Akkerbouw

Achtergrond

Contractprijs vroege aardappel stijgt 30% in België

Op de beursvloer van aardappelbeurs Interpom in Kortrijk (B.) gonsde het over de afwikkeling van de aardappelcontracten oogst 2018 en de contractprijzen oogst 2019. Telers toonden minder interesse in aardappelijzer, vanwege de lage verdiensten dit seizoen.

De contractprijzen voor aardappelen stijgen volgend jaar in België. Verwerkersorganisatie Belgapom ziet bij de vroege aardappelen een stijging van 30%. Voor de hoofdoogst verwachten verwerkers dat de contractprijzen richting het niveau van oogst 2017 gaan. Verwerker Clarebout is het meest specifiek met een stijging van 2,5 tot 3,0 cent per kilo.

Verderop in dit artikel foto’s van aardappelbeurs Interpom.

Droogte en hitte

De stijging komt vanwege de lage hectareopbrengsten van dit jaar door droogte en hitte. Veel telers kunnen daardoor niet de tonnen aardappelen leveren die ze hebben gecontracteerd. De verwerkers zijn best soepel voor de telers met wie ze een langdurige relatie hebben opgebouwd. Die kunnen vaak het tekort van dit jaar aanvullen met aardappelen die ze volgend jaar oogsten. Maar telers die de fabrieken liever kwijt zijn, krijgen te horen dat contract contract is. Hoe gevoelig deze kwestie ligt in België was te merken op de aardappelbeurs Interpom, die begin vorige week is gehouden in Kortrijk. De officiële presentatie van de nieuwe Brancheorganisatie Aardappelen die gepland stond voor deze beurs ging niet door en is voorlopig uitgesteld vanwege die gevoeligheid (lees meer hierover onderaan dit artikel).

Wij raden telers aan alleen contracten te tekenen die ze kunnen waarmaken

Er is geen simpele oplossing, stelt Toon de Keukelaere, adviseur Akkerbouw bij de Belgische Boerenbond. “Als verwerkers een goede relatie hebben met hun leveranciers, zoeken ze naar een billijke verdeling van de kosten. In meer dan 90% van het areaal is een oplossing gevonden. Maar er zijn gevallen waarin geen oplossing is gevonden. Wij raden telers aan alleen contracten te tekenen die ze kunnen waarmaken. Een contract gebaseerd op 50 ton vroege aardappelen per hectare is erg risicovol.”

Lees verder onder de foto.

Veel telers gebruiken de aardappelbeurs Interpom om bij te praten met hun afnemers. Het is gezellig, maar er is veel spanning als telers hun contracten met verwerkers niet hebben volgeleverd. - Foto's: Peter Roek
Veel telers gebruiken de aardappelbeurs Interpom om bij te praten met hun afnemers. Het is gezellig, maar er is veel spanning als telers hun contracten met verwerkers niet hebben volgeleverd. - Foto's: Peter Roek

Contracten

Algemeen secretaris Romain Cools van Belgapom, de organisatie van verwerkers en handelaren, schat dat België 35% minder aardappelen heeft geoogst. “Ongeveer 70% van de aardappelen wordt onder contract geteeld. Van die contracten is 95% een tonnencontract, waarbij de teler belooft een bepaalde hoeveelheid aardappelen te leveren. Contractueel mag de koper niet geleverde aardappelen bijkopen op de vrije markt voor rekening van de teler. Een teler die 50 ton per hectare contracteert weet dat hij problemen door droogte niet kan voorkomen.”

Cools schat dat er een tekort is van 0% tot 15% aan aardappelen om alle contracten vol te maken. “Doordat de verwerkers hun specificaties hebben aangepast, is dat gedaald naar 0% tot 5%, afhankelijk van het ras. Contract is contract, maar de relatie met de teler bepaalt vaak hoe de verwerker om gaat met een te kleine levering. Door de krappe beschikbaarheid stijgen de contractprijzen voor vroege aardappelen zo’n 30%. De onderhandelingen over de hoofdoogst moeten nog beginnen.”

