Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Countus: interesse in bietenteelt daalt in Flevoland

De lage suikerprijs drukt de bietenprijs. Daarom kiezen steeds meer akkerbouwers in Flevoland voor het verhuren van hun ledenleveringsbewijzen, stelt Countus. “Ze kunnen het zich niet meer veroorloven om bieten te telen.”

Accountantskantoor Countus ziet dat akkerbouwers in Flevoland minder belangstelling hebben om zelf bieten te telen. De ledenleveringsbewijzen worden steeds meer verhuurd, vooral aan akkerbouwers in het Noordoosten, zegt assistent-bedrijfsspecialist akkerbouw Gea van Renselaar van Countus. “We krijgen daar de laatste jaren steeds meer vragen over van akkerbouwers.”

Akkerbouwbedrijven specialiseren zich steeds meer in gewassen met een hoger saldo

Van Renselaar noemt als oorzaak de lage suikerprijs. “We zien de belangstelling toenemen om de ledenleveringsbewijzen te verhuren. Dan hoeven de akkerbouwers de bieten niet zelf te telen. De lage suikerprijs drukt het saldo van de bietenteelt omlaag. Terwijl in Flevoland de financieringslasten redelijk hoog zijn. Als het bietensaldo terugloopt, kiezen akkerbouwers voor alternatieven. Ze kunnen het zich simpelweg niet meer veroorloven om bieten te telen.”

Er zit nog een aspect aan de krimp van het bietenareaal. Akkerbouwbedrijven specialiseren zich steeds meer in gewassen met een hoger saldo, zoals aardappelen en uien, constateert Van Renselaar. “Zij willen zich focussen op die gewassen. De rest van het bouwplan staat in dienst van die gewassen. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om de bieten te vervangen door een rustgewas als graan, omdat ze met die investering in de grond een hoger rendement kunnen behalen op hun hoofdteelten. Hun verwachting is dat de winst door de hogere opbrengst van aardappelen en uien hoger is dan de opbrengst van de bietenteelt.”

De lage suikerprijs drukt het saldo van de bietenteelt omlaag. - Foto: Koos van der Spek
De lage suikerprijs drukt het saldo van de bietenteelt omlaag. - Foto: Koos van der Spek

Witlofwortelen

Bietentelerscoöperatie Cosun betaalde voor oogst 2018 een bietenprijs van € 34,75 per ton. Cosun verwacht voor oogst 2019 een bietenprijs tussen de basisprijs van € 32,50 en € 35. Van Renselaar: “Het vertrouwen in een fatsoenlijk rendement wordt er niet groter op.”

Een alternatief gewas kan witlofwortelen zijn, dat volgens Van Renselaar financieel aantrekkelijker is. “Het saldo (omzet minus toegerekende kosten) van de witlofteelt in Flevoland is de afgelopen vijf jaar gemiddeld € 4.900 per hectare. Terwijl het saldo voor de suikerbietenteelt in datzelfde gebied in die periode gemiddeld € 3.900 is. Bij een basisbietenprijs van € 32,50 zakt het saldo naar € 2.300. Het saldo van de witlofteelt is in Flevoland dan ruim 2 keer zo hoog als van bieten.”

Risico’s zijn groter

Maar het risico op mislukking van de teelt is bij witlofwortelen veel groter dan bij bieten, waarschuwt Van Renselaar. “En witlofwortelen is geen vrije teelt. In de meeste gevallen wordt het op contract geteeld. Bovendien vraagt het telen van witlof veel aandacht, terwijl je suikerbieten er gemakkelijk ‘bij’ kunt doen. Akkerbouwers moeten zich afvragen of de keuze voor een extra gewas niet ten koste gaat van de hoofdteelten, zoals aardappelen en uien.”

Iedere akkerbouwer moet zijn eigen afweging maken

De suikerindustrie heeft goede jaren gekend, constateert Van Renselaar. “Wanneer de suikermarkt aantrekt, komt de bietenteelt als weinig risicovolle teelt weer in een ander daglicht te staan. Daarnaast heeft de bietenteelt zijn voordelen als gemakkelijke teelt en vormt het op de zwaardere gronden met hoge opbrengsten een prima aanvulling op het bouwplan. Iedere akkerbouwer moet zijn eigen afweging maken. De keuze voor wel of niet bieten telen is afhankelijk van de ondernemer, van de mogelijke alternatieven, van het type bedrijf en van wat het bedrijf kan dragen.”

Eén reactie

  • Vhouder

    interesse in bietenteelt daalt niet alleen in flevoland

Of registreer je om te kunnen reageren.