Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouwer vindt bietenteelt nog steeds aantrekkelijk

Het bietenareaal krimpt dit jaar 7%. De daling is gelijk aan de verlaging van de toewijzing. Bietentelers houden blijkbaar vertrouwen in Cosun, ondanks de malaise op de suikermarkt.

Akkerbouwers in Nederland vertrouwen erop dat het saldo van de bietenteelt dit jaar aantrekkelijk genoeg wordt. Het areaal dat ze willen inzaaien is namelijk zo groot dat ze ruim kunnen voldoen aan hun leveringsplicht.

Ledenleveringsbewijzen

Bietentelerscoöperatie Cosun kent ledenleveringsbewijzen (LLB), waarbij 1 LLB het recht geeft 1 ton bieten (bij 17% suiker) tegen de ledenprijs te leveren. Daarbij geldt normaal een leveringsplicht van 85% van de toewijzing. Voor oogst 2018 was de toewijzing 107%. In augustus vorig jaar bepaalde Cosun de toewijzing voor oogst 2019 op 95%. Dat betekent dat een lid maximaal 95% van zijn LLB’s kan leveren tegen de ledenprijs. Wat hij meer levert, wordt afgerekend tegen de lagere prijs voor surplusbieten.

Toewijzing voor dit jaar naar 100%

Cosun verhoogde in november de toewijzing voor oogst 2019 naar 100%, vanwege de tegenvallende suikerproductie in 2018 door droogte. Maar de leveringsplicht blijft staan op 85% van die 95% toewijzing. Dat betekent dat de Cosun-leden dit jaar feitelijk maar 81% van hun LLB’s hoeven te leveren.

Alle Cosun-leden samen hebben 6.545.000 LLB’s. Die staan voor evenzoveel tonnen bieten op basis van 17% suiker. De laatste 5 jaar (oogsten 2014 t/m 2018) ligt de hectareopbrengst gemiddeld op 84,3 ton bieten met een suikergehalte van 16,9%. Gerekend met deze gemiddelden, was een areaal van 64.000 hectare genoeg geweest om te voldoen aan de leveringsplicht van 81% die voor dit jaar geldt.

Cosun: dit jaar 80.000 hectare

Cosun verwacht voor 2019 echter een areaal van zo’n 80.000 hectare, op basis van de bestellingen van bietenzaad en de opgave van leden hoeveel hectare ze willen telen. Als 2019 een gemiddelde oogst oplevert, krijgt Cosun 6,7 miljoen ton bieten geleverd. Dat is meer dan genoeg om alle 6,5 miljoen LLB’s volgeleverd te krijgen. Akkerbouwers zijn dit jaar dus van plan ruim bieten te zaaien, ondanks de lage suikerprijs.

Strakke bouwplannen

Natuurlijk hebben akkerbouwers het droge jaar 2018 in gedachten met lage hectareopbrengsten. Ook zitten veel bouwplannen strak in elkaar met een nauwe vruchtwisseling, waardoor bieten meestal alleen zijn in te ruilen voor graan. Maar uit het feit dat het areaal (-7%) gelijke tred houdt met de toewijzing (-7%) – ondanks de Europa-brede prijsdruk – mag geconcludeerd worden dat de Nederlandse bietentelers voldoende vertrouwen houden in de prestaties van hun coöperatie Cosun.

Of registreer je om te kunnen reageren.