Clarebout

Clarebout maakte de contractprijzen voor de vroege aardappelen van oogst 2019 bekend op Interpom. Levering in de eerste helft van week 28 (vanaf 8 juli) levert € 200 per ton op. Iedere halve week dat later wordt geleverd gaat er € 10 van de prijs af. De contractprijs daalt uiteindelijk naar € 120 voor levering in week 36 (begin september). Deze prijzen voor de vroege aardappelen liggen € 40 tot € 45 per ton hoger dan voor oogst 2018, zegt Yves Capoen, hoofd aankoop aardappelen bij Clarebout. “De contractprijzen voor de hoofdoogst zijn nog niet bekend. Ik verwacht dat die € 25 tot € 30 per ton omhoog gaan.”

Capoen wil volgend jaar een groei van het aardappelareaal realiseren. “Ik verwacht dat we een vergelijkbaar areaal krijgen als in 2017. Dit jaar kromp het areaal enigszins. De beschikbaarheid van voldoende pootgoed is een issue. We zullen soms moeten uitwijken naar andere rassen.”

Clarebout betrekt de meeste aardappelen rechtstreeks van telers. Degenen die hun contract voor oogst 2018 niet hebben vol geleverd, kunnen dat volgend jaar doen. Capoen: “Daarbij kijken we naar de waarde in euro’s die we dit jaar mislopen. Dat is het verschil tussen de contractprijs en de vrije prijs. Dat is het financiële verlies voor Clarebout. Die waarde moet de teler dan bij oogst 2019 leveren. Voor Clarebout is het een nul-operatie, maar we moeten wel een jaar lang ons geld missen.”
Lees verder onder de foto‘s.


 • Dewulf heeft in eigen beheer een frontfrees ontwikkeld, de SC300. Deze heeft een rotordiameter van 650 millimeter en 112 haken van gehard staal. De samenwerking met frezenfabrikant Struik wordt de komende tijd afgebouwd. Reden volgens Dewulf is dat bepaalde exportmarkten de gehele machinelijn van één fabrikant willen. Omdat de frontfrees in het pakket geen rood-bruine Dewulf was, maar een ‘overigens kwalitatief uitstekende’ oranje Struik, liep Dewulf enkele grote orders mis. Reden voor Dewulf het fullinership nog verder uit te bouwen. De frees wordt gebouwd in Winsum (Fr.).

  Dewulf heeft in eigen beheer een frontfrees ontwikkeld, de SC300. Deze heeft een rotordiameter van 650 millimeter en 112 haken van gehard staal. De samenwerking met frezenfabrikant Struik wordt de komende tijd afgebouwd. Reden volgens Dewulf is dat bepaalde exportmarkten de gehele machinelijn van één fabrikant willen. Omdat de frontfrees in het pakket geen rood-bruine Dewulf was, maar een ‘overigens kwalitatief uitstekende’ oranje Struik, liep Dewulf enkele grote orders mis. Reden voor Dewulf het fullinership nog verder uit te bouwen. De frees wordt gebouwd in Winsum (Fr.).

 • Door een schuifconstructie, kunnen nu ook kisten met grove producten als peen en knolselderij worden geleegd. Deze hangen zich nu niet meer op. Met de Boxer kunnen kisten worden gedraaid, geleegd en gewassen.

  Door een schuifconstructie, kunnen nu ook kisten met grove producten als peen en knolselderij worden geleegd. Deze hangen zich nu niet meer op. Met de Boxer kunnen kisten worden gedraaid, geleegd en gewassen.

 • KM Kloppenburg uit Ulrum (Gr.) heeft een palletmagazijn ontwikkeld, om de zakkenstapelaar in het werkproces van lege pallets te voorzien. Normaal moet altijd eerst met de heftruck een lege pallet in zakkenstapelaar worden geplaatst, waarna de machine de zakken pootgoed op de pallet opstapelt en vervolgens inbindt. Het palletmagazijn met plek voor tien pallets kan tegen de zakkenstapelaar worden geplaatst en telkens een lege pallet in de zakkenstapelaar duwen. Het palletmagazijn kost €13.000.

  KM Kloppenburg uit Ulrum (Gr.) heeft een palletmagazijn ontwikkeld, om de zakkenstapelaar in het werkproces van lege pallets te voorzien. Normaal moet altijd eerst met de heftruck een lege pallet in zakkenstapelaar worden geplaatst, waarna de machine de zakken pootgoed op de pallet opstapelt en vervolgens inbindt. Het palletmagazijn met plek voor tien pallets kan tegen de zakkenstapelaar worden geplaatst en telkens een lege pallet in de zakkenstapelaar duwen. Het palletmagazijn kost €13.000.

