Commentaar

38 reacties

Toezegging Brussel aan veehouders schuurt bij akkerbouwers

De Europese Commissie laat zich van haar slapste kant zien. Onder druk van de acties worden veehouders toezeggingen gedaan die het rechtvaardigheidsgevoel van akkerbouwers behoorlijk geweld aandoen.

Brussel schuift €500 miljoen gemeenschapsgeld naar een beperkte groep ondernemers in de landbouw. Andere sectoren hebben het nakijken.

Argument superheffing niet juist

Het argument dat melkveehouders dat geld zelf hebben opgebracht door het afdragen van superheffing, is niet steekhoudend. Net alsof een verkeersdeelnemer recht heeft op subsidie, omdat hij al verkeersboetes heeft moeten betalen.

Akkerbouw kent grillen van de vrije markt

Akkerbouwers kennen de werking van de vrije markt. Interventieprijzen zijn begin jaren negentig fors verlaagd. De zetmeelsteun is in 2012 volledig afgeschaft. De graanregulering verdween vrijwel volledig in 2010 en stelt niets meer voor. De suikerquotering verdwijnt in 2017. Vorig jaar waren de aardappelprijzen dramatisch laag. Een paar jaar geleden moesten uien naar de vergister, want ze brachten niets op. En de graanteelt kost de akkerbouwers in de meeste jaren geld.

Zuivelsector heeft niet ingekrompen

Dat vooral de melkveehouders zich roeren, heeft de sector met name aan zichzelf te danken. China importeert weliswaar minder zuivel. En Rusland boycot zuivelproducten uit de EU als gevolg van een politieke ruzie. Maar in plaats van de productie in te krimpen, is die omhoog geschoten door het einde van de zuivelquotering. Dan moet je niet verbaasd zijn, dat je het deksel op de neus krijgt. Daar ben je ondernemer voor.

Goed recht

Dat de veehouders de straat op gaan om te proberen steun af te dwingen, is hun goed recht in een rechtstaat. Maar het is aan de politieke leiders om afgewogen beslissingen te nemen. Daar bakt de Europese Commissie op dit moment niets van. De ene agrarische sector wordt met gemeenschapsgeld voorgetrokken voor alle andere. Dat lijkt nergens op.

Laatste reacties

 • hansvanbergen

  Alle andere sectoren hebben nooit 700 miljoen euro heffing hoeven te betalen. Deze heffing is tot stand gekomen door verkeerd beleid vanuit Brussel. Zij zouden maatregelen nemen om de quotum kosten in de hand te houden en dat hebben ze nagelaten. Melkveehouders hebben dus lage prijzen EN een heffing. Dat is dus heel anders als een keer lage prijzen voor aardappelen. Een akkerbouwer heeft immers ook nog graan en bieten. De maatregelen die nu genomen zijn daar ziien wij als boeren bitterweinig van terug. Er komen handels missies. Hoge ambtenaren en bestuurders reizen lekker de wereld rond om maanden klaarliggende contracten voor het oog van de camera nogmaals te ondertekenen Er komt meer promotie. John de mol en de publieke omproepen beuren de rest van de 500 miljoen. Dan nog wat commisies en andere kwats.

 • piethermus1

  Juist! Een akkerbouwer, tuinder e.d. heeft ook andere gewassen dan alleen aardappelen en wedt dus niet op 1 paard (koe) zoals de melkveehouderij.

 • kleine boer

  Die 700 milj is net zoiets als voor de politieauto door rood rijden hans!!!

 • info36

  Als je je eigen niet laat horen denkt iedereen dat het goed gaat. In de akkerbouw gaat het bepaald niet goed maar niemand laat zich horen. Dat is in Nederland altijd het probleem, men stopt er liever mee dan dat men er voor knokt.

 • tonny60

  Hans.Niet iedere boer is zo goed ondernemer en melkt zoveel over het quotum

 • kalkar

  Koeieboeren , lees subsidieboeren worden altijd gematst. De rest kan doodvallen. Zo is het en niet anders.

 • kleine boer

  kalkar je kan zo beginnen er staat mooi bedrijf te koop hier op de site dus wat let je

 • alco1

  tonny. Wel een gokker die zijn quotum nog verkocht.

 • Zuperboer

  Misschien is een Superheffing instellen op aardappelen wel een geweldig idee. Kun je later proberen de heffing terug te vragen als de prijzen minder zijn. Wie is hier enthousiast over. De melkveehouders die er net van af zijn zijn immers klagers in de ogen van velen.

