Akkerbouw

Achtergrond

Haanstra: 'Belangenbehartiging steeds belangrijker'

Jaap Haanstra stopt na 9 jaar als voorzitter van LTO-Akkerbouw. Boer zijn is niet meer vanzelfsprekend. "Belangenbehartiging wordt nog belangrijker."

Akkerbouwer Jaap Haanstra (57) uit Luttelgeest stopt 1 februari 2016 als voorzitter van de landelijke LTO-vakgroep Akkerbouw. Hij is 29 jaar belangenbehartiger geweest, waarvan negen jaar vakgroepvoorzitter. "Ik voel me meer belangenbehartiger dan bestuurder. En ik ben vooral akkerbouwer. De beste graadmeter voor de belangenbehartiging is het akkerbouwbedrijf."

Waarom stopt u?

"Op 1 januari 2017 loopt mijn laatste termijn af. Ik wil niet een jaar lang de voorzitter zijn die binnenkort vertrekt. Bovendien is het na 29 jaar bestuurlijk werk genoeg geweest. Ik stop op 1 februari, zodat ik nog een winter lang kan discussiëren met de leden over zaken als de vergroening en het mestbeleid."

Hebt u nog andere bestuursfuncties?

"Nee, niet tijdens mijn landelijke voorzitterschap. Ik vermijd dubbele petten."

Wat vindt u de belangrijkste veranderingen in de akkerbouw?

"De akkerbouw is veranderd van productiegericht naar marktgericht. Daarnaast is het niet meer vanzelfsprekend dat je kunt boeren. Je moet meer dingen bevechten bij overheid en maatschappij. Denk maar aan de vergroening van het landbouwbeleid of aan de gewasbescherming. Omdat die vanzelfsprekendheid is verdwenen, wordt belangenbehartiging steeds belangrijker."

Jaap Haanstra stopt 1 februari als akkerbouwvoorman. Foto: Koos Groenewold

Maakt de marktgerichtheid het vak van akkerbouwer moeilijker?

"Dat gaat de één gemakkelijker af dan de andere. Het hangt ook af van je bouwplan. Is dat alleen graan of ook veel pootaardappelen en uien. Ik zou graag zien dat de akkerbouwer een groter deel krijgt van de eindopbrengst in de keten."

Wat heeft de vakgroep bereikt?

"Dat we overal over meepraten. Over de vergroening, over gewasbescherming, over het mestbeleid, over het EU-landbouwbeleid en dat we zo veel mogelijk een level playing field hebben. Allemaal zaken die de akkerbouwer raken. De vakgroep probeert zo goed mogelijk voorwaarden te scheppen voor de akkerbouwbedrijven. Zo zijn we nu bezig met de equivalentie van de mestmaatregelen, waardoor akkerbouwers die veel mineralen afvoeren ruimere gebruiksnormen krijgen. We proberen een breed pakket gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te houden. De beste graadmeter voor de belangenbehartiging is het akkerbouwbedrijf."

Welke wensen zijn nog niet gerealiseerd?

"Ik zou graag zien dat akkerbouwers fiscaalvriendelijk kunnen reserveren voor slechte tijden. Er zijn telers die dit jaar 80 procent van hun aardappeloogst zien verrotten. Je kunt niet alles verzekeren. Daar moet een ondernemer geld voor opzij kunnen leggen."

Hoe beoordeelt u uw voorzitterschap?

"Dat doen de leden. Ik constateer dat ik nooit een discussie heb hoeven voeren over draagvlak. Op het persoonlijke vlak heb ik veel mensen leren kennen. De warme contacten komen na het voorzitterschap wat verder van me af te staan. De vriendschappen blijven."

Of registreer je om te kunnen reageren.