 • De voorraadrooier VRA-1500 van VSS Amac was er al in gedragen versie. Deze weegt 1.600 kilo en reikt tot ver achter de trekker. Vanwege het te heffen gewicht, was een forse trekker nodig, terwijl voor rooien eigenlijk een lichte 80 pk-trekker volstaat. Optie is voortaan een transportstel, zodat een getrokken rooier ontstaat. Meerprijs €4.200. Moeten de rooierwielen elektrohydraulisch gestuurd zijn, dan komt daar nog eens €800 bij bovenop.

  De voorraadrooier VRA-1500 van VSS Amac was er al in gedragen versie. Deze weegt 1.600 kilo en reikt tot ver achter de trekker. Vanwege het te heffen gewicht, was een forse trekker nodig, terwijl voor rooien eigenlijk een lichte 80 pk-trekker volstaat. Optie is voortaan een transportstel, zodat een getrokken rooier ontstaat. Meerprijs €4.200. Moeten de rooierwielen elektrohydraulisch gestuurd zijn, dan komt daar nog eens €800 bij bovenop.

 • AVR heeft voor haar Ceres-pootmachines een robuust anti-erosiesysteem ontwikkeld, een zogenoemde drempelmaker. In bepaalde gebieden in België is dat een verplichting. De drempelmaker bestaat uit een hydraulisch aangedreven as met rolletjes, die metalen schopjes een voor een op en neer doen bewegen. Zo creëren ze hoopjes aarde tussen de ruggen die, vooral in hellend gebied, de afvoer van water en grond tegengaan. Veertanden verzorgen druk op de schopjes en dienen als steenbeveiliging zodat ze kunnen terug klappen. De schopjes zijn verstelbaar in snelheid, veerdruk en hoogte. De Drempelmaker is ook mogelijk op de AVR GE-Force. Prijs: €3.000. AVR had voorheen al een drempelmaker, dat werkte met op- en neergaande hydraulische cilindertjes. Dit systeem is veel eenvoudiger en minder storingsgevoelig, aldus AVR.

  AVR heeft voor haar Ceres-pootmachines een robuust anti-erosiesysteem ontwikkeld, een zogenoemde drempelmaker. In bepaalde gebieden in België is dat een verplichting. De drempelmaker bestaat uit een hydraulisch aangedreven as met rolletjes, die metalen schopjes een voor een op en neer doen bewegen. Zo creëren ze hoopjes aarde tussen de ruggen die, vooral in hellend gebied, de afvoer van water en grond tegengaan. Veertanden verzorgen druk op de schopjes en dienen als steenbeveiliging zodat ze kunnen terug klappen. De schopjes zijn verstelbaar in snelheid, veerdruk en hoogte. De Drempelmaker is ook mogelijk op de AVR GE-Force. Prijs: €3.000. AVR had voorheen al een drempelmaker, dat werkte met op- en neergaande hydraulische cilindertjes. Dit systeem is veel eenvoudiger en minder storingsgevoelig, aldus AVR.

 • Delvano heeft haar Meandra-zelfrijder nu aan beide zijden voorzien van een pendelas, met draaipunt in het midden. De machine is daardoor beter bodemvolgend. Het systeem lijkt een beetje op dat van Agrifac. De Meandra heeft een hydraulisch verstelbare spoorbreedte van 1,80 tot 2,4 meter. De tankinhoud bedraagt 3.300 liter en de spuitbomen zijn maximaal 39 meter breed. Voordeel is ook dat de spuit niet breder is dan 2,5 meter, dus past binnen de nieuwe verkeerswet.

  Delvano heeft haar Meandra-zelfrijder nu aan beide zijden voorzien van een pendelas, met draaipunt in het midden. De machine is daardoor beter bodemvolgend. Het systeem lijkt een beetje op dat van Agrifac. De Meandra heeft een hydraulisch verstelbare spoorbreedte van 1,80 tot 2,4 meter. De tankinhoud bedraagt 3.300 liter en de spuitbomen zijn maximaal 39 meter breed. Voordeel is ook dat de spuit niet breder is dan 2,5 meter, dus past binnen de nieuwe verkeerswet.