 • kleine boer

  @ zuperboer En de teveel geleverde bieten worden gewoon een bedrag per ton betaald ipv een boete dat was bij superheffing net ff anders maar ja daar hoor ik niemand over van de akkerbouw kant....

 • hansvanbergen

  Is natuurlijk je reinste flauwekul. Door rood rijden is verboden. In Duitsland is het zelfs een misdaad. Over het quotum melken niet. Daarvoor krijg je geen boete maar een heffing. Ondertussen heeft praktisch iedere melkveehouder noodgedewongen over het quotum heen moeten melken omdat er geen quotum meer te koop of te huur was. Buiten hun eigen schuld dus.

 • Tuig

  Varkens en pluimveehouders hebben ook quotums waarom zou je er over gaan. Je weet van te voren dat het geld kost. Melkveehouders wensen zich daar niet aan te storen. Tot er betaald moet worden. Dan is de wereld te klein.

 • kleine boer

  Noodgedwongen? Gewoon simpel minder tot geen brok voeren en tis geregeld of als dat niet genoeg was wat koeien afvoeren slacht was best goede prijs. Ik vind het gewoon eigenschuld.30 jr kunnen oefenen. Hoe ze evt steun gaan geven zal niet snel goed zijn voor iedereen maar vind dat de varkens het nu stuk slechter hebben dan wij als melkveehouders zo slecht is het echt nog niet zeker na de 2 hele goede jaren en we mogen nu vrij wat meer leveren vind dat toch makkelijker genoeg op rek courant te houden dan in 2009 en rond 2012. Ik beur ook liever 45 ct dan dik 30 das makkelijk zat. En dat komt vanzelf weer keer.

 • meter

  Robots, nieuwe stallen om maar de grote jongen uit te kunnen hangen aan het infuus van de overheid. Ondernemerschap anno 2015. Niet uit te leggen aan een ieder ander die knokt voor zijn boterham in crisistijd.

 • xw

  Inderdaad HansvanBergen, er wordt hier nogal wat onzin weggekladderd. Ik meen me ook nog te herinneren dat het geld van de superheffing eigenlijk gebruikt zou worden om de afzet/verwerking van de teveel geproduceerde melk te financieren. De teveel geproduceerde melk werd de afgelopen jaren makkelijk opgenomen door de markt, dus waren superheffingcentjes gewoon extra belasting inkomsten voor de EU. Welk weldenkend mens kan er bezwaar tegen hebben dat superheffingsopbrengst over 2014 nu de melkveehouderij weer ten goede komt? zou het niet een beetje raar of oneerlijk zijn als dit geld ook aan de akkerbouw en oa. de varkenshouderij zou worden uitgedeeld?
  De opmerking van Pietermus dat een tuinder niet op 1 gewas wedt, duidt aan dat ie niet zo goed op de hoogte is van de gang van zaken in de tuinbouw de afgelopen jaren.
  Daar gaan we verder maar niet op in

 • Schaap1975

  Het geld moet aan alle ondernemers in de agrarische sector verdeeld worden. Melkveehouders die nu superheffing moeten betalen moeten niet zeuren dan had je moeten leasen!!!! Maar met een melkprijs van 40/41 cent kon er geen leasemelk van af want dat was te duur of afwachten dat het misschien over 3 jaar betaald kon worden. Dit is verkeerd gegokt. Hier moet je tegen kunnen en gewoon toegeven. Wat een onzin, we moeten een structurele oplossing zoeken en geen water naar de zee dragen met een lekke emmer.

 • piethermus1

  @xw ik ken een paar (veiling)tuinders die een paar gewassen hebben en derhalve niet op 1 paard wedden i.t.t. mensen in tal van andere sectoren. Ik ben zelf 'bang' om alles op 1 paard te wedden. Er trouwens zijn ook akkerbouwmatige tuinbouwproducten, welke gewoon mee kunnen rouleren in een bouwplan. Ik denk dat u helaas niet zo op de hoogte bent. U kunt er dus inderdaad beter maar niet op ingaan. Klopt. Wel zo slim. Bovendien lopen akkerbouwers en tuinders naast prijsrisico's voor div. producten ook tegenwoordig kans op verzopen gewassen. Met gras heb je dat niet zo snel.

 • piethermus1

  Maar laten we er geen wedstrijdje verpissen van maken. Da's zo infantiel. Dat vingerwijzen naar elkaar is zo stompzinnig. We zullen elkaar het licht in de ogen maar gunnen. Toch?

 • meter

  Piet ik vind dat jij er wel heel gemakkelijk aan voorbij gaat dat onze overheid en standsorganisaties niet in beweging te krijgen zijn als onze aardappel en uienprijzen tot het nulpunt zijn gedaald maar als het de veehouderij en met name de melkveehouderij betreft niet weten hoe snel ze in Brussel moeten wezen om moord en brand te gaan schreeuwen.

