna op. Fosfaat wordt de bottlenek van de toekomst.

 • hylkema.l

  Met Jan Huitema hebben we een goede vertegenwoordiger in Brussel. Maar er is nog veel werk te doen om resultaat te halen.

 • Duurzaamagro

  Zolang we nog spreken over 'plaatsingsruimte' voor mest, gelooft geen mens dat we mest zien als 'grondstof voor voedsel' of een 'waardevol product'. Het klinkt veel meer als: we kunnen X kilo mest op het land dumpen (plaatsen) zonder dat we het nog nét niet verzieken.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.