Akkerbouw

Achtergrond

Gelijk speelveld speerpunt akkerbouwvakbond NAV

Voorzitter Teun de Jong van de NAV wil een gelijk speelveld in de EU. “We moeten onszelf geen zaken opleggen die niet voor een ander gelden. Zo los je de problemen in de wereld niet op.”

Een gelijk speelveld voor de akkerbouwers, de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen en het verdienmodel in kringlooplandbouw. Dat zijn de drie belangrijkste speerpunten in de belangenbehartiging voor de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in 2020. Voor het belang van een gelijk speelveld verwijst voorzitter Teun de Jong naar de gewasbescherming. “De EU verbiedt sinds eind 2018 drie neonicotinoïden. Terwijl Brussel vorig jaar de maximale MRL (residu) voor een neonicotinoïde in importproducten sterk verhoogde. Importproducten mogen dus meer van die stoffen bevatten, terwijl die in de EU zijn verboden. Dit creëert een ongelijk speelveld voor de akkerbouwers in de EU.”

Teun de Jong (NAV). - Foto: Mark Pasver
Teun de Jong (NAV). - Foto: Mark Pasver

Een ander voorbeeld is het middel paraquat. De Jong: “Dat mag in de EU al lang niet meer worden gebruikt, maar buiten de EU worden sojabonen doodgespoten met paraquat. Sojapartijen worden net zo lang opgemengd tot ze onder de importlimiet van de EU vallen. Het is symptomatisch voor hoe de politiek omgaat met gewasbescherming. Daarnaast is heel veel importsoja genetisch gemodificeerd, terwijl GMO-gewassen in de EU niet geteeld mogen worden. Als we ons zelf zaken opleggen die niet voor een ander gelden, dan brengt dat onze concurrentiepositie in gevaar. Zo los je de problemen in de wereld niet op.”

Gelijk speelveld

Ook wat betreft het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid pleit De Jong voor een gelijk speelveld. “De NAV wil dat de landbouw de inkomsten uit de markt kan halen zonder toeslagrechten. Maar zo lang de subsidies blijven bestaan moeten ze eerlijk worden verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de kostprijs. Nederlandse boeren hebben hogere kosten, zoals dure grond. Dat kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld Hongarije, Roemenië of Bulgarije.”

Als we ons zelf zaken opleggen die niet voor een ander gelden, dan brengt dat onze concurrentiepositie in gevaar

De NAV gaat zich dit jaar ook inzetten om de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) van de grond te tillen. De Jong: “De oprichtingsakte en de statuten zijn klaar. Na de officiële oprichting vragen we goedkeuring aan voor de POC bij het ministerie van landbouw. Als die er is, gaan we leden werven. Zonder werving hebben zich nu al bijna 100 leden aangemeld. De POC komt los te staan van de NAV en richt zich op het versterken van de positie van de aardappeltelers in de keten.”

‘Duidelijk verdienmodel ontbreekt’

Als derde speerpunt noemt De Jong de vele nota’s die zijn geschreven over de landbouw. “Wat in alle nota’s ontbreekt, is een duidelijk verdienmodel. Dat staat ook niet in de toekomstvisie van landbouwminister Carola Schouten over kringlooplandbouw. De NAV denkt hard mee over de toekomst van de landbouw, maar zonder verdienmodel wordt het niks. Zo mag Oekraïne dit jaar meer graan exporteren naar de EU zonder importheffing, terwijl de EU genoeg graan heeft. Dat drukt de graanprijzen in de EU. Dat heeft toch niks met kringlooplandbouw te maken.”

De NAV heeft zich vorig jaar aangesloten bij het Landbouw Collectief dat onder leiding van Aalt Dijkhuizen onderhandelt met de overheid over het stikstofbeleid. De Jong: “Het stikstofprobleem is op het boerenerf gekieperd zonder visie voor de lange termijn. Zoiets kan de akkerbouw ook overkomen wat betreft gewasbescherming of bemesting.”

Of registreer je om te kunnen reageren.