Lutosa

Verwerker Lutosa betrekt zijn aardappelen voor een groot deel via de handel. Het is niet duidelijk hoe iedere handelaar zijn levering heeft afgedekt met contracten bij de telers, zegt Emanuel van den Broeke, directeur Agronomie bij Lutosa. “Dat maakt het heel lastig om oplossingen te bieden aan handelaren die veel risico hebben genomen. Ons principe is: contract is contract. De handel moet instaan voor zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Om meer aardappelen te kunnen verwerken heeft Lutosa de leveringsnormen voor onderwatergewicht, gebreken en aandeel glazige aardappelen aangepast, zegt Van den Broeke. “We hebben deze zomer de productiecapaciteit aangepast en soms de productie even stil gelegd. Maar we kunnen wel aan onze leveringsverplichtingen voldoen.”

Van den Broeke verwacht hogere contractprijzen voor oogst 2019. “Die volatiliteit is niet goed. We willen liever een contractprijs die is gebaseerd op de kostprijs. Maar die is lastig eenduidig te bepalen. Het maakt nogal wat uit of je aardappelen teelt op grond die al decennia in je bezit is of op grond die je huurt voor € 1.800 per hectare. Maar in principe moet de contractprijs niet onder de kostprijs liggen.”

Mydibel

Verwerker Mydibel verwacht minder aardappelen te verwerken, zegt directeur Marc van Herreweghe. “We hebben onze groeiplannen voor volgend jaar naar beneden bijgesteld.”

Mydibel ontvangt aardappelen van ongeveer 600 telers. Van Herreweghe: ”We zoeken individuele oplossingen voor onze telers. De aardappelen die ze dit jaar niet kunnen leveren binnen hun contracten mogen ze in 2019 en eventueel in 2020 leveren. Dat moeten dan wel aardappelen van hetzelfde ras zijn. Of ze mogen dit jaar hun contracten volmaken met andere rassen. Het belangrijkste voor ons is dat we verder kunnen met onze telers. De contractprijs voor 2019 gaat dan ook omhoog. Dan kunnen telers dit slechte jaar voor een deel compenseren. ”

Lees verder onder de foto‘s.


 • VHM Machinery uit Ens (Fl.) heeft een bigbag-vuller ontwikkeld. De vuller bestaat uit een vulbunker met weegcel. Daaronder zit een geleiderail, waaraan 32 lege bigbags zijn op te hangen. Je trekt een lege bigbag naar voren, waarna de lussen automatisch in de vanghaken vallen. Dit gaat veel sneller dan bij conventionele vullers, waarbij een persoon telkens handmatig de vier lussen van de bigbag aan vier haken moet hangen. Vanafprijs: €23.750.

  VHM Machinery uit Ens (Fl.) heeft een bigbag-vuller ontwikkeld. De vuller bestaat uit een vulbunker met weegcel. Daaronder zit een geleiderail, waaraan 32 lege bigbags zijn op te hangen. Je trekt een lege bigbag naar voren, waarna de lussen automatisch in de vanghaken vallen. Dit gaat veel sneller dan bij conventionele vullers, waarbij een persoon telkens handmatig de vier lussen van de bigbag aan vier haken moet hangen. Vanafprijs: €23.750.

 • De Cheiron van Steeno is een nieuw model zware ploeg, met een framekoker van 140 maal 140 millimeter en een wentelkop van 118 millimeter. In de aanbouwbok is een stuk extra gehard staal ingelast, met daarin de sleufgaten voor de topstang. Verkrijgbaar als 4,5 en 6-schaar, zowel vast als vario. Ook nieuw is het HB127-rister. Deze heeft een iets breder snijvlak dan het standaard HB125-rister, maar heeft verder dezelfde curve. Door het bredere snijvlak is het geschikt voor 710-banden. Op de lichtere gronden zijn de eerste risters vaak het standaard-rister, en wordt achterop het bredere rister gemonteerd. Dat het laatste rister iets breder ploegt, zie je op de lichtere gronden niet terug in het ploegbeeld, aldus Steeno.