 • piethermus1

  Ik vind dat Teun de Jong van de NAV het goed uitlegt in een andere item hier. En graag zou ik een soort van productiebeheersing zien d.m.v. biovergisting van overschotten, waarbij de prijs van vergisting niet zo hoog kan en mag zijn dat je ervoor kunt telen, maar wel zodanig dat de energiewaarde betaald wordt, niet dat de teler een rekening krijgt, zoals 3 of 4 jaar geleden met uien.
  Een paar jaar daarvoor probeerde Jaap Haanstra LTO-akkerbouwman een bepaald deel van de aardappelen die er te veel waren uit de markt te halen, via een bepaald systeem. De telers waren echter als kikkers in de kruiwagen. Zoals we gewend zijn van ons boeren.
  Bovendien, als de aardappelprijs laag is, omdat er 28 miljoen ton in Noordwest Europa is, terwijl er maar plek is voor ca 22 miljoen ton, dan hebben we als akkerbouwers toch zelf te bloeden voor onze eigen stupiditeit. Ook ik baal uiteraard vanwege een slecht prijs. En ik mopper dan op mijn mede-collega-aardappeltelers. Maar ik mopper ook op mezelf.
  Maar inderdaad die weinig zelfkritische houding van sommigen die niet weten hoe snel ze naar Brussel moeten hollen is een teken van grote zwakte.
  Al met al zeer moeilijk en complex.

 • xw

  Pitermus, zonder dure woorden te gebruiken zodat iedereen hier begrijpt wat ik bedoel, zou je toch bijna denken dat jij niet weet wat er in de oa glastuinbouw is gebeurd. Ik wil echt niet kinderachtig doen hoor. Ik reageer hier alleen maar omdat hier een hoop wordt weggekalkt wat gewoon niet klopt. Dat ze mekaar hier het licht in de ogen niet gunnen straalt er vanaf. Maar dat is voortaan overal zo (ook hier bij ons).Verder succes er mee allemaal.

 • piethermus1

  @xw Ik stond er niet bij stil dat jij glastuinbouw bedoelde terwijl ikzelf opengronds tuinbouw bedoelde. Misverstand. Sorry voor mijn kant van het misverstand.

 • Koen Franken

  En straks staan deze melkveehouders weer op de stoep van een varkenshouder om fosfaatrechten voor een appel en een ei te kopen . Laat dit dus niet gebeuren !!

 • Wim Toornstra

  Wat is daar dan mis mee koen????

 • BW

  Als je meer melkt dat je quotum is, weet je van tevoren dat je daar heffing voor betalen moet. Dus koeienboeren dat is een zwak argument. Jullie wilden zelf van het quotumstelsel af.
  1 April was bevrijdingsdag!!!!! En nu zijn we net 5 maanden onderweg in een vrije markt en nu roepen alle koeienboeren Dat ze steun moeten hebben. Hoezoo vrije markt??? En dat na 6 jaren jaar bovengemiddeld verdiend is. Dat is toch moeilijk uit te leggen, lijkt me. Ik ben het helemaal met Jan Endwerda eens.

 • veldzicht

  BW.Alle koeienboeren???? mij heb je (nog) niet gehoord hoor.

 • farmer4life1

  Kijk naar de bankensector. Krijgen elke maand 60 miljard en lenen geld uit met 2% rente verschil. (Pure winst) er is geen sector die op t heden meer verdienen.

  Melkveehouderij heeft het imago mee + kapitaal intensief + veel uren werken. Ik zeg niet dat akkerbouwers of varkenshouders niets doen, het is wel anders werken.

  Veel varkenshouders hebben meer dieren dan rechten, niemand heeft zo een sluitend systeem als melkveehouders met r&i.

  Akkerbouwers krijgen ook subsidie en wat dacht je van de mesttoeslagen. Tot 10 euro de ton mest krijgen jullie toe!!! 100 ha = 4000 ton rundveemest X 10 euro = 40.000 euro. Wij melkveehouders subsidiëren jullie.

 • kalkar

  Kleine boer, deze jongen zal nooit meer één cent investeren in een boerderij in Nederland. Weggegooid geld, want de roverheid met voorop de A.I.D. breken alles wat je moeizaam opbouwd met een lachend gezicht weer af. Ik heb inmiddels alles wel zo ongeveer meegemaakt, en geloof me daar wordt een normaal mens niet vrolijk van.

