Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

4,3% stijging waterschapsheffing voor agrariër in 2019

De waterschapsbelasting voor agrariërs stijgt met 4,3% in 2019.

Dat meldt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. Dit percentage ligt hoger dan de stijging voor gezinnen (1,9%). Dit komt omdat de aanslag voor agrarische bedrijven vooral bestaat uit de watersysteemheffing. Deze heffing is voor veiligheid, droge voeten en af- en aanvoer van water. De watersysteemheffing stijgt meer dan de zuiveringsheffing. De zuiveringsheffing vervult daaropvolgend een belangrijk deel van de aanslag voor gezinnen.

Kostentoedeling

Daarnaast hebben veel waterschappen hun vijfjaarlijkse kostentoedeling aangepast (2019-2023). Bij veel waterschappen leidde dit tot een hoger kostenaandeel in ‘ongebouwde gebieden’, dus agrarisch gebied. Voor boerenbedrijven is deze kostenpost een belangrijk onderdeel van de watersysteemheffing.

Lees ook: ‘Gelijke waterschapsbelasting natuur en landbouw’

Beheer
WP Admin