  De Cheiron van Steeno is een nieuw model zware ploeg, met een framekoker van 140 maal 140 millimeter en een wentelkop van 118 millimeter. In de aanbouwbok is een stuk extra gehard staal ingelast, met daarin de sleufgaten voor de topstang. Verkrijgbaar als 4,5 en 6-schaar, zowel vast als vario. Ook nieuw is het HB127-rister. Deze heeft een iets breder snijvlak dan het standaard HB125-rister, maar heeft verder dezelfde curve. Door het bredere snijvlak is het geschikt voor 710-banden. Op de lichtere gronden zijn de eerste risters vaak het standaard-rister, en wordt achterop het bredere rister gemonteerd. Dat het laatste rister iets breder ploegt, zie je op de lichtere gronden niet terug in het ploegbeeld, aldus Steeno.

 • Tolsma Grisnich heeft een nieuwe generatie ventilatoren ontwikkeld en noemt deze Air Control Max. De schoepen zijn gecurfd net als bij een windmolen, in plaats van recht. Daardoor produceert de ventilator 7% meer luchtopbrengst dan de huidige EC-ventilatoren en 36% minder geluid. De naafmotor is vrij van stof en de frequentieregelaar is in de motor geïntegreerd. Zodoende zijn per ventilator alleen een stroomkabel en aanstuurkabel nodig. De maatvoering van de ventilatoren is gelijk aan het oude model en past dus ook bij renovatie van de oude bewaarschuur.

  Tolsma Grisnich heeft een nieuwe generatie ventilatoren ontwikkeld en noemt deze Air Control Max. De schoepen zijn gecurfd net als bij een windmolen, in plaats van recht. Daardoor produceert de ventilator 7% meer luchtopbrengst dan de huidige EC-ventilatoren en 36% minder geluid. De naafmotor is vrij van stof en de frequentieregelaar is in de motor geïntegreerd. Zodoende zijn per ventilator alleen een stroomkabel en aanstuurkabel nodig. De maatvoering van de ventilatoren is gelijk aan het oude model en past dus ook bij renovatie van de oude bewaarschuur.

 • Bewaarspecialist Mooij Agro heeft de softwaremodule Smart Engergy Manager ontwikkeld. Deze module stemt het energieverbruik van het bewaarproces af op het actuele stroomaanbod op het bedrijf van groene energie, zoals een windmolen of zonnepanelen, en voorkomt dat de maximale stroomlimiet tijdens het bewaarproces wordt overschreden. Is het bedrijf bijvoorbeeld afgezekerd op 100 ampère, dan schakelt het bij naderen van de limiet automatisch een ventilator af of bij in die box die op dat moment het minst last er van heeft. De module houdt rekening met verschillende fases, zoals CO2-verversing, intern/extern koelen etc. Er is een eenvoudige versie op basis van rekenregels en een uitgebreidere versie op basis van meting. Die houdt ook rekening met het stroomverbruik van andere apparatuur, zoals inschuurlijnen. Vanafprijs €2.000.

  Bewaarspecialist Mooij Agro heeft de softwaremodule Smart Engergy Manager ontwikkeld. Deze module stemt het energieverbruik van het bewaarproces af op het actuele stroomaanbod op het bedrijf van groene energie, zoals een windmolen of zonnepanelen, en voorkomt dat de maximale stroomlimiet tijdens het bewaarproces wordt overschreden. Is het bedrijf bijvoorbeeld afgezekerd op 100 ampère, dan schakelt het bij naderen van de limiet automatisch een ventilator af of bij in die box die op dat moment het minst last er van heeft. De module houdt rekening met verschillende fases, zoals CO2-verversing, intern/extern koelen etc. Er is een eenvoudige versie op basis van rekenregels en een uitgebreidere versie op basis van meting. Die houdt ook rekening met het stroomverbruik van andere apparatuur, zoals inschuurlijnen. Vanafprijs €2.000.

