Akkerbouw

Achtergrond

Detectie ziek pootgoed getest in het veld

Dit jaar rijdt er voor het eerst een meetbak met speciale camera’s op een proefveld, om ziekten in pootaardappelen vroegtijdig op te sporen. Hiermee komt smart technologie voor pootgoedtelers weer een stap dichterbij.

Virus- en bacterieziekten in pootaardappelen kunnen tot veel schade leiden door afkeuringen van partijen pootgoed. Vroege detectie en verwijdering van besmette planten kan dat voorkomen. Tot dusver is selectie of ziekzoeken in pootgoed nog mensenwerk. Praktijkonderzoek AGV, Glastuinbouw en PRI van Wageningen University & Research onderzoeken sinds 2011 inzet van smart technieken voor detectie van erwinia en virusziek in pootaardappelen. Het is onderdeel van het grote project Op naar Precisielandbouw 2.0.

“In het laboratorium zijn de hyperspectraalcameratechniek en 3D-plantanalyse de meest veelbelovende technieken”, zegt Jan Kamp, projectleider Smart Ziekzoeken Pootaardappelen. “De hyperspectraalcamera kan virusziekten goed herkennen. We hebben aanwijzingen dat erwinia hiermee ook te detecteren is, maar dan in combinatie met 3D-beelden.”

Smart-ziekzoeker

Er is een meetunit Smart Ziekzoeker ontwikkeld, die bestaat uit een meetbak waarin camera’s hangen. De bak is afgesloten van buitenlicht en hangt in de fronthef van een trekker. De led- en halogeenverlichting in de meetbak geeft een specifiek lichtspectrum. De hyperspectraalcamera meet de lichtweerkaatsing van een plant. Een snelle 3D-camera meet volume en vorm van het bladpakket en de structuur van een oppervlakte. Door ziekte verandert de bladstructuur, de camera kan dit identificeren.

Foto: Praktijkonderzoek AGV
Foto: Praktijkonderzoek AGV

Sinds juni 2017 verricht de Smart Ziekzoeker metingen op een proefveld van 150 meter lang en 10 meter breed. Het proefveld in Tollebeek is opgedeeld in drie delen van 4 tot 6 rijen pootgoed, die verschillen in besmettingsgraad van erwinia en virus. “Parallel aan resultaten van de ziekzoeker, analyseren we ook gewasdata vastgelegd met een drone. Zo zien we of met een drone ziek pootgoed is op te sporen. En we laten een NAK-expert in het veld zieke planten opsporen met koppeling van gevonden locaties aan gps-coördinaten.” Via analyse van alle gegevens kunnen de onderzoekers vaststellen hoe goed de meetunit zieke planten kan vinden.

Rendabel te maken

Kamp schat de ziekteschade in pootgoed voor een teler met 40 hectare pootaardappelen op gemiddeld € 30.000 tot € 40.000 per jaar. Dit zijn de kosten voor selectie, klasseverlaging en afkeuringen. Op termijn investeren in een Smart Ziekzoeker is voor grotere pootgoedbedrijven rendabel te maken. “Zeker als het lukt om met smart technologie de ziekzoeker zover te ontwikkelen dat deze ziektes eerder ontdekt dan het menselijk oog. Dan kunnen telers nog beter selecteren en de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed verder verbeteren”, stelt Kamp.

Het ideale scenario is een ziekzoekrobot die volautomatisch zieke planten detecteert en met een grijper verwijdert. “Maar dat is nog toekomstmuziek, eerst moet blijken of de ziekzoeker in staat is om zieke planten betrouwbaar te herkennen. We zijn nog volop bezig dit te onderzoeken. In 2018 willen we het detectiesysteem verder vervolmaken en daarna zoeken naar een goede techniek voor toepassing in het veld.”

Of registreer je om te kunnen reageren.