Akkerbouw

Achtergrond

Natuurinclusieve landbouw werkt

Met redelijk eenvoudige maatregelen is de biodiversiteit op gangbare landbouwbedrijven te verhogen, zonder dat de productiviteit van het bouwland wordt beperkt.

Dat blijkt uit vijfjarig onderzoek van BASF Agro, uitgevoerd op akkerbouwbedrijven in Duitsland en België. Externe experts waren verantwoordelijk voor de monitoring.

Bevorderen van de biodiversiteit

In 2002 is BASF in Engeland gestart met het project FarmNetwork. Concreet wordt gestreefd naar meer biodiversiteit in intensief gebruikte agrarische landschappen. Daarbij is het doel zoveel mogelijk productieve landbouwgrond te behouden, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt bevorderd.

Een algemene afname van soorten wordt al enkele jaren waargenomen. Er zijn vele redenen voor deze achteruitgang. NGO’s wijzen vooral op het gebruik van insecticiden, maar volgens BASF is de belangrijkste en niet ter discussie staande reden het verlies van habitats als gevolg van verandering in landgebruik. Daarom speelt landbouw, met meer dan 50% van het landgebruik in Nederland, een speciale rol bij behoud en bevordering van de biodiversiteit in cultuurlandschappen.

Migratie van nuttige insecten en bestuivers

Wat goed blijkt te werken, is slim omgaan met bestaande landschapselementen zoals houtwallen en deze met elkaar te verbinden door bijvoorbeeld een meerjarige bloemenstrook met langjarige bloemenmengsels en inheemse soorten, vertelt Eric Kiers, duurzaamheidsmanager bij BASF Agro. De migratie van veel nuttige insecten en bestuivers is vaak maar enkele honderden meters. Een ‘tussenlanding’ in een groenstrook kan de migratie van deze soorten bevorderen.

Aantal spinnensoorten nam toe

Ondanks dat op de bedrijven insecticiden werden toegepast nam het aantal spinnensoorten toe met 67%. In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt werden 6 keer meer wilde bijensoorten geteld dan aan het begin van de waarnemingen. In het oosten van Duitsland werden 77 verschillende loopkevers geteld op grootschalige akkerbouwbedrijven. Hiervan behoorde een derde deel tot de bedreigde soorten. Deze toename leidde tot een sterke groei van het aantal vogels. Zo zijn 38% meer veldleeuweriken geteld en keerde de kievit terug in Trebbin.

Of registreer je om te kunnen reageren.