 • Vegniek uit Luttelgeest (Fl.) ontwikkelde drie jaar terug een voorover-kantelaar, zonder draaipunten naast de kist. Zodoende kunnen kisten na kantelen tegen elkaar worden opgestapeld. Vegniek was hiermee de eerste, een paar jaar later kwam Wifo ook met een soortgelijke kantelaar. Vegniek heeft nu voor haar vooroverkantelaar ook een bigbagvuller gebouwd. Dit is een soort trechter, die je op de kist klemt. Bij kantelen wordt de bigbag gevuld. Vegniek heeft de bigbagvuller ontwikkeld naar aanleiding van een vraag van een pootgoedteler. Deze man vulde soms bigbags voor afleveren, waarna het transport plots werd uitgesteld. Bigbags hebben bij lang staan neiging tot uitzakken en scheef trekken. De pootgoedteler bewaart daarom het pootgoed zo lang mogelijk in kisten, en zocht een makkelijke, relatief goedkope manier om de inhoud snel te legen in bigbags. De bigbagtrechter kost €1.495. De vooroverkantelaar is te koop vanaf €11.000.

  Vegniek uit Luttelgeest (Fl.) ontwikkelde drie jaar terug een voorover-kantelaar, zonder draaipunten naast de kist. Zodoende kunnen kisten na kantelen tegen elkaar worden opgestapeld. Vegniek was hiermee de eerste, een paar jaar later kwam Wifo ook met een soortgelijke kantelaar. Vegniek heeft nu voor haar vooroverkantelaar ook een bigbagvuller gebouwd. Dit is een soort trechter, die je op de kist klemt. Bij kantelen wordt de bigbag gevuld. Vegniek heeft de bigbagvuller ontwikkeld naar aanleiding van een vraag van een pootgoedteler. Deze man vulde soms bigbags voor afleveren, waarna het transport plots werd uitgesteld. Bigbags hebben bij lang staan neiging tot uitzakken en scheef trekken. De pootgoedteler bewaart daarom het pootgoed zo lang mogelijk in kisten, en zocht een makkelijke, relatief goedkope manier om de inhoud snel te legen in bigbags. De bigbagtrechter kost €1.495. De vooroverkantelaar is te koop vanaf €11.000.

 • Ook Grimme heeft een drempelvormer ontwikkeld. Deze werkt met verticale hydraulische cilindertjes. Het geheel, met al z’n ventielenblokken en hydraulische slangen, oogt veel complexer dan het systeem van AVR. Voordeel van dit systeem is dat de interval en diepte instelbaar zijn vanuit de MDA in de trekkercabine. Dat kost €6.500. De eenvoudigere versie, waarbij de instelling niet vanuit de MDA loopt, kost €5.000.

  Ook Grimme heeft een drempelvormer ontwikkeld. Deze werkt met verticale hydraulische cilindertjes. Het geheel, met al z’n ventielenblokken en hydraulische slangen, oogt veel complexer dan het systeem van AVR. Voordeel van dit systeem is dat de interval en diepte instelbaar zijn vanuit de MDA in de trekkercabine. Dat kost €6.500. De eenvoudigere versie, waarbij de instelling niet vanuit de MDA loopt, kost €5.000.

 • Agrideals in Ens (Fl.) heeft haar korstenbreker verbeterd. De wieltjes breken de korst van verslempte klei, bijvoorbeeld op peenruggen of in uienrijen. Simpel gezegd oogt een korstenbreker als een klein formaat treinwiel, met daarom heen een kooiwiel. Deze breekt de grond. Het kooiwiel bestaat voortaan uit drie stukken, die als puzzelstukken om het treinwieltje in elkaar grijpen. Deze zijn te borgen met slechts een moer. Met meer of minder gewichten is de druk op de grond in te stellen. Zijn er al plantjes opgekomen, dan is het kooiwielgedeelte eenvoudig te verwijderen, en kan met het kale treinwielte door het gewas worden gereden. De grond wordt dan weliswaar minder open gebroken, maar de reeds opgekomen plantjes blijven onbeschadigd, vanwege de holte in het wieltje. Een drie meterversie met zes elementen kost €4.100.

  Agrideals in Ens (Fl.) heeft haar korstenbreker verbeterd. De wieltjes breken de korst van verslempte klei, bijvoorbeeld op peenruggen of in uienrijen. Simpel gezegd oogt een korstenbreker als een klein formaat treinwiel, met daarom heen een kooiwiel. Deze breekt de grond. Het kooiwiel bestaat voortaan uit drie stukken, die als puzzelstukken om het treinwieltje in elkaar grijpen. Deze zijn te borgen met slechts een moer. Met meer of minder gewichten is de druk op de grond in te stellen. Zijn er al plantjes opgekomen, dan is het kooiwielgedeelte eenvoudig te verwijderen, en kan met het kale treinwielte door het gewas worden gereden. De grond wordt dan weliswaar minder open gebroken, maar de reeds opgekomen plantjes blijven onbeschadigd, vanwege de holte in het wieltje. Een drie meterversie met zes elementen kost €4.100.

