Akkerbouw

Achtergrond

Meer weerstand met juiste mix van schimmels en bacteriën

Schimmels en bacteriën helpen planten om weerstand te bieden tegen belagers en om de opname van voedingsstoffen te verbeteren. Uiteindelijk resulteert dat in betere opbrengsten.

Inzet van Micosat in aardappelen – een mengsel van Mycorrhiza’s, trichoderma schimmels en bacteriën – leverde in het droge en hete teeltjaar 2018 een hogere opbrengst dan de onbehandelde referentie. Dat laten de resultaten van een proef op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat zien. De proef is uitgevoerd in opdracht van Micosat Nederland, de importeur van de Italiaanse Micosat-producten.

Rasverschillen

De proef is uitgevoerd met de rassen Agria, Marabel en Primura op kleine veldjes met 10 knollen per Micosat-product. Het belangrijkste doel van de proef is om te onderzoeken welke mycorrhiza-variant het onder Nederlandse omstandigheden het meest effectief is. Het onderzoek liet zien dat er ook duidelijk rasverschillen zijn in de reactie op een bepaalde mycorrhiza-variant.

Lees verder onder de film.

Agria

In het voor Nederland belangrijke fritesaardappelras Agria leverde het onbehandelde referentieveldje 3 kilo aardappelen op. De Micosat-mix met de hoogste opbrengst kwam op ruim 4 kilo uit, een meeropbrengst van 33%. Daartegenover was er ook een variant waarbij de opbrengst bleef steken op 2,5 kilo. De gevonden resultaten uit de proef neemt importeur John van Klaren meteen mee in de advisering aan telers. Voor Agria’s is de mix aangepast. De proeven worden dit jaar herhaald.

In de proeven is Micosat per knol gedoseerd om het effect goed te kunnen meten. In de praktijk wordt het granulaat Micosat tijdens het poten in de plantvoor gegeven. Micosat in aardappelen wordt nu vooral toegepast als alternatief voor chemische rhizoctoniabestrijding. Dan is toepassing kostenneutraal.

Binnen een week

De mycorrhiza schimmels groeien na toediening binnen een week uit tot een kolonie. Deze gaan een symbiose aan met de wortels van de plant en zorgen ervoor dat de plant beter gebruik kan maken van de voedingsstoffen en het vocht dat in de bodem aanwezig is. De bacteriën en trichoderma vormen een barrière om de plantenwortels, zodat ziekteverwekkers minder kans krijgen om het gewas aan te tasten.

Bodemvoedselwebanalyse

Om te toetsen of gebruik van Micosat zinvol is, biedt Micosat de bodemvoedselwebanalyse. Hiermee krijgt de teler informatie over de in de bodem aanwezige micro-organismen. Op basis hiervan geeft Micosat een advies hoe het bodemleven te versterken.

Daarnaast is het ook mogelijk om het effect van een toediening te bepalen. In het laboratorium is in worteleinden te zien in hoeverre de schimmels een symbiose aangegaan zijn met de wortel. Bij een tegenvallende uitslag kan dan gericht naar de oorzaak gezocht worden.

Alternatief voor chemische nematiciden

Micosat introduceert een nieuw mengsel van Mycorrhiza’s, trichoderma schimmels en bacteriën dat zich specifiek richt tegen aaltjes, Micosat LEN. Het is volgens Van Klaren geen aaltjesdoder maar zorgt ervoor dat de planten beter weerstand kunnen bieden tegen plantparasitaire aaltjes. In de beproevingsperiode is het ingezet in uien op percelen met stengelaaltjes. Toepassing maakte het volgens Van Klaren mogelijk dat op besmette percelen wel uien geteeld konden worden. Vergelijkende cijfers over de effecten zijn niet beschikbaar.
Micosat LEN kost € 70 per kilo en afhankelijk van de aaltjesdruk is 4 tot 12 kilo per hectare nodig. De minimale kosten komen zo uit op € 280 per hectare. Micosat LEN is goedgekeurd door SKAL en derhalve ook toegestaan in biologische teelten. Volgens de Italiaanse producent heeft het mengsel ook effect op andere aaltjessoorten zoals trichodoriden, chitwoodi en aardappelcystenaaltjes. Het middel wordt voor het zaaien of planten door de grond gewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.