 • kleine boer

  Bw mij ook nog niet voer zat put leeg en melkprijs komt wel goed superheffings geld op spaarrekening gezet ipv erover melken .....

 • farmer4life1

  123.000 euro superheffing over paar dagen betaald. Nog maïs aangekocht en mest afgezet.

  Quotum is dan ook bijna verdubbeld. Sinds bekend werd dat quotum eraf ging nooit geen quotum weer gekocht. Fosfaat rechten binnen door veel vee. Hou op dit moment weinig over. Maar financiële lasten zijn laag. Ik klaag niet... Ik bemoei mij over de toekomst van de gehele sector.

  Sinds de interventie in 2006 is afgeschaft heeft quotum geen zin meer gehad. Bij quotum horen goede prijzen. Vandaar voorstander voor quotum afschaffing. Nu is er een dip. Er wordt veel te veel gemolken en te weinig vraag. Ik doe er zelf ook aan mee. Kijk naar de wereld (markt) in andere melklanden wordt ook téveel gemolken. Europa hee

 • BW

  farmer4life1, met een boel zelfmedelijden kom je er niet. En wees nou eens eerlijk, de melkveehouderij is een tak waar heel veel subsidie geld heen gaat. Wat jij over de akkerbouwers zegt raakt slaat natuurlijk nergens op. Die lossen jullie probleem op. Dat jullie ongeremd kunnen groeien ( jullie zijn de enige sector die altijd zonder mestrechten konden groeien) kan nu de akkerbouwer oplossen door mest af te nemen. Wees blij dat ze er zijn. En hoezo werken varkenshouders en akkerbouwers anders?

 • farmer4life1

  Europa heeft niet eens zoveel meer gemolken. De retail in Europa met NL voorop (door supermarkt oorlog) is diep triest. In USA is er nog meer gemolken pakhuizen vol dure dollar en krijgen0,34/0,35 cent voor de melk. Puur door eigen consumptie -Amerikanen betalen meer voor het product- krijgen de boeren daar meer.

  Pure macht.... Nu we geprotesteerd hebben leeft het onder de bevolking en zit er meer emotie in het zaken doen. Als je in je achterhoofd weet dat de boer te weinig krijgt en je kopers weten dat ook dan ga je makkelijker toegeven, uiteindelijk betaald de consument toch.

  In NL en Duitsland is het voedsel belachelijk goedkoop.

 • farmer4life1

  @bw ik heb geen zelf medelijden. Heb bewust gekozen voor deze strategie.

  Dat akkerbouwers accepteren dat de aardappelen 3cent de kilo zijn en de retail ze verkoopt voor 3.00 euro de kilo tja..
  Daarnaast was 2014 een gigantische goed jaar waardoor de opbrengsten per ha hoger waren.

  Als je 20 ton per ha haalt of 30 ton maakt wel verschil. Vaak ook in prijs.

  Waar echt veel subsidie heen gaat is de banken sector.
  De kalverhouders krijgen ook gigantisch veel subsidie. De melkveehouders krijgen ook subsidie net als de akkerbouwers. Je kunt ook meedoen aan natuurbeheer.

  Ander werk is dat het meer routine is en zondag is vaak de rustigste dag. Hier ook, maar werk nog 10 uur.

 • xw

  Voor iedereen die iets over subsidie o.i.d. wil roepen wil ik het navolgende adviseren.
  Kijk op mijnrvo.nl eerst eens naar de publicatie van de uitbetaalde GLB inkomenssteun over 2014 en ga dan weer aan het roeptoeteren.
  Je zult je verbazen hoeveel akkerbouwers (en zelfs varkenshouders uit Oost-Brabant) € 100.000,- tot € 150.000,- inkomenssteun ontvangen!!! Kijk ook eens naar de categorie die meer krijgt dan € 500.000,- !!!
  Ik zou zeggen, ga de waarheid niet uit de weg en ga de confrontatie aan met de werkelijkheid. Verbaas Uzelf.

 • kleine boer

  Goh schreef ik dat niet gister💶💶

 • Tonnis

  Steun voor melkveehouders? wat hoor in nu? Is dat nodig ik woon er tussen in ze leven prive allemaal in weelde niet eerder steunen dan dat vermogen en inkomen is gezakt tot
  onder bijstand niveau.

 • veldzicht

  tonnis,Als je het best hebt wil het natuurlijk graag best houden. dan moet die extra steun wel op tijd komen.

 • jan doedel

  klopt helemaal wat je zegt BW. teveel melken doe je zelf ,en nu gaan zitten zeiken dat je superheffing moet betaalen dat weet je toch al 30 jaar niet dan?.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.