Agristo

Agristo heeft met zijn leveranciers gezocht naar oplossingen voor de contracttekorten bij de vroege aardappelen. De verwerker heeft met iedere individuele partij om de tafel gezeten, zegt Steven de Cuyper, directeur Agro bij Agristo. “Het is vooral de bedoeling om de kritische dossiers niet extra te belasten. Een deel van de niet nagekomen verplichting kan men compenseren bij de oogst van 2019. We wensen dan een contract af te sluiten met minimaal dezelfde hoeveelheid aardappelen. Een gedeelte hiervan wordt dan afgerekend voor de contractprijs van 2018, maar dat kan per geval verschillen.”

Sommige verwerkers geven telers de mogelijkheid de extra hoeveelheid aardappelen te spreiden over 2019 en 2020. Dat wil De Cuyper liever niet. “Als er komende jaren weer moeilijke groeiseizoen komen, dan loop je het risico op een opeenstapeling van leveringsplichten.”

Er geldt geen leverplicht van de overaardappelen

Bij Agristo valt het tekort aan aardappelen dit jaar mee, ondanks de droogte. Het concern heeft een maximale hoeveelheid aardappelen die een teler per hectare kan contracteren, zegt De Cuyper. “De aanleiding was de oogst van 2016 toen de opbrengst ook erg tegen viel in bepaalde regio’s. Vanaf 2017 geldt dat een teler maximaal 30 ton per hectare vroege aardappelen kan contracteren. Voor de hoofdoogst hanteren we een maximum van 40 ton per hectare. Daarmee heeft Agristo een groot risico weg genomen. Er geldt geen leverplicht van de overaardappelen. Die zijn voor de teler helemaal vrij.”

De Cuyper verwacht dat Agristo in kalenderjaar 2018 voor het eerst in de geschiedenis meer dan 1 miljoen ton aardappelen gaat verwerken. “Eind augustus en begin september was het even spannend of we voldoende aanvoer hadden. Maar we hebben de productiecapaciteit goed op peil weten te houden.”

Agristo is nog aan het onderhandelen met de telers over de contractprijs voor oogst 2019. De Cuyper: “Ik verwacht een stijging van de contractprijs richting die van oogst 2017. Dat was de hoogste contractprijs in 10 jaar. We zien echter liever meer stabiliteit in de aardappelprijzen. We willen ook niet te laag zitten. De af-landprijs voor oogst 2018 lag onder de 10 cent. Dat is te weinig voor een teler om kostendekkend te kunnen werken.”

BO Aardappelen in België uitgesteld

De Brancheorganisatie Aardappelen (BO) zou vorige week dinsdag worden gepresenteerd op de aardappelbeurs Interpom, die vorige week in Kortrijk is gehouden. De officiële start is echter afgeblazen. Dat komt omdat de BO zich ook zou buigen over de algemene leveringsvoorwaarden voor aardappelen, hèt gevoelige onderwerp van dit moment tussen telers en verwerkers.
De BO Akkerbouw moet bestaan uit het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat en Fédération Wallone de l’Agriculture) en Belgapom, de organisatie van handelaren en verwerkers. Volgens algemeen secretaris Romain Cools van Belgapom is het echter uitstel en geen afstel. “We willen in één keer goed starten. Nu is daar niet het goede moment voor.”
De Boerenbond is betrokken bij het initiatief voor de BO Aardappelen, zegt akkerbouwadviseur Toon de Keukelaere. “We gaan binnen de BO ook praten over de algemene leveringsvoorwaarden. Ik pleit voor een maximum tonnage per hectare. Wellicht moeten we in België ook naar hectarecontracten zoals in Nederland. Ook het opnemen van een beregeningspremie in de contracten is een optie.”

Medeauteur: Martijn Knuivers

Of registreer je om te kunnen reageren.